ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crudeness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crudeness-, *crudeness*, crudenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหยาบ(n) roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai Definition: ความไม่ละเอียด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crudeness (n) krˈuːdnɪs (k r uu1 d n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohheit { f }; Roheit { f } [ alt ]crudeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crudeness \Crude"ness\, n.
   A crude, undigested, or unprepared state; rawness;
   unripeness; immatureness; unfitness for a destined use or
   purpose; as, the crudeness of iron ore; crudeness of theories
   or plans.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crudeness
   n 1: a wild or unrefined state [syn: {crudeness}, {crudity},
      {primitiveness}, {primitivism}, {rudeness}]
   2: an impolite manner that is vulgar and lacking tact or
     refinement; "the whole town was famous for its crudeness"
     [syn: {crudeness}, {crudity}, {gaucheness}]
   3: an unpolished unrefined quality; "the crudeness of frontier
     dwellings depressed her" [syn: {crudeness}, {roughness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top