ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coarse

K AO1 R S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coarse-, *coarse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coarse(adj) ขาดรสนิยม, See also: ธรรมดาๆ, Syn. base, common, tasteless
coarse(adj) หยาบ (วัสดุ), See also: ไม่ประณีต, Syn. harsh, rough, Ant. fine
coarse(adj) หยาบช้า, See also: หยาบโลน, หยาบคาย, เลว, Syn. crude, rude, vulga, Ant. refined, cultivated
coarsen(vt) ทำให้แห้งหยาบ
coarsen(vi) แห้งหยาบ
coarseness(n) การขาดรสนิยม, See also: ความธรรมดา, Syn. commonness, grossness, vulgarity
coarseness(n) ความหยาบ (วัสดุ), See also: ความไม่ประณีต, Syn. stiffness, harshness, roughness, crudeness
coarseness(n) ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency
coarse-grained(adj) ที่มีเนื้อหยาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coarse(คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม., See also: coarseness n., Syn. rough, Ant. smooth
coarse-grainedadj. มีเนื้อไม้ที่หยาบ,หยาบ,เอะอะโวยวาย., See also: coarse-grainedness n. ดูcoarse-grained, Syn. crude
coarsen(คอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,กลายเป็นหยาบ, See also: coarsenness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
coarse(adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coarse tremorอาการสั่นหยาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coarse-grained-เนื้อหยาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coarseอย่างคร่าวๆ,หยาบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He may be coarse on the outside, but on the inside...ภายนอกเขาอาจดูน่ากลัวบ้าง แต่ภายในนั้น Mulan 2: The Final War (2004)
No, the clergy is really too coarse and too mealy.ไม่ล่ะ พวกนักบวชหยาบกระด้าง น่าจะเป็นอาหารจานหลัก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- Can't you see... how coarse the hair has become.-หนูไม่เห็นหรอ... Namastey London (2007)
Then this coarse painting is authentic?งั้นภาพเขียนนี้ก็เป็นของแท้ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
You coarse thug!พวกแก๊งหัวขโมย Dream High (2011)
- Of coarse it does. You're as much a part of this world as anyone.-คุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ I, Frankenstein (2014)
But he was mean and he was coarse and unrefinedแต่ก่อนแล้วมาช่างดูน่ากลัวไม่มีหัวใจ Beauty and the Beast (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coarseHe is coarse in manner.
coarseHer dress was made of coarse wool.
coarseHer skin is coarse from years of working outdoors.
coarseSoft wool is more expensive than coarse wool and both are superior to synthetics made of nylon.
coarseYou think someone coarser than you is "crude", and someone higher class than you to be "putting on airs".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบกร้าน(adj) rough, See also: coarse, not smooth, Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ, Ant. อ่อนนุ่ม, Example: ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
สาก(adj) coarse, See also: rough, uneven, unrefined, bristly, Ant. เรียบ, ละเอียด, Example: พี่อุ้มหลานขึ้น แล้วเอาคางสากๆ คลึงที่ท้องให้จั๊กจี้หัวเราะ, Thai Definition: ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ
ข้าวซ้อมมือ(n) coarse rice, See also: half-polished rice, Syn. ข้าวซ้อม, ข้าวกล้อง, Example: ข้าวซ้อมมือเป็นข้าวที่มีกากใยมาก, Thai Definition: ข้าวกล้องที่ซ้อมขาวแล้ว, ข้าวตำในครกตำข้าวจนเปลือกออก
หยาบช้า(adj) vulgar, See also: coarse, common, uncouth, Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: ฆาตกรต่อเนื่องจะถูกสร้างให้มีลักษณะของความป่าเถื่อน หยาบช้า และชอบล่าเนื้อ
กระดาษฟาง(n) straw paper, See also: coarse paper, rice paper, Example: กระดาษฟางเปื่อยและยุ่ยง่าย, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระดาษที่ทำจากฟางข้าว เนื้อบางฟ่าม
หยาบ(adj) rough, See also: coarse, Syn. กระด้าง, Example: แปรงชนิดนี้มี 2 แบบคือ แบบขนนุ่ม และขนหยาบ, Thai Definition: มีลักษณะผิวไม่เรียบ ขรุขระ หรือกระด้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวซ้อมมือ[khāosom meū] (n, exp) EN: coarse rice ; half-polished rice
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude  FR: résistant ; coriace
โลน[lōn] (adj) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar  FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ภาษาหยาบ[phāsā yāp] (n, exp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language
ผ้าหยาบ[phā yāp] (n, exp) EN: coarse cloth
พูดจาหยาบ[phūtjā yāp] (v, exp) EN: use vulgar language ; use coarse language
พูดจาหยาบโลน[phūtjā yāp lōn] (v, exp) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue  FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
สาก[sāk] (adj) EN: rough ; coarse ; bristly   FR: rugueux
ถ่อย[thǿi] (adj) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked  FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
หยาบ[yāp] (adj) EN: rough ; coarse  FR: rugueux ; rêche ; grossier

CMU English Pronouncing Dictionary
COARSE K AO1 R S
COARSER K AO1 R S ER0
COARSENING K AO1 R S IH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coarse (j) kˈɔːs (k oo1 s)
coarsen (v) kˈɔːsn (k oo1 s n)
coarser (j) kˈɔːsər (k oo1 s @ r)
coarsely (a) kˈɔːsliː (k oo1 s l ii)
coarsens (v) kˈɔːsnz (k oo1 s n z)
coarsest (j) kˈɔːsɪst (k oo1 s i s t)
coarsened (v) kˈɔːsnd (k oo1 s n d)
coarseness (n) kˈɔːsnəs (k oo1 s n @ s)
coarsening (v) kˈɔːsnɪŋ (k oo1 s n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cū, ㄘㄨ, ] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude, #3,637 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] coarse hemp cloth; gray or dark color; Taiwan pr. he2, #16,806 [Add to Longdo]
狂野[kuáng yě, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄝˇ, ] coarse and wild, #23,217 [Add to Longdo]
粗粮[cū liáng, ㄘㄨ ㄌㄧㄤˊ, / ] coarse grains (maize, sorghum etc), #28,802 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, / ] coarse greenish black pongee, #73,384 [Add to Longdo]
粗劣[cū liè, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ, ] coarse, #81,479 [Add to Longdo]
粗疏[cū shū, ㄘㄨ ㄕㄨ, ] coarse; rough, #83,430 [Add to Longdo]
[cū, ㄘㄨ, ] coarse; rough; rude, #131,612 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] coarse grass used to show rank, #616,429 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] coarse; sandals, #667,258 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grobeinstellung {f}coarse adjustment [Add to Longdo]
Grobgewinde {n}coarse thread [Add to Longdo]
Grobreinigung {f}coarse cleaning [Add to Longdo]
Grobschutz {m}coarse protection [Add to Longdo]
Grobstaubfilter {m}coarse particulate air filter [Add to Longdo]
Schrotmehl {n}coarse meal [Add to Longdo]
grob; rau; rauh [alt]; roh; derb; ungeschliffen {adj} | grober; gröber | am grobsten; am gröbstencoarse | coarser | coarsest [Add to Longdo]
grobmaschig {adj}coarse meshed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
がさつ[gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
むくつけき[mukutsukeki] (adj-pn) coarse; uncultured [Add to Longdo]
烏紙[からすがみ, karasugami] (n) coarse dark-brown paper [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
下卑[げび, gebi] (n) vulgar; coarse [Add to Longdo]
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process [Add to Longdo]
鬼も十八番茶も出花[おにもじゅうはちばんちゃもでばな, onimojuuhachibanchamodebana] (exp) (See 番茶も出花) just as even coarse tea tastes good when fresh, even homely girls look beautiful at the peak of their youth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coarse \Coarse\ (k[=o]rs), a. [Compar. {Coarser}
   (k[=o]rs"[~e]r); superl. {Coarsest}.] [As this word was
   anciently written course, or cours, it may be an abbreviation
   of of course, in the common manner of proceeding, common, and
   hence, homely, made for common domestic use, plain, rude,
   rough, gross, e. g., "Though the threads be course."
   --Gascoigne. See {Course}.]
   [1913 Webster]
   1. Large in bulk, or composed of large parts or particles; of
    inferior quality or appearance; not fine in material or
    close in texture; gross; thick; rough; -- opposed to
    {fine}; as, coarse sand; coarse thread; coarse cloth;
    coarse bread.
    [1913 Webster]
 
   2. Not refined; rough; rude; unpolished; gross; indelicate;
    as, coarse manners; coarse language.
    [1913 Webster]
 
       I feel
       Of what coarse metal ye are molded.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To copy, in my coarse English, his beautiful
       expressions.             --Dryden.
 
   Syn: Large; thick; rough; gross; blunt; uncouth; unpolished;
     inelegant; indelicate; vulgar.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coarse
   adj 1: of textures that are rough to the touch or substances
       consisting of relatively large particles; "coarse meal";
       "coarse sand"; "a coarse weave" [syn: {coarse}, {harsh}]
       [ant: {fine}]
   2: lacking refinement or cultivation or taste; "he had coarse
     manners but a first-rate mind"; "behavior that branded him as
     common"; "an untutored and uncouth human being"; "an uncouth
     soldier--a real tough guy"; "appealing to the vulgar taste
     for violence"; "the vulgar display of the newly rich" [syn:
     {coarse}, {common}, {rough-cut}, {uncouth}, {vulgar}]
   3: of low or inferior quality or value; "of what coarse metal ye
     are molded"- Shakespeare; "produced...the common cloths used
     by the poorer population" [syn: {coarse}, {common}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top