ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tender

T EH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tender-, *tender*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tender(adj) อ่อนนุ่ม, Syn. delicate, soft, Ant. tough
tender(adj) อ่อนโยน, See also: ใจดี, ขี้สงสาร, อ่อนไหวง่าย, Syn. affectionate, sympathetic, Ant. cruel
tender(adj) อ่อนเยาว์, See also: เยาว์วัย, ซึ่งยังเติบโตไม่เต็มที่, Syn. immature, Ant. old
tender(adj) อ่อน (เช่น สีอ่อน)
tender(adj) ที่แสดงถึงความรักใคร่
tender(adj) (จิตใจ) เปราะบาง, See also: มีความรู้สึกไว, Syn. sensitive, sore
tender(vt) ทำให้อ่อน, See also: ทำให้เปื่อย, ทำให้นุ่ม
tender(vt) เสนอให้, See also: ส่ง, มอบให้, Syn. offer, present, propose
tender(vi) ยื่นประมูล, See also: ประมูล
tender(n) การยื่นประมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
tender-hearted(เทน'เดอะฮาร์ท'ทิด) adj. เห็นอกเห็นใจ,ใจอ่อน., See also: tender-heartedness n.
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
tendernessแข็งกดเจ็บ
goaltendern. ผู้รักษาประตู
legal tendern. ตั๋วเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
tender(adj) อ่อนโยน,กรุณา,บรรจง,อ่อนนุ่ม,ละเอียดลออ
tender(n) การขอให้รับสิ่งที่ให้
tender(n) รถขนถ่าน,ผู้ดูแล,เรือรับส่งคนโดยสาร,การประมูลราคา,การเสนอ
tender(vt) ให้,มอบ,ยื่น,ประมูลราคา,ทำให้อ่อน
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenderยื่นคำเสนอ, การทำคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender bondกรมธรรม์ค้ำประกันการประมูล มีความหมายเหมือนกับ bid bond [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender clauseข้อกำหนดการประมูล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender of amendsข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender of performanceการขอปฏิบัติชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender offer๑. การยื่นประมูล๒. การเสนอซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender, legalเงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tender, legalเงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tendernessอาการกดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tender offerการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์, Example: การแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคณะหนึ่ง) ถึงความต้องการที่ จะซื้อหุ้น บริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนหุ้น ราคา และกำหนดเวลาที่ต้องการรับซื้อไว้ด้วย การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มักจะเกิดขึ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์จะเข้าไปบริหารบริษัทดังกล่าว ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทหนึ่งบริษัทใดเพิ่มขึ้นมากถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำคำเสนอซื้อ และ ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวด้วย [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Tender lumplings everywhereมีก้อนนุ่มๆ อยู่ทุกที่ The Nightmare Before Christmas (1993)
She's a tender little morsel.เธอคืออาหารอันนุ่มละมุน Anastasia (1997)
I know it was kind of a tender moment but... but the purring?ฉันรู้ว่าช่วงนี้เป็น ช่วงที่อ่อนไหว แต่เสียงครางฟอด ๆ นั่น? Shrek 2 (2004)
He's clearly a tender loving thing.เห็นได้ชัดเขา อ่อนโยนต่อทุกสิ่ง . Madagascar (2005)
Suckle the tender fruits of Band Camp with your friends.มัวแต่แทะผลไม้กับเพื่อนวงดุริยางค์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Tender mother of mercy.Tender mother of mercy. Apocalypto (2006)
I want to see you now, to give your tender self cherry-blossom kisses, and if your heart beats faster, let's let our love bloom.มีลูกค้า 48 คน ที่ถามหาเธอ การเพิ่มจำนวนเงินที่ได้จากการขายสินค้า และหักออกมาจากค่าแจกันแล้ว... Ouran High School Host Club (2006)
I'll grasp your tail Then stroke each tender gill# ฉันจะจับหางและลูบ แต่ละเหงือกของเธอ High School Musical 2 (2007)
And after that, only Akari's tender lips remained.และหลังจากนั้น มีเพียงริมฝีปากอันอ่อนนุ่มของอาคาริ 5 Centimeters Per Second (2007)
- Leave a tender moment is a good song.leave a tender moment เป็นเพลงที่ดี Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tenderA man's vanity is his tenderest spot.
tenderHe is at once stern and tender.
tenderHe is at once strict and tender.
tenderHe said with deepest tenderness, "Are you all right"?
tenderHe seems to be bankrupt of all tender feeling.
tenderHis voice was full of tender concern.
tenderMy breasts are tender.
tenderMy father was no less affectionate and tender to me than my mother was.
tenderShe gave him a tender kiss.
tenderShe has a tender heart.
tenderShe said her prayers, her heart full of love and tenderness.
tenderTenderness is an important element in a person's character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ(n) gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
เนียน(adj) smooth, See also: tender, delicate, Syn. เรียบ, Ant. ขรุขระ, หยาบกร้าน, Example: เธอได้รับรางวัลสาวผิวเนียนจากการประกวดนางสาวไทย, Thai Definition: ลักษณะเนื้อที่ละเอียดนุ่มนวล
ไก่อ่อน(n) greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
เนื้อสันใน(n) tenderloin, Ant. เนื้อสันนอก
อ่อนโยน(adj) gentle, See also: tender, soft, Syn. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: น้ำเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา, Thai Definition: มีกิริยาวาจานิ่มนวล
การประมูลราคา(n) bid, See also: tender, offer, proposal, Syn. การเสนอราคา, Example: การประมูลราคารถยนต์ของบริษัทเสนอราคาน้อยกว่าผู้แข่งขันถัดไปถึงหนึ่งแสนบาท, Thai Definition: การแข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย
ละม่อม(adv) gently, See also: tenderly, softly, kindly, Syn. ละมุนละม่อม, เรียบร้อย, Ant. แข็งกร้าว, Thai Definition: อย่างสุภาพอ่อนโยน
ละมุนละม่อม(adv) gently, See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม
ละมุนละม่อม(adj) gentle, See also: tender, soft, polite, smooth, mild, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: ผู้ใหญ่ยังไงก็ชอบผู้หญิงมีกิริยาละมุนละม่อมอ่อนโยน
ละมุนละไม(adj) tender, See also: gentle, soft, polite, smooth, graceful, affable, Syn. นุ่มนวล, Ant. แข็งกร้าว, กระด้าง, Example: เธอก้มลงกราบที่ตักแม่ด้วยกิริยาละมุนละไมน่าชื่นใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบประมูล[bai pramūn] (n) EN: tender  FR: soumission (à un appel d'offres)
ไฉไล[chailai] (adj) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful  FR: beau
ไก่อ่อน[kai øn] (n, exp) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person  FR: débutant [m]
การเปิดประมูล[kān poēt pramūn] (n, exp) EN: call for bids ; invitation to tender
การประมูล[kān pramūn] (n, exp) EN: auction ; bidding ; tender  FR: vente aux enchères [f]
การเรียกประมูลราคา[kān rīek pramūn rākhā] (n, exp) EN: invitation to tender ; invitation to bid  FR: appel d'offres [m]
การเสนอราคาประมูล[kān sanōe rākhā pramūn] (n, exp) EN: tender
เคล้าคลึง[khlaokhleung] (v) EN: caress tenderly ; pet ; fondle  FR: flirter
คู่แข่ง[khūkhaeng] (n) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition  FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
ความสุภาพ[khwām suphāp] (n) EN: gentleness ; tenderness  FR: politesse [f] ; coutoisie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDER T EH1 N D ER0
TENDERS T EH1 N D ER0 Z
TENDERED T EH1 N D ER0 D
TENDERLY T EH1 N D ER0 L IY0
TENDERING T EH1 N D ER0 IH0 NG
TENDERLOIN T EH1 N D ER0 L OY2 N
TENDERNESS T EH1 N D ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tender (v) tˈɛndər (t e1 n d @ r)
tenders (v) tˈɛndəz (t e1 n d @ z)
tendered (v) tˈɛndəd (t e1 n d @ d)
tenderer (j) tˈɛndərər (t e1 n d @ r @ r)
tenderly (a) tˈɛndəliː (t e1 n d @ l ii)
tenderest (j) tˈɛndərɪst (t e1 n d @ r i s t)
tendering (v) tˈɛndərɪŋ (t e1 n d @ r i ng)
tenderfoot (n) tˈɛndəfut (t e1 n d @ f u t)
tenderloin (n) tˈɛndəlɔɪn (t e1 n d @ l oi n)
tenderness (n) tˈɛndənəs (t e1 n d @ n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nèn, ㄋㄣˋ, ] tender; soft, #5,615 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] tender; gentle; to die prematurely, #14,257 [Add to Longdo]
细嫩[xì nèn, ㄒㄧˋ ㄋㄣˋ, / ] tender, #28,716 [Add to Longdo]
柔嫩[róu nèn, ㄖㄡˊ ㄋㄣˋ, ] tender; delicate (texture), #38,123 [Add to Longdo]
柔情似水[róu qíng sì shuǐ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄙˋ ㄕㄨㄟˇ, ] tender and soft as water; deeply attached to sb, #51,032 [Add to Longdo]
[nèn, ㄋㄣˋ, ] tender; delicate, #134,877 [Add to Longdo]
温和性[wēn hé xìng, ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] tenderness, #209,999 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschreibungstext {m}tender specification [Add to Longdo]
Ausschreibungsunterlagen {pl}tender documents [Add to Longdo]
Tender {m}tender [Add to Longdo]
Tenderlokokomotive {f}tank locomotive [Add to Longdo]
zart; weich; empfindlich {adj} | zarter; weicher; empfindlicher | am zartesten; am weichesten; am empfindlichstentender | more tender; tenderer | most tender; tenderest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっぽり[shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]
ふにふに[funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation") [Add to Longdo]
タンダー[tanda-] (n) tender [Add to Longdo]
テンダー[tenda-] (adj-no) tender [Add to Longdo]
テンダーオファー[tenda-ofa-] (n) tender offer [Add to Longdo]
テンダーロイン;テンダロイン[tenda-roin ; tendaroin] (n) tenderloin [Add to Longdo]
テンダーロインステーキ[tenda-roinsute-ki] (n) tenderloin steak [Add to Longdo]
ハラミ;はらみ[harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken [Add to Longdo]
バーテン[ba-ten] (n) (abbr) (See バーテンダー) bartender; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tender \Tend"er\, n. [From {Tend} to attend. Cf. {Attender}.]
   1. One who tends; one who takes care of any person or thing;
    a nurse.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A vessel employed to attend other vessels, to
    supply them with provisions and other stores, to convey
    intelligence, or the like.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   3. A car attached to a locomotive, for carrying a supply of
    fuel and water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tender \Ten"der\, v. t. [imp. & p. p. {Tendered}; p. pr. & vb.
   n. {Tendering}.] [F. tendre to stretch, stretch out, reach,
   L. tendere. See {Tend} to move.]
   1. (Law) To offer in payment or satisfaction of a demand, in
    order to save a penalty or forfeiture; as, to tender the
    amount of rent or debt.
    [1913 Webster]
 
   2. To offer in words; to present for acceptance.
    [1913 Webster]
 
       You see how all conditions, how all minds, . . .
       tender down
       Their services to Lord Timon.     --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tender \Ten"der\, n.
   1. (Law) An offer, either of money to pay a debt, or of
    service to be performed, in order to save a penalty or
    forfeiture, which would be incurred by nonpayment or
    nonperformance; as, the tender of rent due, or of the
    amount of a note, with interest.
    [1913 Webster]
 
   Note: To constitute a legal tender, such money must be
      offered as the law prescribes. So also the tender must
      be at the time and place where the rent or debt ought
      to be paid, and it must be to the full amount due.
      [1913 Webster]
 
   2. Any offer or proposal made for acceptance; as, a tender of
    a loan, of service, or of friendship; a tender of a bid
    for a contract.
    [1913 Webster]
 
       A free, unlimited tender of the gospel. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing offered; especially, money offered in payment of
    an obligation. --Shak.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Legal tender}. See under {Legal}.
 
   {Tender of issue} (Law), a form of words in a pleading, by
    which a party offers to refer the question raised upon it
    to the appropriate mode of decision. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tender \Ten"der\, a. [Compar. {Tenderer}; superl. {Tenderest}.]
   [F. tendre, L. tener; probably akin to tenuis thin. See
   {Thin}.]
   1. Easily impressed, broken, bruised, or injured; not firm or
    hard; delicate; as, tender plants; tender flesh; tender
    fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. Sensible to impression and pain; easily pained.
    [1913 Webster]
 
       Our bodies are not naturally more tender than our
       faces.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. Physically weak; not hardly or able to endure hardship;
    immature; effeminate.
    [1913 Webster]
 
       The tender and delicate woman among you. --Deut.
                          xxviii. 56.
    [1913 Webster]
 
   4. Susceptible of the softer passions, as love, compassion,
    kindness; compassionate; pitiful; anxious for another's
    good; easily excited to pity, forgiveness, or favor;
    sympathetic.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is very pitiful, and of tender mercy.
                          --James v. 11.
    [1913 Webster]
 
       I am choleric by my nature, and tender by my temper.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. Exciting kind concern; dear; precious.
    [1913 Webster]
 
       I love Valentine,
       Whose life's as tender to me as my soul! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Careful to save inviolate, or not to injure; -- with of.
    "Tender of property." --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The civil authority should be tender of the honor of
       God and religion.           --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   7. Unwilling to cause pain; gentle; mild.
    [1913 Webster]
 
       You, that are thus so tender o'er his follies,
       Will never do him good.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Adapted to excite feeling or sympathy; expressive of the
    softer passions; pathetic; as, tender expressions; tender
    expostulations; a tender strain.
    [1913 Webster]
 
   9. Apt to give pain; causing grief or pain; delicate; as, a
    tender subject. "Things that are tender and unpleasing."
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) Heeling over too easily when under sail; -- said
     of a vessel.
     [1913 Webster]
 
   Note: Tender is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, tender-footed,
      tender-looking, tender-minded, tender-mouthed, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Delicate; effeminate; soft; sensitive; compassionate;
     kind; humane; merciful; pitiful.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tender \Ten"der\, n. [Cf. F. tendre.]
   Regard; care; kind concern. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tender \Ten"der\, v. t.
   To have a care of; to be tender toward; hence, to regard; to
   esteem; to value. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      For first, next after life, he tendered her good.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Tender yourself more dearly.       --Shak.
   [1913 Webster]
 
      To see a prince in want would move a miser's charity.
      Our western princes tendered his case, which they
      counted might be their own.       --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tender
   adj 1: given to sympathy or gentleness or sentimentality; "a
       tender heart"; "a tender smile"; "tender loving care";
       "tender memories"; "a tender mother" [ant: {tough}]
   2: hurting; "the tender spot on his jaw" [syn: {sensitive},
     {sore}, {raw}, {tender}]
   3: young and immature; "at a tender age"
   4: having or displaying warmth or affection; "affectionate
     children"; "a fond embrace"; "fond of his nephew"; "a tender
     glance"; "a warm embrace" [syn: {affectionate}, {fond},
     {lovesome}, {tender}, {warm}]
   5: easy to cut or chew; "tender beef" [ant: {tough}]
   6: physically untoughened; "tender feet" [syn: {tender},
     {untoughened}] [ant: {tough}, {toughened}]
   7: (used of boats) inclined to heel over easily under sail [syn:
     {crank}, {cranky}, {tender}, {tippy}]
   8: (of plants) not hardy; easily killed by adverse growing
     condition; "tender green shoots"
   n 1: something that can be used as an official medium of payment
      [syn: {tender}, {legal tender}, {stamp}]
   2: someone who waits on or tends to or attends to the needs of
     another [syn: {attendant}, {attender}, {tender}]
   3: a formal proposal to buy at a specified price [syn: {bid},
     {tender}]
   4: car attached to a locomotive to carry fuel and water
   5: a boat for communication between ship and shore [syn:
     {tender}, {ship's boat}, {pinnace}, {cutter}]
   6: ship that usually provides supplies to other ships [syn:
     {tender}, {supply ship}]
   v 1: offer or present for acceptance
   2: propose a payment; "The Swiss dealer offered $2 million for
     the painting" [syn: {offer}, {bid}, {tender}]
   3: make a tender of; in legal settlements
   4: make tender or more tender as by marinating, pounding, or
     applying a tenderizer; "tenderize meat" [syn: {tender},
     {tenderize}, {tenderise}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 tender
  aim; intend

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top