ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commerce

K AA1 M ER0 S   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commerce-, *commerce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commerce[N] การค้าขายสินค้า, See also: ธุรกิจการค้า, Syn. business, trade
commerce[N] การติดต่อสัมพันธ์ในสังคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) ,การร่วมประเวณี

English-Thai: Nontri Dictionary
commerce(n) การค้าขาย,การค้า,การพาณิชย์,วงการค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commerce, chamber of; chamber of commerceหอการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commerce, interstateการค้าระหว่างมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commerce, intrastateการค้าภายในมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commerceการค้า [TU Subject Heading]
Commerceพาณิชย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I smell change. I smell commerce.ฉันได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลง ฉันได้กลิ่นพาณิชย์ The Russia House (1990)
Still, progress through commerce is logic.Still, progress through commerce is logic. Anna and the King (1999)
With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people.With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people. Anna and the King (1999)
It was Paul Hawkins book The Ecology of Commerce and I began to read The Ecology of Commerce, really desperate for inspiration and very quickly into that bookหนังสือของ พอล ฮอคินส์ ชื่อ นิเวศวิทยาของการค้า ผมเริ่มอ่าน เพราะกำลังควานหาแรงบันดาลใจอยู่พอดี The Corporation (2003)
I give you a businessman, philanthropist, a very dear friend, and the Portland Chamber of Commerceสุภาพบุรุษนักบุญ เพื่อนที่แสนดี และเจ้าของรางวัลนักธุรกิจแห่งปี ของหอการค้าเมืองพอร์ตแลนด์ Mr. Brooks (2007)
Commerce.พาณิชย์ Eagle Eye (2008)
Your warehouse burning down is a casualty of commerce.คลังสินค้านายโดนเผาวอด เป็นความเสียหายของการค้า Fun Town (2008)
What is it, Andrew? I hope you're free for lunch on the 12th, 'cause the chamber of commerceอะไรจ๊ะ แอนดรูว์/Nหวังว่าแม่มีเวลาว่างตอนเที่ยงวันที่ 12 นะครับ Back in Business (2008)
The chamber of commerce just called.ทางสามคมการค้าพึ่งจะโทรมา ... Back in Business (2008)
Why did the chamr of commerce call?สมาคมการค้าโทรหาคุณเรื่องอะไร Back in Business (2008)
Well, the chamber of commerce just called.อืมมม หอการค้าเพิ่งจะโทรมา In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Soon, the world of the ices it will be opened for the navigation, opened to the commerce.อีกไม่นาน โลกน้ำแข็งแห่งนี้ จะมีคนมาเยือน เปิดประตูสู่การค้า Oceans (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commerceAlong with Tokyo, Osaka is a center of commerce.
commerceCommerce led to the development of cities.
commerceElectronic commerce began to spread rapidly.
commerceEnglish is useful in commerce.
commerceHe made his fortune from commerce.
commerceLegal changes threaten online sales in digital commerce.
commerceOsaka is the center of commerce in Japan.
commerceThe Commerce Department reports retail sales rose seven-tenths of 1 percent last month mainly thanks to strong auto sales.
commerceThe soul of commerce is upright dealing.
commerceWe carry on commerce with the States.
commerceWe must promote commerce with neighboring countries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาณิชยกรรม[N] commerce, See also: trade, business, dealing, Example: บทบาทของสาขาปัญญาประดิษฐ์ในวงการคอมพิวเตอร์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีไม่น้อย, Thai definition: การค้าและบริหารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก การธนาคาร และการประกันภัย
พณิชย์[N] trade, See also: commerce, business, Syn. การค้าขาย, การค้า, การแลกเปลี่ยน, การซื้อขาย, Example: คนจีนที่มีกิจการของตนเองส่วนมากชอบให้ลูกหลานเรียนรู้ด้านพณิชย์เพื่อให้สืบทอดกิจการ, Thai definition: การค้าขาย, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พาณิชย์[N] commerce, See also: trade, business, commercial affair, sales, Syn. การค้า, การแลกเปลี่ยน, การค้าขาย, การซื้อขาย, การขาย, Example: ปัจจุบันตลาดพระเครื่องได้กลายเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่
พาณิชยการ[N] commerce, Syn. การค้าขาย, การพาณิชย์, Example: หลักสูตรใหม่ต้องมีวิสามัญศึกษา สอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย
พาณิชยศาสตร์[N] commerce, Example: เขามีความรู้ทางพาณิชยศาสตร์เป็นอย่างดี คงจะแก้ไขปัญหาได้อยู่หรอก, Thai definition: วิชาว่าด้วยการพาณิชย์ การค้าขาย
วาณิชย์[N] trade, See also: commerce, business, Syn. การค้า, การขาย, การพาณิชย์, การซื้อขาย, การค้าขาย, Notes: (สันสกฤต)
กิจการค้า[N] commerce, See also: trade, business, dealings, Syn. การค้า, การค้าขาย, กิจการ, ธุรกิจ, ธุรกิจการค้า, Example: กิจการค้าของเขากำลังทรุด
การค้าขาย[N] trade, See also: commerce, business, Syn. การค้า, การขาย, Example: นักธุรกิจเมืองไทยมีชื่อในการค้าขายสินค้าการเกษตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอการค้า[n. exp.] (hø kānkhā) EN: chamber of commerce   FR: chambre de commerce [f]
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)   FR: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ; Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
การอำนวยความสะดวกทางการค้า[n. exp.] (kān amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: trade facilitation ; trade concessions   FR: facilitation du commerce [f]
การค้า[n.] (kānkhā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
การค้าขาย[n.] (kān khākhāi) EN: trade ; commerce ; business   FR: commerce [m] ; affaires [fpl]
การค้าของโลก[n. exp.] (kānkhā khøng lōk) EN: world trade   FR: commerce mondial [m]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kānkhā khøng theūoen) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business   FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
การค้ายาเสพติด[n. exp.] (kānkhā yāsēptit) EN: drug trade   FR: commerce de la drogue [f]
การพาณิชย์[n. exp.] (kān phānit) EN: commerce ; trade   
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in   FR: commercer ; négocier ; faire des affaires

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMERCE    K AA1 M ER0 S
COMMERCE'S    K AA1 M ER0 S AH0 Z
COMMERCEBANCORP    K AA2 M ER0 S B AE1 N K AO2 R P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commerce    (n) kˈɒmɜːʴs (k o1 m @@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāng, ㄕㄤ, ] commerce; to consult; quotient, #451 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, / 貿] commerce; trade, #5,728 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
エレクトリックコマース[, erekutorikkukoma-su] (n) {comp} electric commerce [Add to Longdo]
エレクトロニックコマース[, erekutoronikkukoma-su] (n) {comp} electronic commerce [Add to Longdo]
コマース[, koma-su] (n) {comp} commerce [Add to Longdo]
コマースサーバー[, koma-susa-ba-] (n) {comp} commerce server [Add to Longdo]
稼業[かぎょう, kagyou] (n) trade; business; commerce; occupation; (P) [Add to Longdo]
恵比寿(P);恵比須;戎;夷;蛭子[えびす(P);ゑびす(恵比寿;恵比須);えべす(恵比須);ひるこ(蛭子), ebisu (P); ebisu ( ebisu ; ebisu ); ebesu ( ebisu ); hiruko ( ebisu )] (n) (See 七福神) Ebisu (god of fishing and commerce); (P) [Add to Longdo]
互市[ごし, goshi] (n) trade; commerce [Add to Longdo]
交易[こうえき, koueki] (n,vs) trade; commerce; (P) [Add to Longdo]
州際通商委員会[しゅうさいつうしょういいんかい, shuusaitsuushouiinkai] (n) Interstate Commerce Commission [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エレクトロニックコマース[えれくとろにっくこまーす, erekutoronikkukoma-su] electronic commerce [Add to Longdo]
コマース[こまーす, koma-su] commerce [Add to Longdo]
電子商取引[でんししょうとりひき, denshishoutorihiki] electronic commerce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commerce \Com*merce"\ (? or ?), v. i. [imp. & p. p. {Commerced};
   p. pr. & vb. n. {Commercing}.] [Cf. F. commercer, fr. LL.
   commerciare.]
   1. To carry on trade; to traffic. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Beware you commerce not with bankrupts. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold intercourse; to commune. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Commercing with himself.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Musicians . . . taught the people in angelic
       harmonies to commerce with heaven.  --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commerce \Com"merce\, n.
 
   Note: (Formerly accented on the second syllable.) [F.
      commerce, L. commercium; com- + merx, mercis,
      merchandise. See {Merchant}.]
   1. The exchange or buying and selling of commodities; esp.
    the exchange of merchandise, on a large scale, between
    different places or communities; extended trade or
    traffic.
    [1913 Webster]
 
       The public becomes powerful in proportion to the
       opulence and extensive commerce of private men.
                          --Hume.
    [1913 Webster]
 
   2. Social intercourse; the dealings of one person or class in
    society with another; familiarity.
    [1913 Webster]
 
       Fifteen years of thought, observation, and commerce
       with the world had made him [Bunyan] wiser.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Sexual intercourse. --W. Montagu.
    [1913 Webster]
 
   4. A round game at cards, in which the cards are subject to
    exchange, barter, or trade. --Hoyle.
    [1913 Webster]
 
   {Chamber of commerce}. See {Chamber}.
 
   Syn: Trade; traffic; dealings; intercourse; interchange;
     communion; communication.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commerce
   n 1: transactions (sales and purchases) having the objective of
      supplying commodities (goods and services) [syn:
      {commerce}, {commercialism}, {mercantilism}]
   2: the United States federal department that promotes and
     administers domestic and foreign trade (including management
     of the census and the patent office); created in 1913 [syn:
     {Department of Commerce}, {Commerce Department}, {Commerce},
     {DoC}]
   3: social exchange, especially of opinions, attitudes, etc.

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 commerce /kɔmɛʀs/ 
  business; commerce; trade

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top