Search result for

เกเร

(41 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกเร-, *เกเร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกเร[V] misbehave, See also: be disobedient, be roguish, be delinquent, Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง, Example: หัวหน้างานแต่ละคนล้วนมีปัญหาว่าคนงานในฝ่ายของตนเกเร ขาดระเบียบวินัย จึงต้องมาประชุมถกเถียงกันเพื่อหาทางแก้ไข, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบ
เกเร[ADJ] roguish, See also: knavish, wayward, trouble-making, unruly, delinquent, misbehaved, Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร, พาลเกเร, Example: ความท้อแท้และผิดหวังกระทบกระเทือนทางอารมณ์ทำให้เด็กว่านอนสอนง่ายกลายเป็นเด็กเกเรได้, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกเรว. เกกมะเหรก, มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้งชอบรังแกและเอาเปรียบเขา, มักใช้เข้าคู่กับคำ พาล เป็น พาลเกเร.
เกเรเกตุงว. ไม่เอางานเอาการ, ไม่เอาเรื่องเอาราว.
เกเรเกเสว. ไม่ตรงไปตรงมา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
William London is a fidgety boy.วิลเลี่ยม ลอนดอนเป็นเด็กเกเร Doubt (2008)
The Bummer Twins are the school bullies.ฝาแฝดนั่น เป็นจอมเกเร Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And using them to go after bullies, yeah.แล้วใช้ให้แก้แค้นพวกเด็กเกเร งั้นหรอ After School Special (2009)
And, well, you know, kids -- They can be cruel.พวกเธอก็รู้ เด็กๆ น่ะ เกเร After School Special (2009)
UH, THAT'S 'CAUSE HE WAS. WHILE HE WAS IN THE SLAMMER,อ่อ เขาก็เป็น ระหว่างที่เขาเกเรอยู่ Zoe's Reprise (2009)
Serena, who are these rowdy children?เซรีน่า เด็กเกเรพวกนี้คือใคร? Remains of the J (2009)
The girl that taught the SGA students a lesson when they bothered me in kindergarten, the girl who fought against a disorderly girl that robbed me in middle school... that was all strong girl Geum Jan Di.เด็กผู้หญิงที่ให้บทเรียนพวกกลุ่มสภานักเรียน ที่มาก่อกวนฉันตอนอยู่อนุบาล เด็กผู้หญิงที่คอยสู้กับเด็กเกเร ที่มาไถเงินตอนฉันอยู่ม.ต้น นั่นคือกึมจันดีผู้เข้มแข็ง Episode #1.1 (2009)
No- - No,you know what? It wasn't rogue.It was brilliant.ไม่ ไม่ รู้อะไรไหมมันไม่ใช่เกเร มันสุดยอด Invest in Love (2009)
-ls Mary a total goon?แมรี่เกเรใข่มั๊ยฮะ? The Haunting in Connecticut (2009)
- You did great. - You don't think I was too pushy?เธอทำได้เยี่ยม เธอไม่คิดว่าฉันเกเรไปหน่อยเหรอ Hotel for Dogs (2009)
I like pushy.ฉันชอบเกเร Hotel for Dogs (2009)
I got really good at being bad.ฉันน่ะเกเรได้โล่เลยล่ะ Legion (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous   FR: se conduire mal
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
เกเรเกตุง[v.] (kērēkētung) FR: faire l'école buissonnière

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be up to mischief[IDM] ประพฤติตัวเหลวไหล, See also: เกเร, เหลวไหล, Syn. get up to
dissolute[ADJ] เกเร, See also: เสเพล, ทำตัวเหลวไหล, ไร้สาระ, Syn. abandoned
elvish[ADJ] เกเร, See also: ซุกซน, Syn. elfish, mischievous, naughty
rough[ADJ] หยาบคาย, See also: เกเร, รุนแรง, Syn. impolite, rude, unmannerly, Ant. gentle
rowdy[ADJ] เอะอะตึงตัง, See also: เกเร, พาล, อันธพาล, Syn. disorderly, loud, unruly
skellum[ADJ] เกเร
unruly[ADJ] เกเร, See also: ดื้อรั้น, Syn. disobedient, Ant. disciplined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
roguish(โร'กวิช) adj. พาล,หลอกลวง,โกง,เจ้าเล่ห์,มารยา,เกเร -roguishly adv. -roguishness n., Syn. mischievous,crafty,knavishg
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly

English-Thai: Nontri Dictionary
refractory(adj) เกเร,ดื้อดึง,อาละวาด,หัวแข็ง,พยศ
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
roguery(n) ความเกเร,ความพาล,ความเจ้าเล่ห์
roguish(adj) ขี้โกง,พาล,เจ้าเล่ห์,เกเร,เจ้ามารยา
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
rowdy(n) อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม
unruly(adj) ปกครองยาก,ไม่เชื่อฟัง,ดื้อด้าน,เกเร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top