ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เรียบ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เรียบ-, *ไม่เรียบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because Dante may not be presentable any more.เพราะ Dante อาจจะไม่เรียบร้อยเพิ่มเติมใด ๆ The Russia House (1990)
Make haste, make haste, hurry down! Oh, gracious, you are not half dressed!รีบหน่อย รีบหน่อย ลงมาเร็วๆ โอกรุณาด้วย ลูกยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลย Episode #1.6 (1995)
It would snag the fabric.บนผ้าเรยอนยืดน่ะ มันจะทำให้ผ้าไม่เรียบ Legally Blonde (2001)
- No, it's not.-ไม่ มันไม่เรียบร้อย Resident Evil: Apocalypse (2004)
They're... uneven lines.เป็นเส้นไม่เรียบ Mr. Monk and the Blackout (2004)
They're uneve.. two uneven lines.พวกมัน... มี 2 เส้นที่ไม่เรียบ เอ่อ... Mr. Monk and the Blackout (2004)
The edges are uneven... but they fit together like puzzle pieces.ขอบไม่เรียบ... แต่เมื่อนำพวกมันมาต่อชิ้นส่วนกัน เหมือนกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Everything is not all right. Voice mask is still compiling.ยังไม่เรียบร้อย กำลังประมวลเสียงอยู่ Mission: Impossible III (2006)
Well, it's, uh- it's rough, but I got a good feeling, sir. Yeah.ครับ มันเอ่อ มันยังไม่เรียบร้อย แต่มันได้อารมณ์นะฮะ Just My Luck (2006)
My new place isn't set up yet. I don't want to make a habit of staying at lundy's.บ้านใหม่ฉันยังไม่เรียบร้อย ฉันไม่อยาก ไปค้างบ้านลันดี้จนเป็นนิสัยน่ะ Resistance Is Futile (2007)
Everything is not going to be cool.ทุกอย่างจะไม่เรียบร้อยหรอก Chuck Versus the Sandworm (2007)
You're not wearing your school uniform correctly, Huh?นายแต่งตัวไม่เรียบร้อยใช่มั้ย? Attack on the Pin-Up Boys (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irregular[ADJ] ไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, Syn. uneven, crooked, bumpy, Ant. regular, even
rough[ADJ] ขรุขระ, See also: ไม่เรียบ, สาก, หยาบ, Syn. bumpy, irregular, uneven, Ant. flat, smooth
ruffle[VI] ย่น, See also: ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple
ruffled[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: ไม่เรียบร้อย, Syn. dishevelled, rumpled
untidy[ADJ] ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่เรียบร้อย, เลอะเทอะ, รุงรัง, Syn. messy, disorderly, sloppy, Ant. tidy, neat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย
dishevel(ดิสเชฟ'เวิล) vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ทำให้ยู่ยี่,ทำให้ไม่เรียบร้อย.
draggletailn. คนที่สกปรกมอมแมมไม่เรียบร้อย
dragglyadj. สกปรกมอมแมม,ไม่เรียบร้อย
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic,abnormal

English-Thai: Nontri Dictionary
botch(vt) ทำลวกๆ,ไม่เรียบร้อย,เป็นผื่น,เป็นตุ่ม
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
dishevelled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top