ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

windy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -windy-, *windy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
windy(adj) ซึ่งมีลมแรง
windy(adj) พูดเยิ่นเย้อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดน้ำท่วมทุ่ง, Syn. garrulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
windy(วิน'ดี) adj. มีลมแรง, มีลม, ตากลม, ถูกลม, คล้ายลม, คุยโว, คุยโม้, พูดไร้สาระ, See also: windily adv. windiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
windy(adj) ลมจัด, ลมแรง, คุยโว, คุยโขมง, โม้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Windy City, here we come.นครแห่งแรงลม ไปกันเลย The Truman Show (1998)
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years.เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
Yeah, or windy.ใช่ หรือว่าจะลมแรงมั้ย Hope Springs (2003)
On this windy lonely dayในวันที่เหงา ๆ มีลมแรงอย่างนี้ The Guy Was Cool (2004)
A little drop of brandy-brandy windy-wandy for Rippy-pippy-pooh?บรั่นดีของเจ้าหมาตัวน้อยๆของฉัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Inside the studio is quite warm. But it seems windy outside.ในสถานีอุ่นดีทีเดียวค่ะ แต่ดูเหมือนข้างนอกลมแรงนะคะ No Regret (2006)
It is so windy today...thank you.วันนี้ลมแรงจริงๆ... ขอบใจ Namastey London (2007)
- It's supposed to be windy. - For tomorrow...คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีลมแรง Funny Games (2007)
Windy Fork, population 15.และมันมีเพื่อช่วยกอบกู้โลกด้วยกัน Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Plus, he had the windy problem.อีกอย่างนะ เขามีปัญหาเรื่องการพูด Ending Happy (2007)
# I wrote the lyric poetry for you # in the windy day's afternoon.ฉันเขียนกลอนสั้นๆนี่ให้เธอ ในตอนบ่ายของวันที่มีพายุ Virgin Snow (2007)
It's just... remember how windy it was that day?แต่ จำได้ไหมว่าลมแรงขนาดไหน Welcome to Kanagawa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
windyAs long as it doesn't get windy.
windyHow windy it is today!
windyIt is apt to get either cloudy or windy when the cherry-blossoms are in full bloom.
windyIt is windy today.
windyIt is windy today, isn't it?
windyIt's a windy day.
windyIt was cold, and in addition, it was windy.
windyIt was cold, and, in addition, it was windy.
windyIt was very windy that day, and I had my umbrella blown inside out.
windyIt was very windy yesterday.
windyThe wild and windy night that the rain washed away.
windyWindy this morning, isn't it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมแรง(n) windy, Ant. ลมโชย, Example: ยอดดอยอินทนนท์อากาศเย็น ลมแรง และสมบูรณ์ด้วยดอกไม้ป่าภูเขาที่หาชมได้ยากมากมาย, Thai Definition: ลมที่พัดอย่างหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีลม[mī lom] (adj) EN: windy  FR: venteux
มีลมแรง[mī lom raēng] (adj) EN: windy  FR: venteux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
windy
windy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
windy

WordNet (3.0)
windy(adj) resembling the wind in speed, force, or variability
airy(adj) not practical or realizable; speculative, Syn. impractical, windy, visionary, Laputan
blowy(adj) abounding in or exposed to the wind or breezes, Syn. windy, breezy
long-winded(adj) using or containing too many words, Syn. wordy, windy, tedious, verbose

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Windy

a. [ Compar. Windier superl. Windiest. ] [ AS. windig. ] [ 1913 Webster ]

1. Consisting of wind; accompanied or characterized by wind; exposed to wind. “The windy hill.” M. Arnold. [ 1913 Webster ]

Blown with the windy tempest of my heart. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Next the wind; windward. [ 1913 Webster ]

It keeps on the windy side of care. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Tempestuous; boisterous; as, windy weather. [ 1913 Webster ]

4. Serving to occasion wind or gas in the intestines; flatulent; as, windy food. [ 1913 Webster ]

5. Attended or caused by wind, or gas, in the intestines. “A windy colic.” Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

6. Fig.: Empty; airy. “Windy joy.” Milton. [ 1913 Webster ]

Here's that windy applause, that poor, transitory pleasure, for which I was dishonored. South. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有风[yǒu fēng, ㄧㄡˇ ㄈㄥ,   /  ] windy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
windig { adj } | windiger | am windigstenwindy | more windy | most windy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top