ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breakthrough

B R EY1 K TH R UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breakthrough-, *breakthrough*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breakthrough(n) การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่, See also: โดยเฉพาะทางวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี หรือทางการแพทย์, Syn. discovery
breakthrough(n) เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้อุปสรรคหมดไป
breakthrough(n) การบุกเข้าไปในแนวเขตของข้าศึก, Syn. breakout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง, การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง, การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through

English-Thai: Nontri Dictionary
breakthrough(n) การบุกทะลวง, การฝ่าอุปสรรค, การพัฒนา, ความก้าวหน้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breakthroughการเล็ดลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't use that back here. The breakthrough is killing our radio mikes.ใช้ไอ้นั่นไม่ได้ รบกวนคลื่นเรา The Bodyguard (1992)
We are here to announce a momentous breakthrough in medical science.เรามาที่นี่กันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวข้ามทางวิทยศาสตร์ Junior (1994)
It's also very important in a clinical situation. Why is trust the most important thing... in making a breakthrough with a client?ทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการเปิดใจ คนไข้ มอรีล Good Will Hunting (1997)
That a breakthrough will come.ความสำเร็จจะต้องมาครับ Pi (1998)
We've had a breakthrough today.วันนี้เราทำได้เยี่ยมมาก White Noise (2005)
Once the initial breakthrough occurred... subject completed all elementary school work in five weeks.เมื่อเริ่มต้นการพัฒนาที่เกิดขึ้น เรื่องเสร็จทุกงานโรงเรียน ประถมในห้าสัปดาห์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Seems to be our most significant breakthrough to date.มันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ได้ Episode #2.2 (2008)
Really feel like we had a breakthrough there.คิดว่าเราคุยรื่องพวกนี้ไปเยอะแล้วนะ Chuck Versus the DeLorean (2008)
Ladies and gentlemen, our first award is for the medical breakthrough of the year.สุภาพบุรุษ และสตรี รางวัลแรกของเรา สำหรับ การปฏิวัติวงการณ์แพทย์ แห่งปี Superhero Movie (2008)
Miraculous medical breakthroughs were taking place.และเอริก้า หัวหน้าทีมดูแลเรื่องแนวร่วมที่ห้า ผู้เป็นคนสำคัญ ในการปกป้องการอยู่ร่วมของเรา V (2009)
The energy breakthrough I was working on just came to fruition.งานวิจัยขุมพลังงานใหม่ของฉัน บรรลุผลแล้ว Watchmen (2009)
Well, some people who've had difficulty recalling their flash-forwards have had real breakthroughs with this treatmt.เอาล่ะ มีคนไข้บางคนที่จะยากหน่อย ในการระลึกความจำ ในการย้อนไปมอง ภาพอนาคตอีกครั้ง แต่เคยมีคนไข้รักษาได้ผล อย่างดียิ่งมาแล้วจริงๆ Revelation Zero: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breakthroughRepresentatives made a major breakthrough in the trade talks.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BREAKTHROUGH B R EY1 K TH R UW2
BREAKTHROUGHS B R EY1 K TH R UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breakthrough (n) brˈɛɪkθruː (b r ei1 k th r uu)
breakthroughs (n) brˈɛɪkθruːz (b r ei1 k th r uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突破[tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ, ] breakthrough #1,385 [Add to Longdo]
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, / ] breakthrough; to overcome an obstacle quickly #14,270 [Add to Longdo]
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, ] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development #16,874 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchbruch { m } | Durchbrüche { pl }breakthrough | breakthroughs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
突破[とっぱ, toppa] (n, vs) breaking through; breakthrough; penetration; (P) #4,498 [Add to Longdo]
ブレークスルー;ブレイクスルー[bure-kusuru-; bureikusuru-] (n) breakthrough [Add to Longdo]
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation [Add to Longdo]
新機軸[しんきじく, shinkijiku] (n) innovation; new departure; milestone; breakthrough [Add to Longdo]
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution [Add to Longdo]
大発見[だいはっけん, daihakken] (n) breakthrough; great discovery [Add to Longdo]
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n, vs) (2) significant breakthrough; great strides [Add to Longdo]
中央突破[ちゅうおうとっぱ, chuuoutoppa] (n) central breakthrough [Add to Longdo]
突破口[とっぱこう, toppakou] (n) breakthrough (research, etc.); breach; opening [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top