Search result for

offer

(128 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offer-, *offer*
English-Thai: Longdo Dictionary
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offer[VT] เสนอเพื่อให้พิจารณา, Syn. present, propose, proffer, Ant. withdraw, withhold
offer[VT] อาสา, See also: แสดงความเต็มใจ, Syn. volunteer
offer[VT] เสนอราคา, Syn. bid, tender
offer[VT] บูชา (ทางศาสนา), Syn. sacrifice
offer[N] ข้อเสนอ, See also: สิ่งที่เสนอ, Syn. proposal, proposition
offer[N] ราคาที่ลดลง
offer to[PHRV] เสนอ
offer up[PHRV] ถวาย (บางสิ่งหรือบางคน) ให้กับพระเจ้า
offering[N] ของบูชา, See also: เครื่องเส้น, Syn. sacrifice
offering[N] ของถวาย (ทางศาสนา), Syn. gift, contribution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offer(ออฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กล่าวว่าจะยกให้,มอบ,ถวาย,ให้,เสนอราคา,บอกราคา,บอกขาย,ขอแต่งงาน,แสดง,ทำให้ปรากฎ,ประมูล,บูชา, See also: offerer n. offeror n.
offering(ออฟ'เฟอริง) n. สิ่งที่เสนอให้,สิ่งที่ถวายให้,ของบูชา,ของขวัญ,การเสนอ,การมอบ,การถวาย,การบูชา, Syn. submission
offertory(ออฟ'เฟอโทรี) n. ของบูชา,เพลงสวดในพิธีถวายของบูชา., See also: offertorial adj.
burnt offeringn. การเผาไหม้เพื่อบูชายันต์
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferdamn. หีบดำน้ำ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
goffer(กอฟ'เฟอะ) n. รอยจีบ,รอยย่น vt. ทำให้เกิดรอยจีบหรือรอยย่น
proffer(พรอฟ'เฟอะ) vt.,n. (การ) เสนอ,ยื่นให้,มอบ., See also: profferer n., Syn. offer

English-Thai: Nontri Dictionary
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
offering(n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี
coffer(n) หีบ,กล่องใส่ของ,กำปั่น
proffer(n) การเสนอ,การยื่น,การส่ง,การให้,การมอบ
proffer(vt) เสนอ,ยื่นให้,ให้,มอบให้
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offer๑. เสนอ๒. คำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer and acceptanceการเสนอและการสนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer and acceptanceคำเสนอและคำสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer for saleเสนอขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offer noteใบเสนอขอ มีความหมายเหมือนกับ request note [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
offereeผู้ทำคำสนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offerorผู้ทำคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offerราคาเสนอขาย
ราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]
Offer and acceptanceคำเสนอและคำสนอง [TU Subject Heading]
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุน
จะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you offer the seller whatever they want for it?แล้วคุณให้ข้อเสนอดีๆเขาไปรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
Okay, well, find out who bought it and make them a better offer.โอเค หาตัวให้ทีว่าใครซื้อมันไป แล้วยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้เค้า The Serena Also Rises (2008)
Remember how they didn't offer their opinion?แล้วจำได้มั้ยว่าพวกมันก็ไม่ได้เสนอความคิดเห็นอะไร? The Dark Night (2008)
I'd love to accommodate you, but when you spurned my offer,ฉันก็อยากจะช่วยนายหรอกนะ แต่หลังจากที่นายเขี่ยข้อเสนอฉันน่ะ The Dark Night (2008)
I would love to take you up on the offer as a loan.ฉันยังต้องการให้นายช่วยฉันอยู่ The Dark Night (2008)
He offered, and when I tried to refuse, he insisted that it was the right thing to do.เค้ายืนกรานว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำ ? สิ่งที่ควรจะทำเหรอ ? เค้ายืนกรานว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรจะทำ? Never Been Marcused (2008)
So I guess just consider this a peace offering.แล้วฉันก็คิดว่านี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งสันติสุข It's a Wonderful Lie (2008)
No, you are. I mean, worrying about him, offering him food.ใช่สิ เธออ่อนหวานกับเขาจริง ๆ ดูเป็นห่วงเป็นใย /N ขนาดว่าจะไปตักอาหารให้ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Hey, thanks for offering to help out.ขี้โกง It's a Wonderful Lie (2008)
You think angelina jolie considers a project without an offer?แน่นอน เธอคิดว่าแองเจลีน่า โจลี It's a Wonderful Lie (2008)
Thanks for the offer. I really--i appreciate it,ขอบคุณนะคะสำหรับความช่วยเหลือ หนูขอบคุณมากจริงๆ The Magnificent Archibalds (2008)
Very. if they hadn't offered to help,มากเลยล่ะ ถ้าเขาไม่เสนอตัวที่จะช่วย The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offerAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
offerAfter much consideration we accepted his offer.
offerAll right. I'll accept your offer.
offerAn offering of flowers had been placed at the grave.
offerA reward has been offered for information pertaining to the incident.
offerAs for me, I can't agree to his offer.
offerAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
offerBecause he didn't want to lose face he refused my offer to help him.
offerBesides lending books, libraries offer various other services.
offerBut, she has never offered much excitement in the bedroom.
offerCircuses offer toys for prizes.
offerDecline his offer to help me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเซ่นไหว้[N] offering, Syn. ของเส้นไหว้, Example: ไก่เป็นเครื่องเซ่นไหว้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ในการเซ่นไหว้ตามประเพณีของคนจีน, Thai definition: อาหารที่นำไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
หยิบยื่น[V] offer, See also: hand to, Example: แกตื้นตันใจที่เพื่อนบ้านพากันมายืนส่งอย่างน้อยก็หยิบยื่นกำลังใจให้แล้วในฐานะที่ไม่อาจช่วยด้วยทรัพย์สินเงินทอง
เสนอขาย[V] offer for sale, Ant. ขอซื้อ, ซื้อ, Example: บริษัททิสโกเสนอขายหุ้นถึงสิ้นเดือนนี้, Thai definition: ชักนำให้ผู้อื่นซื้อสินค้าที่ตนนำมาขาย
ให้ราคา[V] set the price, See also: offer the price, Syn. ตีราคา, Example: บริษัทให้ราคารถของผมเพียง 250,000 บาท ผมจึงยังไม่ขาย, Thai definition: กำหนดราคา
สังเวยบูชา[V] offer, Syn. บวงสรวง, บูชา, สังเวย
ใส่บาตร[V] offer food to monk, Syn. ตักบาตร
ให้[V] give, See also: offer, hand in, present, award, Syn. มอบ, ส่งให้, Example: แม่ให้เงินติดตัว 1,000 บาทเป็นค่ารถและค่ากินอยู่ในกรุงเทพ, Thai definition: หยิบยื่นให้
ยื่นเสนอ[V] submit, See also: offer, propose, present, Example: กองทุนต่างๆ ที่เขารวมเสนอมานั้น ไม่ยื่นเสนอว่าจะลงทุนอย่างไร
ข้อเสนอ[N] proposal, See also: offer, proposition, suggestion, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
เครื่องไทยทาน[N] offering given as alms, Syn. ไทยทาน, Example: เขาจัดทำเครื่องไทยทานสำหรับถวายพระในวันพรุ่งนี้, Thai definition: ของสำหรับทำทาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บัตรพลี[n. exp.] (batphlī) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities   
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food   FR: bol de riz [m]
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk   
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
บูชายัญ[v.] (būchāyan) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice   
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFER    AO1 F ER0
OFFERS    AO1 F ER0 Z
OFFER'S    AO1 F ER0 Z
OFFERED    AO1 F ER0 D
OFFERER    AO1 F ER0 ER0
OFFERING    AO1 F R IH0 NG
OFFERMAN    AO1 F ER0 M AH0 N
OFFERING    AO1 F ER0 IH0 NG
OFFERDAHL    AA1 F ER0 D AA0 L
OFFERINGS    AO1 F ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offer    (v) (o1 f @ r)
offers    (v) (o1 f @ z)
offered    (v) (o1 f @ d)
offering    (v) (o1 f @ r i ng)
offerings    (n) (o1 f @ r i ng z)
offertory    (n) (o1 f @ t r ii)
offertories    (n) (o1 f @ t r i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer

German-Thai: Longdo Dictionary
Koffer(n) |der, pl. Koffer| กระเป๋าเดินทาง , See also: Related: Tasche

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebotspreis {m}offer price; bid price [Add to Longdo]
Rücktrittsgesuch {n}offer of resignation [Add to Longdo]
offerierento offer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
お捻り;御捻り[おひねり, ohineri] (n) (uk) (See 捻り・3) wrapped offering (of money) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
オファー;オッファー[, ofa-; offa-] (n,vs) (also written 乙波) offer [Add to Longdo]
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger [Add to Longdo]
ゼロ回答[ゼロかいとう, zero kaitou] (n) nil return; nothing offered (e.g. in wage negotiations) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] offer (information etc); supply [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] offer; sacrificial offering; trial statement; confession [Add to Longdo]
供品[gòng pǐn, ㄍㄨㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] offering [Add to Longdo]
供物[gòng wù, ㄍㄨㄥˋ ˋ, ] offering [Add to Longdo]
奉现[fèng xiàn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] offering [Add to Longdo]
悬赏[xuán shǎng, ㄒㄩㄢˊ ㄕㄤˇ, / ] offer a reward [Add to Longdo]
捐助[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, ] offer; contribution; donation [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] offer sacrifice to [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] offer sacrifice [Add to Longdo]
祭品[jì pǐn, ㄐㄧˋ ㄆㄧㄣˇ, ] offering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offer \Of"fer\, v. t. [imp. & p. p. {Offered}; p. pr. & vb. n.
   {Offering}.] [OE. offren, {AS}. offrian to sacrifice, fr. L.
   offerre; ob (see {OB-}) + ferre to bear, bring. The English
   word was influenced by F. offrir to offer, of the same
   origin. See 1st {Bear}.]
   1. To present, as an act of worship; to immolate; to
    sacrifice; to present in prayer or devotion; -- often with
    up.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt offer every day a bullock for a sin
       offering for atonement.        --Ex. xxix.
                          36.
    [1913 Webster]
 
       A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices.
                          --1 Pet. ii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to or before; to hold out to; to present for
    acceptance or rejection; as, to offer a present, or a
    bribe; to offer one's self in marriage.
    [1913 Webster]
 
       I offer thee three things.      --2 Sam. xxiv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   3. To present in words; to proffer; to make a proposal of; to
    suggest; as, to offer an opinion. With the infinitive as
    an objective: To make an offer; to declare one's
    willingness; as, he offered to help me.
    [1913 Webster]
 
   4. To attempt; to undertake.
    [1913 Webster]
 
       All that offer to defend him.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To bid, as a price, reward, or wages; as, to offer a
    guinea for a ring; to offer a salary or reward.
    [1913 Webster]
 
   6. To put in opposition to; to manifest in an offensive way;
    to threaten; as, to offer violence, attack, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To propose; propound; move; proffer; tender; sacrifice;
     immolate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offer \Of"fer\, v. i.
   1. To present itself; to be at hand.
    [1913 Webster]
 
       The occasion offers, and the youth complies.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make an attempt; to make an essay or a trial; -- used
    with at. "Without offering at any other remedy." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       He would be offering at the shepherd's voice.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       I will not offer at that I can not master. --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offer \Of"fer\, n. [Cf. F. offre, fr. offrir to offer, fr. L.
   offerre. See {Offer}, v. t.]
   1. The act of offering, bringing forward, proposing, or
    bidding; a proffer; a first advance. "This offer comes
    from mercy." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is offered or brought forward; a proposal to be
    accepted or rejected; a sum offered; a bid.
    [1913 Webster]
 
       When offers are disdained, and love denied. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Attempt; endeavor; essay; as, he made an offer to catch
    the ball. "Some offer and attempt." --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offer
   n 1: the verbal act of offering; "a generous offer of
      assistance" [syn: {offer}, {offering}]
   2: something offered (as a proposal or bid); "noteworthy new
     offerings for investors included several index funds" [syn:
     {offer}, {offering}]
   3: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it
     a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl},
     {offer}]
   v 1: make available or accessible, provide or furnish; "The
      conference center offers a health spa"; "The hotel offers
      private meeting rooms"
   2: present for acceptance or rejection; "She offered us all a
     cold drink" [syn: {offer}, {proffer}]
   3: agree freely; "She volunteered to drive the old lady home";
     "I offered to help with the dishes but the hostess would not
     hear of it" [syn: {volunteer}, {offer}]
   4: put forward for consideration; "He offered his opinion"
   5: offer verbally; "extend my greetings"; "He offered his
     sympathy" [syn: {offer}, {extend}]
   6: make available for sale; "The stores are offering specials on
     sweaters this week"
   7: propose a payment; "The Swiss dealer offered $2 million for
     the painting" [syn: {offer}, {bid}, {tender}]
   8: produce or introduce on the stage; "The Shakespeare Company
     is offering `King Lear' this month"
   9: present as an act of worship; "offer prayers to the gods"
     [syn: {offer}, {offer up}]
   10: mount or put up; "put up a good fight"; "offer resistance"
     [syn: {put up}, {provide}, {offer}]
   11: make available; provide; "extend a loan"; "The bank offers a
     good deal on new mortgages" [syn: {extend}, {offer}]
   12: ask (someone) to marry you; "he popped the question on
     Sunday night"; "she proposed marriage to the man she had
     known for only two months"; "The old bachelor finally
     declared himself to the young woman" [syn: {propose},
     {declare oneself}, {offer}, {pop the question}]
   13: threaten to do something; "I offered to leave the committee
     if they did not accept my proposal"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top