ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิวเผิน

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิวเผิน-, *ผิวเผิน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื้นผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง, เช่น ความคิดตื้น, ตรงข้ามกับ ลึก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slightly. Why?แค่ผิวเผิน ทำไมเหรอ? Basic Instinct (1992)
It's just... I'm not shallow, am I?ก็แค่ ชั้นมันดูผิวเผินไปเหรอ Latter Days (2003)
You all think superficially.เธอก็พวกมองคนเพียงผิวเผิน My Tutor Friend (2003)
Tim got over it yesterday.เรา.. เรารู้จักกันผิวเผินประมาณ 2-3 เดือนก่อนจะเริ่ม.. คบกัน Yankee White (2003)
Of course all The Plastics are in the same gym class.แน่นอน พวกผิวเผินทั้งหมด เรียนยิมห้องเดียวกัน Mean Girls (2004)
- Who are The Plastics?-ใครเป็นพวกผิวเผิน Mean Girls (2004)
Peripherally, I knew Nola Rice.ผมรู้จักโนล่า ไรซ์แค่ผิวเผิน Match Point (2005)
I just know her.ก็แค่รู้จักผิวเผินSassy Girl, Chun-hyang (2005)
Yes. I'm gonna cut the faces, not the armor.แน่นอน, ฉันจะเริ่มที่ต้นตอ ไม่ใช่แค่ผิวเผิน War (2007)
In fairness, Izzy, I barely knew him.ว่ากันตามตรง อิซซี่_BAR_ ผมรู้จักเขาแค่ผิวเผิน Rendition (2007)
Don't go on my looks. I'm from Sydney.อย่ามองผมแค่ผิวเผิน ผมมาจากซีดนี่ Heyy Babyy (2007)
I didn't have a relationship with her. I barely even knew her.ไม่มีเลยนะครับ รู้จักแค่ผิวเผิน Strange Love (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิวเผิน[adv.] (phiuphoēn) EN: superficially ; on the surface   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shallow[ADJ] ไม่ลึกซึ้ง, See also: ผิวเผิน, Syn. superficial, simple, silly, Ant. profound, philosophic
superficial[ADJ] ผิวเผิน, See also: ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, Syn. frivolous, not profound, shallow, Ant. deep, learned, profound
surface[ADJ] ผิวเผิน, See also: ตื้นๆ, Syn. superficial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bird's-eye(เบิร์ดซ'อาย) adj. มองจากเบื้องบน,กลาดทั่ว,ผิวเผิน,ลวก ๆ ,ทั่วไป,มีจุดคล้ายตานก, Syn. general
dilettante(ดิล'ลิทานท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้รู้อย่างผิวเผิน,ผู้รักศิลปะ,นักสมัครเล่น, See also: dilettantish adj. ดูdilettante dilettanteish adj. ดูdilettante, Syn. amateur -pl. -dilettantes,dilettanti
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
seeming(ซีม'มิง) adj. ตามโฉมภายนอก,ตามผิวเผิน,ตามที่ปรากฎ., See also: seemingly adv. seemingness n., Syn. apparen
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น,ตื้น ๆ ,ไม่ลึก,ไม่ลึกซึ้ง,ผิวเผิน. n. ที่ตื้น,หาดตื้น,น้ำตื้น. vt.,vi. ทำให้ตื้น,กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight,shoal
skim(สคิม) vt. ตักของสิ่งที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของเหลวออก,ขว้างแฉลบ,เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า,ทำให้คลุมไปด้วยฝ้า,มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ vi. แฉลบผิวหน้าไป,เฉียดผ่านไป,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ ,กลายเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้า.
skin-deepadj. ผิวเผิน,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,เล็กน้อย,เกี่ยวกับความหนาของผิวหนัง
smattering(สแมท'เทอริง) adj.,n. (ความ) รู้ตื้น ๆ ,รู้เพียงผิวเผิน., Syn. smatter,sprinkling
superficial(ซูเพอพีช'เชิล) adj. ผิวเผิน,อยู่ผิวนอก,ใกล้ผิวหน้า,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ., See also: superficialness n. superficiality n., Syn. cursory
surface(เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า, See also: surfacer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
skim(vt) กวาดออก,ช้อนออก,อ่านคร่าวๆ,ศึกษาเพียงผิวเผิน
superficial(adj) ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
surface(n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน
veneer(n) เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้อัด,ผิวเผิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top