ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bumpy

B AH1 M P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumpy-, *bumpy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bumpy(adj) ขรุขระ, See also: เป็นหลุมเป็นบ่อ, Syn. rough,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bumpy(บัม'พี) adj. ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, See also: bumpiness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bumpy sleigh ride, Jack?แจกของขวัญราบรื่นดีไม๊หละ แจ๊ค? The Nightmare Before Christmas (1993)
Sorry about the bumpy rideโทษทีนะที่ขี่ทุลักทุเลไปหน่อย Uninvited (2003)
It appears we're gonna have a bit of a bumpy ride for the next few minutes.ท่านผู้โดนสารโปรดทราบ เครื่องอาจมีการกระเทือนบ้างเล็กน้อย The Day After Tomorrow (2004)
But her health may be a bit bumpy this yearแต่ก็น่าจะระวังสุขภาพหน่อย ปีนี้ Saving Face (2004)
The weather conditions may cause a bumpy takeoff, but don't worry, we'll soon climb above it.แต่เราจะรีบบินผ่านไป Red Eye (2005)
And time to strap yourselves in for a bumpy ride.ถึงเวลาเร่งตัวเองในโค้งสุดท้าย American Pie Presents: Band Camp (2005)
The flight's not too bumpy for you I hope.เที่ยวบินนี้คงไม่สะเทือนมากใช่มั้ยคะ Phantom Traveler (2005)
You girls better hang on. It's gonna be a bumpy ride.พวกหนูนั่งดี ๆนะ ยานมันจะกระเทือนหน่อย ๆ The Astronaut Farmer (2006)
I figure once we bag it, we cross over into Mexico, take a whole bunch of bumpy second-class bus rides till we hit Panama.ฉันคิดว่าหลังจากเอามันใส่กระเป๋าแล้ว พวกเราจะข้ามไปแมกซิโก ขึ้นรถบัสเห่ยๆ ถูกๆ จนกว่าจะถึงปานามา Manhunt (2006)
It's gonna be a bumpy ride.its gonna be a bumpy ride 2012 Doomsday (2008)
It's gonna be a bumpy fuckin' ride. We found their phone.มันคงจะเป็นการเดินทางที่ขรุขระน่าดู เราเจอโทรศัพท์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's a long bumpy road to hell.มันเป็นหนทางสู่นรกที่ทรมาณ Boxed In (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bumpyIt's really hard to drive on the bumpy roads around here.
bumpyThe bus rattled as we drove along the bumpy road.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขรุขระ[khrukhra] (adj) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven  FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux

CMU English Pronouncing Dictionary
BUMPY B AH1 M P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bumpy (j) bˈʌmpiː (b uh1 m p ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, ] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes, #12,672 [Add to Longdo]
坑坑洼洼[kēng kēng wā wā, ㄎㄥ ㄎㄥ ㄨㄚ ㄨㄚ, / ] bumpy; full of pot-holes, #44,592 [Add to Longdo]
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes, #92,905 [Add to Longdo]
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, ] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
holperig; holprig; uneben; höckrig {adj} | holperiger; holpriger; unebener; höckriger | am holperigsten; am holprigsten; am unebensten; am höckrigstenbumpy | bumpier | bumpier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたつく[gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
ぷつぷつ[putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]
点字ブロック[てんじブロック, tenji burokku] (n) bumpy tiles set in public areas to mark the path for the blind [Add to Longdo]
[しぼ;さび, shibo ; sabi] (n) (1) (See 烏帽子) bumpy texture of a material (esp. woven fabric); (2) creases in an eboshi hat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bumpy
   adj 1: causing or characterized by jolts and irregular
       movements; "a rough ride" [syn: {rough}, {rocky},
       {bumpy}, {jolty}, {jolting}, {jumpy}] [ant: {smooth}]
   2: covered with or full of bumps; "a bumpy country road"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top