ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ่อนน้อม

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนน้อม-, *อ่อนน้อม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนน้อมก. แสดงกิริยาวาจาอย่างมีคารวะ
อ่อนน้อมยอมแพ้, สวามิภักดิ์.
อ่อนน้อมว. มีกิริยาวาจาอย่างมีคารวะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
"Love is always patient and kind. It is never jealous."รักคือการอดทนและอ่อนน้อม / รักจะไม่อิจฉาริษยา A Walk to Remember (2002)
I come to you as a mother.ข้ามาหาพวกท่าน อย่างอ่อนน้อมยิ่ง 300 (2006)
When did you start bending over for the big boys?นี่คุณเริ่มทำตัวอ่อนน้อม กับพวกนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ Hollow Man II (2006)
Pretending to be their obedient little girl, dressing a certain way, not being myself.แกล้งทำเป็นอ่อนน้อม แต่งตัวให้เหมาะสม ห้ามเป็นตัวเอง Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Be gentle, Hannibal...เธอจงอ่อนน้อม และกล้าหาญ ฮันนิบาล Hannibal Rising (2007)
They'll never be human, but would provide the basis for a docile workforce.พวกมันไม่ใช่มนุษย์ แต่สามารถเป็นแรงงานที่อ่อนน้อมได้ Resident Evil: Extinction (2007)
I come before you as but a servant, humble and contrite.ข้าน้อมคารวะท่านในฐานะผู้รับใช้ อ่อนน้อม และขอไถ่โทษ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
And you seem to be obedient to your sheriff.และดูเหมือนคุณจะอ่อนน้อมต่อนายอำเภอของคุณยิ่ง I Don't Wanna Know (2008)
whoever becomes humble...'"ผู้ใดก็ตามที่อ่อนน้อมถ่อมตน... The Instincts (2008)
Thank you, you obedient doggy!ขอบใจน๊ะ เธอเป็นสุนัขที่อ่อนน้อม The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนน้อม[v.] (ønnøm) EN: surrender   
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: submissive ; respectful   FR: respectueux ; poli

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submissive[ADJ] อ่อนน้อม, See also: ว่าง่าย, ยอมทำตาม, Syn. meek, obedient, unresisting
tame[ADJ] อ่อนน้อม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ว่าง่าย, นอบน้อม, ว่านอนสอนง่าย, เชื่อฟัง, Syn. docile, submissive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
docile(คอส'ซัล,โด'ไซล์) adj. เชื่อง,ว่านอนสอนง่าย,อ่อนน้อม., See also: docility n.
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
refractory(รีแฟรค'ทอรี) adj. ดื้อ,ดื้อรั้น,รั้น,ดื้อดึง,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,พยศ, (โรค) รักษายาก,ดื้อยา,ต้านโรค,หลอมยาก, Syn. obstinate,headstrong
slavish(สเล'วิช) adj. เกี่ยวกับทาส,มีลักษณะของทาส,ชั่วช้า,ต่ำช้า,เลวทราม,ลอกเลียน,เลียนแบบ,อ่อนน้อม,ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์ของตัวเอง, See also: slavishness n., Syn. servile
submission(ซับมิช'เชิน) n. การยอม,การจำนน,การยอมแพ้,การอ่อนน้อม,สิ่งที่ยอมจำนน,การเสนอให้พิจารณา., Syn. capitulation,surrender
submissive(ซับมิส'ซิฟว) adj. ยอม,ยอม จำนน,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,ถ่อมตัว,สอนง่าย., See also: submissiveness n., Syn. docile,obedient
submit(ซับมิท') vt.,vi. ยอม,ยอมตาย,ยอมจำนน,อ่อนน้อม,เสนอ,เสนอให้พิจารณา,เข้าใจว่า. -submittable,submissible adj., See also: submittal n. submittingly adv., Syn. abide,defer,resign,surrender,yield ###A. resist
subservient(ซับเซิร์ฟ'เวียนทฺ) adj. ส่งเสริม,ช่วย,สนับสนุน,รับใช้,ยอมจำนน,อ่อนน้อม, See also: subservience,subserviency n. subserviently adv., Syn. obsequious

English-Thai: Nontri Dictionary
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
obedient(adj) เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย
submit(vt) ยอมจำนน,เสนอ,ยอมตาม,อ่อนน้อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top