ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่อนนุ่ม

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนนุ่ม-, *อ่อนนุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนนุ่ม[ADJ] soft, See also: smooth, Syn. นุ่ม, Ant. แข็ง, แข็งกระด้าง, Example: เด็กทารกจะมีผิวอ่อนนุ่มและบอบบาง จำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผิว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your brain is going soft from playing with that girl.สมองของคุณจะอ่อนนุ่มจากการเล่นกับผู้หญิงที่ The Godfather (1972)
Go for the gut. He's soft there.ไปสำหรับลำไส้ เขาเป็นคนที่มีความอ่อนนุ่ม Bloodsport (1988)
It's fashionable, supple, and snug-fitting. Look how fine your foot looks.อ่อนนุ่ม พอดีเท้า ดูเข้ากับเท้าของคุณได้ดี Wild Reeds (1994)
They say it softens your body.เขาว่ามันจะทำให้ร่างกายอ่อนนุ่มลงน่ะ. Visitor Q (2001)
Like a cloud You are softดั่งไอเย็น ที่ อ่อนนุ่ม Mulan 2: The Final War (2004)
Like a cloud I am softดั่งไอเย็น ฉันจะอ่อนนุ่ม Mulan 2: The Final War (2004)
Say, you put it on after a hot bath or shower, it'll make you soft, smell good.คุณสวมมันหลังบาทเร่าร้อนหรือฝักบัว มันจะทำให้คุณอ่อนนุ่มส่งกลิ่นหอม. Black Snake Moan (2006)
Feel how soft they are.รู้สึกอ่อนนุ่มได้ยังไง Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
And after that, only Akari's tender lips remained.และหลังจากนั้น มีเพียงริมฝีปากอันอ่อนนุ่มของอาคาริ 5 Centimeters Per Second (2007)
He was a little black dog with long silky hair and small black eyes that twinkled merrily on either side of his funny wee nose."มันเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆ ที่มีขนยาวอ่อนนุ่มสีดำ ดวงตาสีดำเล็กๆ ที่มีประกายแห่งความสุขนั้น... ขนาบอยู่ข้างจมูกเล็กๆ น่ารักของมัน" Inkheart (2008)
For it is like water. Nothing is softer than water.ถ้ามันเป็นเหมือนกับน้ำ ก็ไม่มีอะไรจะอ่อนนุ่มไปกว่าได้ The Forbidden Kingdom (2008)
WELL, A GOOD PIECE OF MEAT WOULD BE NICE.ยังสด และ อ่อนนุ่มSoul Mates (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนนุ่ม[adj.] (øn-num) EN: soft ; smooth   FR: tendre ; souple ; mou

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mild[ADJ] อ่อนนุ่ม, See also: นุ่มนวล, เบาบาง
soft[ADJ] อ่อนนุ่ม, See also: นุ่ม, อ่อนๆ, นิ่ม, Syn. smooth, silky, delicate, Ant. rough
soften[VI] อ่อนนุ่มลง, Syn. dissolve, lessen, diminish, Ant. stiffen, solidify
tender[ADJ] อ่อนนุ่ม, Syn. delicate, soft, Ant. tough

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mollescent(มะเลส'เซินทฺ) adj. อ่อนนุ่ม, See also: mollescence n.
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย
silken(adj) เหมือนไหม,ทำด้วยแพร,เป็นมัน,อ่อนนุ่ม,ละมุนละไม,หรูหรา
soft(adj) อ่อนนุ่ม,อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ละมุนละไม,นิ่มนวล
soften(vt) ทำให้เบา,ทำให้อ่อนนุ่ม,ทำให้นิ่มนวล,ทำให้นิ่ม
softness(n) ความอ่อนโยน,ความอ่อนนุ่ม,ความละมุนละไม,ความนิ่มนวล
supple(adj) อ่อนนุ่ม,ปวกเปียก,อ่อนข้อ,ยอมตาม,นิ่มนวล
tender(adj) อ่อนโยน,กรุณา,บรรจง,อ่อนนุ่ม,ละเอียดลออ

German-Thai: Longdo Dictionary
sanft(adj) อ่อนนุ่ม, อ่อนโยน
geschmeidig(adj adv) อ่อนนุ่ม เช่น Die Creme macht die Hände sofort nach der Anwendung geschmeidig. ครีมนี้ทำให้มือนุ่มเนียนทันทีหลังจากทา, See also: Related: zart
schonend(adj) อ่อนโยน, อ่อนนุ่ม

French-Thai: Longdo Dictionary
doux(adj) |f. douce| อ่อนหวาน, นุ่มลิ้น, ดี, อ่อนนุ่ม เช่น Boire un petit coup, c'est doux., Ce projet permet aux élèves d’écrire des petits mots doux à une personne qu’ils aiment.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top