ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gentle

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gentle-, *gentle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gentle(adj) อ่อนโยน, See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี, Syn. diplomatic, polite, Ant. untactful, blunt
gentleman(n) สุภาพบุรุษ, See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ, Syn. nobleman
gentle sex(n) ผู้หญิง, See also: เพศหญิง, เพศอ่อนแอ, Syn. womankind, woman sex
gentlefolk(n) ผู้มาจากชาติตระกูลสูงส่ง, See also: คนชั้นสูงในสังคม, Syn. upper class, nobility
gentleness(n) ความนุ่มนวล, See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง, Syn. tenderness, carefulness
gentlemanly(adj) สุภาพ, See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท, Syn. polite, polished
gentlewomen(n) หญิงมีชาติตระกูลสูง, See also: หญิงสูงศักดิ์, หญิงผู้ดี, Syn. noblewoman
gentleman's agreement(n) สัญญาเกียรติยศ, See also: การตกลงกันอย่างไม่ได้ทำสัญญาเป็นหลักฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี, ใจกว้าง, มีน้ำใจ, มีสกุลสูง, เป็นผู้ดี, สุภาพ, อ่อนโยน, น่านับถือ, ว่าง่าย, นุ่มนวล, ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง, ทำให้สงบ, ทำให้อ่อนโยน, ตบเบา ๆ , ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland, placid, s
gentle sexผู้หญิง, Syn. women
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ, ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
gentleman's gentlemanคนใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย, คนใช้ผู้ดี, Syn. valet
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง, องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
gentlemenn. พหูพจน์ของ gentleman
gentlewomann. สุภาพสตรีหญิง, See also: gentlewomanly adj., Syn. lady -pl. gentlewomen
falcon-gentle(ฟอล' คันเจน' เทิล) adj. เหยียวตัวเมีย

English-Thai: Nontri Dictionary
gentle(adj) สุภาพ, อ่อนโยน, เป็นผู้ดี, มีตระกูลดี, เบาๆ, ค่อยๆ, นุ่มนวล
gentlefolk(n) สุภาพชน, ผู้มีสกุลรุนชาติ, ผู้ดี
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ, เป็นผู้ดี, เป็นสุภาพบุรุษ
gentleness(n) ความใจดี, ความสุภาพ, ความอ่อนโยน, ความเป็นผู้ดี
gentlewoman(n) สุภาพสตรี, หญิงสูงศักดิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gentlenessความนุ่มนวล, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sweet, gentle Hilda.ช่างหวาน ฮินดาที่รัก The Great Dictator (1940)
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Oh, be gentle with me.โอ้จะอ่อนโยนกับฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Be gentle with me.จะอ่อนโยนกับฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
"thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers."ที่ข้าได้ทำให้แผ่นดิน เปื้อนด้วยเลือด ด้วยการโปรดคนฆ่าสัตว์คนนี้" An American Tail (1986)
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน Field of Dreams (1989)
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค The Russia House (1990)
A little more gentle with babies.เบาๆมือกับเด็กหน่อยค่ะ Junior (1994)
Don't worry. I'll use the gentle cycle.ไม่ต้องห่วง ฉันจะใช้ เอ่อ ระบบถนอมผ้า The One with the East German Laundry Detergent (1994)
The last time i heard that word spoken, it was by one of your so-called gentlemen, and there was nothing gentle about it... or civilized.ล่าสุดที่ข้าได้ยินคำเหยียดหยามเช่นนี้ มันออกมาจากปากของพวกที่ถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่มีความสุภาพในตัวเลยแม้แต่นิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
And he's kind and gentle and...เขาใจดี และสุภาพ Snow White: A Tale of Terror (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentleA gentleman called in your absence, sir.
gentleA gentleman is always kind to others.
gentleA gentleman is a man of independent means.
gentleA gentleman would not do such a thing.
gentleA gentleman would not say such a thing.
gentleA gentleman would not spit on the street.
gentleA gentleman wouldn't do such a thing.
gentleA gentle wind is blowing.
gentleA gentle wind made ripples on the surface of the pond.
gentleA gentle wind was blowing.
gentleAny gentleman would not use such language.
gentleAs he grew older, he became gentler.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ(n) gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
สุภาพบุรุษ(n) gentleman, Ant. สุภาพสตรี
ความละมุนละม่อม(n) gentleness, See also: mildness, kindness, Syn. ความนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, Example: การยึดอำนาจครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อมเป็นพิเศษ
ละมุน(adj) soft, See also: gentle, mild, tender, smooth, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เนียนนุ่ม, อ่อนละมุน, ละมุนละไม, Ant. หยาบ, กระด้าง, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยละมุน
สุภาพสตรี(n) lady, See also: gentlewoman, dame, Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง, Ant. สุภาพบุรุษ, Example: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ, Count Unit: คน
อ่อนโยน(adj) gentle, See also: tender, soft, Syn. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: น้ำเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา, Thai Definition: มีกิริยาวาจานิ่มนวล
ความอ่อนโยน(n) gentleness, See also: courteousness, affability, mildness, Example: สายตาของแม่ที่มองลูกน้อยเต็มไปด้วยความอ่อนโยน, Thai Definition: การมีกริยาวาจานิ่มนวล, การไม่แข็งกระด้าง
คุณผู้ชาย(n) master, See also: gentleman, lord, Ant. คุณผู้หญิง
เบา(adj) soft, See also: gentle, light, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาพูดเสียงเบา เพราะกลัวลูกสาวสะดุ้งตื่น
ละมุนละม่อม(adj) gentle, See also: tender, soft, polite, smooth, mild, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: ผู้ใหญ่ยังไงก็ชอบผู้หญิงมีกิริยาละมุนละม่อมอ่อนโยน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์อ่อนโยน[ārom ønyōn] (x) EN: gentle disposition  FR: accortise [ f ] (vx) ; humeur accorte [ f ] (vx)
เบา[bao] (adj) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low  FR: faible ; léger
บุรุษ[burut] (n) EN: man ; gentleman ; person  FR: homme [ m ] ; gentleman [ m ] ; homme distingué [ m ] ; personne [ f ]
เชื่อง[cheūang] (x) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle  FR: apprivoisé ; domestiqué
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
ข้อตกลงลูกผู้ชาย[khøtoklong lūkphūchāi] (n, exp) EN: gentleman's agreement  FR: gentleman's agreement [ m ] (anglic.) ; gentlemen's agreement [ m ] (anglic.)
ความสุภาพ[khwām suphāp] (n) EN: gentleness ; tenderness  FR: politesse [ f ] ; coutoisie [ f ]
น่ารัก[nārak] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gentle
gentle
gentler
gentles
gentles
gentlest
gentleman
gentleman
gentlemen
gentlemen

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gentle
gentler
gentlest
gentleman
gentlemen
gentlefolk
gentleness
gentlemanly
gentlewoman
gentlewomen

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻松[qīng sōng, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄥ,   /  ] gentle; relaxed #1,897 [Add to Longdo]
温柔[wēn róu, ㄨㄣ ㄖㄡˊ,   /  ] gentle and soft; tender #3,679 [Add to Longdo]
柔和[róu hé, ㄖㄡˊ ㄏㄜˊ,  ] gentle; soft #11,205 [Add to Longdo]
绅士[shēn shì, ㄕㄣ ㄕˋ,   /  ] gentleman #14,837 [Add to Longdo]
柔情[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ,  ] gentle feelings; tender sentiments #16,669 [Add to Longdo]
诸君[zhū jūn, ㄓㄨ ㄐㄩㄣ,   /  ] Gentlemen! (start of a speech); Ladies and Gentlemen! #42,796 [Add to Longdo]
娴静[xián jìng, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] gentle and refined #58,639 [Add to Longdo]
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ,    ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals #70,978 [Add to Longdo]
顺和[shùn he, ㄕㄨㄣˋ ㄏㄜ˙,   /  ] gentle; affable #79,684 [Add to Longdo]
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ,    ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals #87,938 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sanfter Winkgentle reminder [Add to Longdo]
freundlich; liebenswürdig { adj } | freundlicher; liebenswürdiger | am freundlichsten; am liebenswürdigstengentle | gentler | gentlest [Add to Longdo]
sanft; sanftmütig { adj } | sanfter; sanftmütiger | am sanftesten; am sanftmütigstengentle | more gentle | most gentle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) (also ほう) direction; way; (2) (hon) person; lady; gentleman; (n, n-suf) (3) method of; manner of; way of; (n-suf) (4) care of ..; (5) (also がた) person in charge of ..; (6) (also がた) side (e.g. "on my mother's side"); (P) #160 [Add to Longdo]
方々(P);方方[ほうぼう, houbou] (n) (1) (hon) they (of people); gentlemen (of the ...); (2) (hon) you (usu. plural); (adv) (3) various; (P) #285 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (pref) gentle; affectionate #1,739 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor #1,739 [Add to Longdo]
[ゆた, yuta] (n, adj-na) lenient; gentle #2,868 [Add to Longdo]
大人[たいじん, taijin] (n) (1) man of substance or virtue; gentleman; (2) giant #3,531 [Add to Longdo]
東西[とうざい, touzai] (n, adj-no) (1) east and west; (2) Orient and Occident; East and West; (exp) (3) (abbr) (See 東西東西) Ladies and Gentlemen!; Your attention, please!; roll-up, roll-up; (P) #4,156 [Add to Longdo]
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P) #7,265 [Add to Longdo]
紳士[しんし, shinshi] (n) (See 婦人) gentleman; (P) #9,881 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentle \Gen"tle\, a. [Compar. {Gentler}; superl. {Gentlest}.]
   [OE. gentil, F. gentil noble, pretty, graceful, fr. L.
   gentilis of the same clan or race, fr. gens, gentis, tribe,
   clan, race, orig. that which belongs together by birth, fr.
   the root of genere, gignere, to beget; hence gentle,
   properly, of birth or family, that is, of good or noble
   birth. See {Gender}, and cf. {Genteel}, {Gentil}, {Gentile},
   {Gentoo}, {Jaunty}.]
   1. Well-born; of a good family or respectable birth, though
    not noble.
    [1913 Webster]
 
       British society is divided into nobility, gentry,
       and yeomanry, and families are either noble, gentle,
       or simple.              --Johnson's
                          Cyc.
    [1913 Webster]
 
       The studies wherein our noble and gentle youth ought
       to bestow their time.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Quiet and refined in manners; not rough, harsh, or stern;
    mild; meek; bland; amiable; tender; as, a gentle nature,
    temper, or disposition; a gentle manner; a gentle address;
    a gentle voice.
    [1913 Webster]
 
   3. A compellative of respect, consideration, or conciliation;
    as, gentle reader. "Gentle sirs." "Gentle Jew." "Gentle
    servant." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not wild, turbulent, or refractory; quiet and docile;
    tame; peaceable; as, a gentle horse.
    [1913 Webster]
 
   5. Soft; not violent or rough; not strong, loud, or
    disturbing; easy; soothing; pacific; as, a gentle touch; a
    gentle gallop . "Gentle music." --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]
 
       O sleep! it is a gentle thing.    --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   {The gentle craft}, the art or trade of shoemaking.
 
   Syn: Mild; meek; placid; dovelike; quiet; peaceful; pacific;
     bland; soft; tame; tractable; docile.
 
   Usage: {Gentle}, {Tame}, {Mild}, {Meek}. Gentle describes the
      natural disposition; tame, that which is subdued by
      training; mild implies a temper which is, by nature,
      not easily provoked; meek, a spirit which has been
      schooled to mildness by discipline or suffering. The
      lamb is gentle; the domestic fowl is tame; John, the
      Apostle, was mild; Moses was meek.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentle \Gen"tle\, n.
   1. One well born; a gentleman. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Gentles, methinks you frown.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A trained falcon. See {Falcon-gentil}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A dipterous larva used as fish bait.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentle \Gent"le\, v. t.
   1. To make genteel; to raise from the vulgar; to ennoble.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make smooth, cozy, or agreeable. [R. or Poet.]
    [1913 Webster]
 
       To gentle life's descent,
       We shut our eyes, and think it is a plain. --Young.
    [1913 Webster]
 
   3. To make kind and docile, as a horse. [Colloq.] Gentlefolk

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gentle
   adj 1: soft and mild; not harsh or stern or severe; "a gentle
       reprimand"; "a vein of gentle irony"; "poked gentle fun
       at him" [syn: {gentle}, {soft}]
   2: having or showing a kindly or tender nature; "the gentle
     touch of her hand"; "her gentle manner was comforting"; "a
     gentle sensitive nature"; "gentle blue eyes"
   3: quiet and soothing; "a gentle voice"; "a gentle nocturne"
   4: belonging to or characteristic of the nobility or
     aristocracy; "an aristocratic family"; "aristocratic
     Bostonians"; "aristocratic government"; "a blue family";
     "blue blood"; "the blue-blooded aristocracy"; "of gentle
     blood"; "patrician landholders of the American South";
     "aristocratic bearing"; "aristocratic features"; "patrician
     tastes" [syn: {aristocratic}, {aristocratical}, {blue},
     {blue-blooded}, {gentle}, {patrician}]
   5: easily handled or managed; "a gentle old horse, docile and
     obedient" [syn: {docile}, {gentle}]
   6: having little impact; "an easy pat on the shoulder"; "gentle
     rain"; "a gentle breeze"; "a soft (or light) tapping at the
     window" [syn: {easy}, {gentle}, {soft}]
   7: marked by moderate steepness; "an easy climb"; "a gentle
     slope" [syn: {easy}, {gentle}]
   v 1: cause to be more favorably inclined; gain the good will of;
      "She managed to mollify the angry customer" [syn: {pacify},
      {lenify}, {conciliate}, {assuage}, {appease}, {mollify},
      {placate}, {gentle}, {gruntle}]
   2: give a title to someone; make someone a member of the
     nobility [syn: {ennoble}, {gentle}, {entitle}]
   3: stroke soothingly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top