ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flat

F L AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flat-, *flat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
flat out(adj, adv, colloq) อย่างเต็มที่และรวดเร็ว เช่น They were all working flat out.
flat out(adv, colloq) อย่างตรงไปตรงมา เช่น Just about 100 percent of everything you read was flat out wrong., He stated his opinion flat out., Syn. bluntly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flat(adj) ราบ (พื้นดิน), See also: ราบเรียบ, Syn. level, even, smooth, Ant. uneven, rough, hilly
flat(adj) แบน, See also: แบนราบ, Syn. horizontal, level, Ant. curved, sloping
flat(n) ที่ราบ, See also: พื้นราบ
flat(adv) ราบ (นอน, เหยียดตัว), Syn. horizontally, levelly
flat(adj) แบน (สีในภาพถ่ายหรือภาพวาด), See also: ไม่ตัดกันอย่างชัดเจน, Syn. smooth
flat(adj) ราบเรียบระดับเดียวกัน (เสียง), See also: ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ, Syn. monotonous, unchanging, Ant. interesting
flat(vt) ทำให้แบนเรียบ
flat(vi) ้แบนราบบ
flat(adj) ที่ลดเสียงลงต่ำครึ่งหนึ่ง (ดนตรี), Ant. sharp
flat(n) เสียงโน้ตที่ต่ำครึ่งเสียง, Ant. sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flat(แฟลทฺ) adj. แบน, ราบ, เรียบ, แฟบ, ตื้น, ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ, แน่นนอน, เด็ดขาด, ไร้ชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ, ไร้ฟอง, ไร้สาระ, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, ไม่ชัดเจน (สี) , ไม่คม (ภาพ) , ทื่อ (เสียง) , ตก (เสียง) , ซบเซา (ตลาด) , เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน, ส่วนที่ราบ, พื้นราบ, เสียงต
flat-file databaseฐานข้อมูลรายแฟ้มหมายถึง โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บและเรียกหาข้อมูล ออกมาใช้ได้ทีละแฟ้ม เป็นสำคัญ ตรงข้ามกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งจะทำให้เรียกหามาใช้ได้ มากกว่าครั้งละหนึ่งแฟ้ม
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
flatten(แฟลท'เทิน) vt. ทำให้แบนหรือเรียบ, vi. กลายเป็นแบน, กลายเป็นเรียบ., See also: flattener n.
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ, ประจบ, สอพลอ, (ภาพ, รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน, สิ่งที่ทำให้แบน
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ, การประจบ, การสอพลอ, คำยกยอ, คำสอพลอ, Syn. acclaim
flattishadj. ค่อนข้างแบน
flatulent(แฟลท'ทิวเลินทฺ) n. ซึ่งทำให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร, ท้องอืด, ท้องเฟ้อ, โอ้อวด, ยโส., See also: flatulence, flatulency n., Syn. pompous
flatwiseadv. ด้านข้าง., Syn. flatways

English-Thai: Nontri Dictionary
flat(adj) แบน, ราบ, แฟบ, เรียบ, ไม่มีรสชาติ, ไม่คมชัด, ทื่อ, ซบเซา
flat(n) พื้นราบ, สิ่งที่แบนราบ, ห้องชุด, แฟลต, ที่พัก
flatten(vi) แบน, ราบ, แผ่, เรียบ, แฟบ, ตื้น, ไม่มีคลื่น, ไม่มีฟอง
flatter(vt) ยกยอ, ประจบ, สอพลอ
flatterer(n) คนประจบประแจง, คนประจบสอพลอ
flattery(n) คำเยินยอ, คำประจบ, การเยินยอ, การประจบสอพลอ
deflate(vt) ทำให้แฟบ, ทำให้แบน, ยุบ, ปล่อยลมออก, ลดราคา
deflation(n) การแฟบ, การแบน, การยุบ, การปล่อยลมออก, ภาวะเงินฝืด
inflate(vi) พอง, เพิ่มขึ้น, ขยายตัว, สูงขึ้น
inflate(vt) ทำให้พอง, ลอยตัว, ขยาย, ทำให้เงินเฟ้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flatราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flatแฟลต, ห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
flat affect; affect, blunted(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flat angle; straight angleมุมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
flat characterตัวละครมิติเดียว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
flat chestอกเต่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flat colourสีลักษณะเดียว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flat electrode; pad electrodeขั้วเชื่อมพื้นราบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flat engine; boxer engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flat face fillet weldรอยเชื่อมมุมหน้าราบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatเฉยชา, แบนราบ [การแพทย์]
Flat Formเป็นแผ่น [การแพทย์]
Flat glass industryอุตสาหกรรมกระจก [TU Subject Heading]
Flat-rate income taxภาษีเงินได้อัตราเดียว [TU Subject Heading]
Flatfootเท้าแบน [การแพทย์]
Flatfoot, Rigidเท้าแบนชนิดตึงแข็ง [การแพทย์]
Flatnessอารมณ์เรียบ [การแพทย์]
Flattenเรียบ [การแพทย์]
Flattenedแบน [การแพทย์]
Flatteningแบนตัวลง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
flatbed(n) รถพ่วง, รถลาก ที่ไม่มีหลังคาหรือฝาพนัง (เหมือนที่ใช้ขนส่งตู้สินค้า)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She took a flat in London, and she'd stay away for days at a time.หล่อนซื้อเเฟลตที่ลอนดอน เเละไปอยู่ที่นั่นทีละหลายๆ วัน Rebecca (1940)
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
- Who's the one in the flat hat?บา เดนเพาเวลล์ How I Won the War (1967)
And he did it laying flat on his back.ไม่ใช่แค่ภาพแบนๆ เท่านั้น Oh, God! (1977)
We'll lay that sucker out flat and drive a stake through his goddamn heart!เสร็จแล้วก็จัดการตอกอกให้ทะลุหัวใจแม่งซะเลย Phantasm (1979)
I had a flat tyre! I didn't have money for cab fare!รถผมยางแบน ผมไม่มีเงินสำหรับค่าแท็กซี่ The Blues Brothers (1980)
There's this flat screen on the inside with pictures on it.There's this flat screen on the inside with pictures on it. Big (1988)
- Piratowka, flat 376.- ไพเรเทาก้า แฟลต 376 A Short Film About Love (1988)
- Run away? I own a flat here.- เรียกไปหรือไม่ ผมเองแบนที่นี่ The Russia House (1990)
This is the flat where Dante is waiting.นี้เป็นแบนที่ Dante กำลังรอ The Russia House (1990)
You know, I chose this flat because I like to watch the ships come in.คุณจะรู้ว่าผมเลือกแบนนี้เพราะผมชอบที่จะดูเรือมาใน The Russia House (1990)
Free cars. Keys to a dozen hideout flats all over the city.รถยนต์ ห้องกบดานสักโหลนึง ตามทั่วเมือง Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flatApparently that shabby flat is vacant.
flatA row of old houses is being destroyed to make way for new flats.
flatBefore forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread.
flatCan anyone fix a flat tire?
flatColumbus demonstrated that the world is not flat.
flatDaddy was in his office, under our flat.
flatDennis lay flat on the floor.
flatDo we have to lie flat on the ground?
flatFlat land has no mountains or hills.
flatFlatterers look like friends, as wolves like dogs.
flatFrom time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.
flatHe fell flat on the floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ(adj) smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai Definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
แฟลต(n) flat, Example: นับตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่แฟลตนี้ เขารู้สึกว่าชีวิตจิตใจมันแห้งแล้งยังไงชอบกลอยู่, Count Unit: หน่วย, หลัง, อาคาร, Thai Definition: ห้องชุด ประกอบด้วยห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องครัว, ห้องน้ำ พร้อมอยู่ในชั้นเดียวกัน และรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่ สำหรับอยู่อาศัย หรือให้เช่า, Notes: (อังกฤษ)
ยุบ(v) go down, See also: flatten, Syn. แฟบ, Ant. พอง, บวม, Example: ชายโครงของลูกกวางพองออก ยุบเข้าพะเยิบพะยาบจนเห็นได้ชัดเจน, Thai Definition: ยอบลง, ทรุดลง, พื้นผิวลดระดับลง
ช่างประจบ(v) flatter, See also: cuury favour with, fawn over, adulate, toady, Syn. ประจบประแจง, ประจบสอพลอ, Example: เธอมองดูลูกด้วยสายตาที่ทั้งขำและอยากทำโทษ แต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อนทุกที
ประจ๋อประแจ๋(v) flatter, See also: curry favour with, fawn on, toady, make up to, Syn. ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ, Example: เขาประจ๋อประแจ๋เธอจนเธอขัดเขาไม่ได้
เพื่อนร่วมห้อง(n) room-mate, See also: flatmate, Syn. เพื่อนร่วมชั้น, Example: บริเวณนี้เคยหนีแม่มาหาลูกพุทราป่ากับเพื่อนร่วมห้องเป็นประจำ, Count Unit: คน
ยอ(v) praise, See also: flatter, extol, laud, Syn. เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ, Ant. ตำหนิติเตียน, Example: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ, Thai Definition: กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
ราบ(adj) flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count Unit: นูน, ขรุขระ, Thai Definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
แบน(adj) flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อัตราเงินเฟ้อ[attrā ngoenfoē] (n, exp) EN: rate of inflation  FR: taux d'inflation [ m ]
แบน[baēn] (adj) EN: flat ; level ; even  FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบนเรียบ[baēnrīep] (adj) EN: flat
บาน[bān] (n) EN: [ classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things ]  FR: [ classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats ]
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
บี้[bī] (adj) EN: flat ; snub ; pug  FR: retroussé
บริหารภายในแบบแนวราบ[børihān phāinai baēp naēorāp] (n, exp) EN: flat organization
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
ดาดฟ้า[dātfā] (n) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck  FR: pont (de bateau) [ m ] ; terrasse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLAT F L AE1 T
FLATH F L AE1 TH
FLATS F L AE1 T S
FLATT F L AE1 T
FLATO F L AE1 T OW0
FLATLY F L AE1 T L IY0
FLATER F L EY1 T ER0
FLATAU F L AE1 T AW0
FLATEN F L AE1 T AH0 N
FLATBED F L AE1 T B EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flat (n) flˈæt (f l a1 t)
flats (n) flˈæts (f l a1 t s)
flatly (a) flˈætliː (f l a1 t l ii)
flatbed (n) flˈætbɛd (f l a1 t b e d)
flatlet (n) flˈætlɪt (f l a1 t l i t)
flatten (v) flˈætn (f l a1 t n)
flatter (v) flˈætər (f l a1 t @ r)
flattop (n) flˈæt-tɒp (f l a1 t - t o p)
flat-car (n) flˈæt-kaːr (f l a1 t - k aa r)
flatfish (n) flˈætfɪʃ (f l a1 t f i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ē, ㄜ, ] flatter #499 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping #1,205 [Add to Longdo]
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, ] flat; (old form of character 匾, horizontal tablet with inscription) #6,668 [Add to Longdo]
平淡[píng dàn, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ,  ] flat; dull; ordinary; nothing special #6,814 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] flat; open-hearted; level; smooth #9,634 [Add to Longdo]
打倒[dǎ dǎo, ㄉㄚˇ ㄉㄠˇ,  ] flatten #10,722 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] flatter; charm #12,300 [Add to Longdo]
平坦[píng tǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄢˇ,  ] flat #14,632 [Add to Longdo]
平滑[píng huá, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ,  ] flat and smooth #18,687 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] flatter #21,841 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Inflation(n) |die, pl. Inflationen| ภาวะเงินเฟ้อ, Syn. Geldentwertung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflachung { f }flat portion [Add to Longdo]
Abplattung { f }flat spot [Add to Longdo]
Einzelpreis { m }flat rate; price of a single piece (item) [Add to Longdo]
Flachbaugruppe { f }flat module [Add to Longdo]
Flachbeil { n }flat axe [Add to Longdo]
Flachbildschirm { m } [ comp. ]flat screen [Add to Longdo]
Flachdach { n } | Flachdächer { pl }flat roof | flat roofs [Add to Longdo]
Flachdachsockel { m } [ arch. ]flat roof base [Add to Longdo]
Flachdichtring { m } [ techn. ]flat seal ring [Add to Longdo]
Flachdichtung { f }flat packing [Add to Longdo]
Flachdruck { m } [ textil. ]flat screen printing [Add to Longdo]
Flacheisen { n }flat bar [Add to Longdo]
Flachgehäuse { n }flat pack [Add to Longdo]
Flachgrab { n }flat grave [Add to Longdo]
Flachland { n }flat country [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
[まい, mai] (ctr) counter for flat objects (e.g. sheets of paper); (P) #779 [Add to Longdo]
[ひら;ヒラ, hira ; hira] (n) (1) something broad and flat; palm of the hand; (2) common; ordinary; (3) (abbr) (See 平社員) low-ranking employee; freshman; novice; private #1,054 [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
台車[だいしゃ, daisha] (n) push car; flatcar; bogie; (P) #4,395 [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) #7,732 [Add to Longdo]
パンク[panku] (n, vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) #9,933 [Add to Longdo]
枚数[まいすう, maisuu] (n) (1) the number of flat things; (2) win-loss difference which influences the ranking of sumo wrestlers; (P) #10,314 [Add to Longdo]
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na, n) (1) skill; skillful; dexterity; (n) (2) flattery; (P) #10,556 [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1, vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) #12,551 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フラットケーブル[ふらっとけーぶる, furattoke-buru] flat cable [Add to Longdo]
フラットディスプレイ[ふらっとでいすぷれい, furattodeisupurei] flat (screen) display [Add to Longdo]
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flat \Flat\ (fl[a^]t), a. [Compar. {Flatter} (fl[a^]t"r[~e]r);
   superl. {Flattest} (fl[a^]t"t[e^]st).] [Akin to Icel. flatr,
   Sw. flat, Dan. flad, OHG. flaz, and AS. flet floor, G.
   fl["o]tz stratum, layer.]
   1. Having an even and horizontal surface, or nearly so,
    without prominences or depressions; level without
    inclination; plane.
    [1913 Webster]
 
       Though sun and moon
       Were in the flat sea sunk.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Lying at full length, or spread out, upon the ground;
    level with the ground or earth; prostrate; as, to lie flat
    on the ground; hence, fallen; laid low; ruined; destroyed.
    [1913 Webster]
 
       What ruins kingdoms, and lays cities flat! --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I feel . . . my hopes all flat.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fine Arts) Wanting relief; destitute of variety; without
    points of prominence and striking interest.
    [1913 Webster]
 
       A large part of the work is, to me, very flat.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Tasteless; stale; vapid; insipid; dead; as, fruit or drink
    flat to the taste.
    [1913 Webster]
 
   5. Unanimated; dull; uninteresting; without point or spirit;
    monotonous; as, a flat speech or composition.
    [1913 Webster]
 
       How weary, stale, flat, and unprofitable
       Seem to me all the uses of this world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Lacking liveliness of commercial exchange and dealings;
    depressed; dull; as, the market is flat.
    [1913 Webster]
 
   7. Clear; unmistakable; peremptory; absolute; positive;
    downright.
 
   Syn: flat-out.
     [1913 Webster]
 
        Flat burglary as ever was committed. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        A great tobacco taker too, -- that's flat.
                          --Marston.
     [1913 Webster]
 
   8. (Mus.)
    (a) Below the true pitch; hence, as applied to intervals,
      minor, or lower by a half step; as, a flat seventh; A
      flat.
    (b) Not sharp or shrill; not acute; as, a flat sound.
      [1913 Webster]
 
   9. (Phonetics) Sonant; vocal; -- applied to any one of the
    sonant or vocal consonants, as distinguished from a
    nonsonant (or sharp) consonant.
    [1913 Webster]
 
   10. (Golf) Having a head at a very obtuse angle to the shaft;
     -- said of a club.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Gram.) Not having an inflectional ending or sign, as a
     noun used as an adjective, or an adjective as an adverb,
     without the addition of a formative suffix, or an
     infinitive without the sign to. Many flat adverbs, as in
     run fast, buy cheap, are from AS. adverbs in -["e], the
     loss of this ending having made them like the adjectives.
     Some having forms in ly, such as exceeding, wonderful,
     true, are now archaic.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Hort.) Flattening at the ends; -- said of certain
     fruits.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Flat arch}. (Arch.) See under {Arch}, n., 2. (b).
 
   {Flat cap}, cap paper, not folded. See under {Paper}.
 
   {Flat chasing}, in fine art metal working, a mode of
    ornamenting silverware, etc., producing figures by dots
    and lines made with a punching tool. --Knight.
 
   {Flat chisel}, a sculptor's chisel for smoothing.
 
   {Flat file}, a file wider than its thickness, and of
    rectangular section. See {File}.
 
   {Flat nail}, a small, sharp-pointed, wrought nail, with a
    flat, thin head, larger than a tack. --Knight.
 
   {Flat paper}, paper which has not been folded.
 
   {Flat rail}, a railroad rail consisting of a simple flat bar
    spiked to a longitudinal sleeper.
 
   {Flat rods} (Mining), horizontal or inclined connecting rods,
    for transmitting motion to pump rods at a distance.
    --Raymond.
 
   {Flat rope}, a rope made by plaiting instead of twisting;
    gasket; sennit.
 
   Note: Some flat hoisting ropes, as for mining shafts, are
      made by sewing together a number of ropes, making a
      wide, flat band. --Knight.
 
   {Flat space}. (Geom.) See {Euclidian space}.
 
   {Flat stitch}, the process of wood engraving. [Obs.] -- {Flat
   tint} (Painting), a coat of water color of one uniform shade.
    
 
   {To fall flat} (Fig.), to produce no effect; to fail in the
    intended effect; as, his speech fell flat.
    [1913 Webster]
 
       Of all who fell by saber or by shot,
       Not one fell half so flat as Walter Scott. --Lord
                          Erskine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flat \Flat\, v. t. [imp. & p. p. {Flatted}; p. pr. & vb. n.
   {Flatting}.]
   1. To make flat; to flatten; to level.
    [1913 Webster]
 
   2. To render dull, insipid, or spiritless; to depress.
    [1913 Webster]
 
       Passions are allayed, appetites are flatted.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To depress in tone, as a musical note; especially, to
    lower in pitch by half a tone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flat \Flat\, n.
   1. A level surface, without elevation, relief, or
    prominences; an extended plain; specifically, in the
    United States, a level tract along the along the banks of
    a river; as, the Mohawk Flats.
    [1913 Webster]
 
       Envy is as the sunbeams that beat hotter upon a
       bank, or steep rising ground, than upon a flat.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A level tract lying at little depth below the surface of
    water, or alternately covered and left bare by the tide; a
    shoal; a shallow; a strand.
    [1913 Webster]
 
       Half my power, this night
       Passing these flats, are taken by the tide. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Something broad and flat in form; as:
    (a) A flat-bottomed boat, without keel, and of small
      draught.
    (b) A straw hat, broad-brimmed and low-crowned.
    (c) (Railroad Mach.) A car without a roof, the body of
      which is a platform without sides; a platform car.
    (d) A platform on wheel, upon which emblematic designs,
      etc., are carried in processions.
      [1913 Webster]
 
   4. The flat part, or side, of anything; as, the broad side of
    a blade, as distinguished from its edge.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) A floor, loft, or story in a building; especially,
    a floor of a house, which forms a complete residence in
    itself; an apartment taking up a whole floor. In this
    latter sense, the usage is more common in British English.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. (Mining) A horizontal vein or ore deposit auxiliary to a
    main vein; also, any horizontal portion of a vein not
    elsewhere horizontal. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   7. A dull fellow; a simpleton; a numskull. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Or if you can not make a speech,
       Because you are a flat.        --Holmes.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.) A character [[flat]] before a note, indicating a
    tone which is a half step or semitone lower.
    [1913 Webster]
 
   9. (Geom.) A homaloid space or extension.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flat \Flat\, adv.
   1. In a flat manner; directly; flatly.
    [1913 Webster]
 
       Sin is flat opposite to the Almighty. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. (Stock Exchange) Without allowance for accrued interest.
    [Broker's Cant]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flat \Flat\, v. i.
   1. To become flat, or flattened; to sink or fall to an even
    surface. --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) To fall form the pitch.
    [1913 Webster]
 
   {To flat out}, to fail from a promising beginning; to make a
    bad ending; to disappoint expectations. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flat
   adv 1: with flat sails; "sail flat against the wind"
   2: in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't
     answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for
     less work and more pay" [syn: {directly}, {flat}, {straight}]
     [ant: {indirectly}]
   adj 1: having a surface without slope, tilt in which no part is
       higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of
       level farmland"; "a plane surface"; "skirts sewn with
       fine flat seams" [syn: {flat}, {level}, {plane}]
   2: having a relatively broad surface in relation to depth or
     thickness; "flat computer monitors"
   3: not modified or restricted by reservations; "a categorical
     denial"; "a flat refusal" [syn: {categoric}, {categorical},
     {flat}, {unconditional}]
   4: stretched out and lying at full length along the ground;
     "found himself lying flat on the floor" [syn: {flat},
     {prostrate}]
   5: lacking contrast or shading between tones [ant: {contrasty}]
   6: (of a musical note) lowered in pitch by one chromatic
     semitone; "B flat" [ant: {natural}, {sharp}]
   7: flattened laterally along the whole length (e.g., certain
     leafstalks or flatfishes) [syn: {compressed}, {flat}]
   8: lacking taste or flavor or tang; "a bland diet"; "insipid
     hospital food"; "flavorless supermarket tomatoes"; "vapid
     beer"; "vapid tea" [syn: {bland}, {flat}, {flavorless},
     {flavourless}, {insipid}, {savorless}, {savourless}, {vapid}]
   9: lacking stimulating characteristics; uninteresting; "a bland
     little drama"; "a flat joke" [syn: {bland}, {flat}]
   10: having lost effervescence; "flat beer"; "a flat cola"
   11: sounded or spoken in a tone unvarying in pitch; "the owl's
     faint monotonous hooting" [syn: {flat}, {monotone},
     {monotonic}, {monotonous}]
   12: horizontally level; "a flat roof"
   13: lacking the expected range or depth; not designed to give an
     illusion or depth; "a film with two-dimensional characters";
     "a flat two-dimensional painting" [syn: {two-dimensional},
     {2-dimensional}, {flat}]
   14: not reflecting light; not glossy; "flat wall paint"; "a
     photograph with a matte finish" [syn: {flat}, {mat}, {matt},
     {matte}, {matted}]
   15: commercially inactive; "flat sales for the month"; "prices
     remained flat"; "a flat market"
   n 1: a level tract of land; "the salt flats of Utah"
   2: a shallow box in which seedlings are started
   3: a musical notation indicating one half step lower than the
     note named
   4: freight car without permanent sides or roof [syn: {flatcar},
     {flatbed}, {flat}]
   5: a deflated pneumatic tire [syn: {flat}, {flat tire}]
   6: scenery consisting of a wooden frame covered with painted
     canvas; part of a stage setting
   7: a suite of rooms usually on one floor of an apartment house
     [syn: {apartment}, {flat}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 flat
  adj.
 
   1. [common] Lacking any complex internal structure. ?That {bitty box} has
   only a flat filesystem, not a hierarchical one.? The verb form is
   {flatten}.
 
   2. Said of a memory architecture (like that of the {VAX} or 680x0) that is
   one big linear address space (typically with each possible value of a
   processor register corresponding to a unique core address), as opposed to a
   segmented architecture (like that of the 80x86) in which addresses are
   composed from a base-register/offset pair (segmented designs are generally
   considered {cretinous}).
 
   Note that sense 1 (at least with respect to filesystems) is usually used
   pejoratively, while sense 2 is a {Good Thing}.
 

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 flat /flɛt/
  1. apartmentbuilding; blockofflats
  2. apartment; flat

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top