Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfinished

AH0 N F IH1 N IH0 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfinished-, *unfinished*, unfinish, unfinishe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfinished(adj) ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น, See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ, ซึ่งคั่งค้าง, Syn. incomplete, unaccomplished, Ant. complete, accomplished

English-Thai: Nontri Dictionary
unfinished(adj) ไม่ได้ขัดเงา, ไม่ได้เสริมแต่ง, ยังไม่เสร็จ, ไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd hate to see his work go unfinished because of budget constraints.ฉันไม่อยากเห็นโครงการของเขาถูกยุบเพราะเรื่องงบประมาณ Junior (1994)
- Rushmore. I've got one last piece of unfinished business to attend to.รัชมอร์ ฉันมีธุระอีกอย่างนึงที่จะต้องสะสาง Rushmore (1998)
I still have unfinished businessผมมีเรื่องยังทำไม่เสร็จ Infernal Affairs (2002)
We were playing the unfinished symphony. Yeah.ใช่ เราเล่นเพลง"บทเพลงที่ไม่มีจบ" Inspector Gadget 2 (2003)
The unfinished pyramid.ปีรมิตที่ยังสร้างไม่เสร็จ. National Treasure (2004)
- We have unfinished business/ ธุรกิจของเรายังไม่จบ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
He must have been working on this unfinished puzzle for a while.เขาต้องนั่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ อยู่สักพัก Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
First, I have some unfinished business.ก่อนอื่น ฉันยังมีงานที่ต้องสะสาง. Fantastic Four (2005)
- That's their unfinished business.- นั่นเป็นเพราะเรื่องยังไม่จบ Just Like Heaven (2005)
I think I know what my unfinished business is.ฉันคิดว่าฉันรู้แล้ว ห่วงที่ติดค้างอยู่คืออะไร Just Like Heaven (2005)
I just have a little unfinished work to take care of.ผมยังมีงานค้างที่ต้องทำนิดหน่อยนะ English, Fitz or Percy (2005)
There are still some unfinished ceremonial procedures, Jeonha (your Majesty)นี้ยังไม่เสร็จพิธีการนะเพคะ Episode #1.3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfinishedDon't leave your work unfinished.
unfinishedShe does not like to leave anything unfinished.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาราคาซัง(adj) unfinished, See also: undone, pending, be incomplete, Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่, Example: ผู้บริหารในกรมการศาสนาเองก็รู้ดีว่า ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาคาราคาซังนี้ได้, Thai Definition: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
อากูล(adj) undone, See also: unfinished, Syn. คั่งค้าง
ครึ่งๆ กลางๆ(adv) partially, See also: unfinished, incompletely, Example: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[khāng] (v) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone  FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[khangkhang] (adj) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears
คั่งค้าง[khangkhāng] (adj) EN: unfinished
คาราคาซัง[khārākhāsang] (adj) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete  FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely
งานคั่งค้าง[ngān khangkhāng] (n, exp) EN: unfinished work
งานที่ค้างอยู่[ngān thī khāng yū] (n, exp) EN: unfinished work
ติดพัน[titphan] (adj) EN: unfinished ; still going on
ยังไม่เสร็จ[yang mai set] (adj) EN: unfinished  FR: en cours ; pas encore prêt ; pas fini ; pas terminé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNFINISHED AH0 N F IH1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfinished (j) ˈʌnfˈɪnɪʃt (uh1 n f i1 n i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unfinished; outstanding (business); unfulfilled #24,406 [Add to Longdo]
余留事务[yú liú shì wù, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ ㄨˋ, / ] unfinished business [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
未完[みかん, mikan] (n, adj-no) incomplete; unfinished #15,593 [Add to Longdo]
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na, n, adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P) #17,161 [Add to Longdo]
白木[しらき, shiraki] (n) plain wood; unfinished woodwork #18,417 [Add to Longdo]
やりっぱ[yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete [Add to Longdo]
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no, adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
為残す[しのこす, shinokosu] (v5s, vt) to leave unfinished [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]
遣り掛け[やりかけ, yarikake] (n) (uk) unfinished; in progress [Add to Longdo]
指し掛け[さしかけ, sashikake] (n) unfinished game of shogi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfinished \Un*fin"ished\, a.
   Not finished, not brought to an end; imperfect; incomplete;
   left in the rough; wanting the last hand or touch; as, an
   unfinished house; an unfinished picture; an unfinished iron
   casting.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfinished
   adj 1: not brought to the desired final state [ant: {finished}]
   2: not brought to an end or conclusion; "unfinished business";
     "the building is still unfinished" [ant: {finished}]
   3: lacking a surface finish such as paint; "bare wood";
     "unfinished furniture" [syn: {bare}, {unfinished}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top