ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความหยาบ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความหยาบ-, *ความหยาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด
ความหยาบช้า[N] low, See also: mean, coarseness, Syn. ความต่ำช้า, ความเลวทราม, Example: ท่านมีความคิดและความรู้สึกหย่อนคลายจากคุณงามความดีหรือทำให้มีความหยาบช้าเลวทรามแก่ชีวิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's indecent. Do you understand?นั่นคือความหยาบคาย คุณเข้าใจไหม? Idemo dalje (1982)
Well, they were being very rude. I can't abide rudeness.พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น James and the Giant Peach (1996)
Really, I'm still a virgin.ข้อความหยาบคายแบบนี้ ฉันเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก จริงหรือ? โหดร้ายที่สุด The Worst First Kiss! (2005)
-I have given you my life.ฉันยกทั้งชีวิตให้คุณนะ ใช่ ทั้งความหยาบคาบ อารมณ์ชั่วร้ายของแก Memoirs of a Geisha (2005)
Rudeness is epidemic, my Lady.ความหยาบช้าเป็นดั่งเชื้อโรค ต้องกำจัด Hannibal Rising (2007)
Pale flesh, a texture something akin to...เนื้อสีซีด ความหยาบของเนื้อ The Day the Earth Stood Still (2008)
Tom's rudeness does not give you license to steal.ความหยาบคายของทอมไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาติให้คุณขโมยได้นิ Crime Doesn't Pay (2009)
It's Vicki, right?เธอต้องขออภัยกับความหยาบคาย ของลูกชายฉันด้วย Family Ties (2009)
Rude is uglying up the road with that junk.ความหยาบคายคือความน่าเกลียด บนถนนของรถขยะนั่น You're Undead to Me (2009)
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ Don't Walk on the Grass (2009)
Please excuse me for my rudeness today.ได้โปรดให้อภัยในความหยาบคายของข้าในวันนี้ด้วย Sungkyunkwan Scandal (2010)
I apologize for the rudeness in regards to Cho Sun.ข้าต้องขออภัยในความหยาบคายของโชซอนด้วย Sungkyunkwan Scandal (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coarseness[N] ความหยาบ (วัสดุ), See also: ความไม่ประณีต, Syn. stiffness, harshness, roughness, crudeness
coarseness[N] ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency
discourtesy[N] ความไม่สุภาพ, See also: ความหยาบคาย, Syn. insult, affront, disgrace, shame
impertinence[N] ความหยาบคาย, See also: ความโอหัง, การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่, การพูด / การกระทำที่หยาบคาย, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. disrespect, flippancy, Ant. courtesy, politeness, respect;
impertinency[N] ความหยาบคาย, See also: ความโอหัง, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. impertinence
rudeness[N] ความหยาบคาย, Syn. vulgarity, incivility, impoliteness
ruggedness[N] ความหยาบคาย, Syn. asperity
scabrousness[N] ความหยาบคาย
texture[N] พื้นผิวของงานศิลปะ, See also: ความหยาบละเอียด, เนื้อ
vulgarism[N] นิสัยหยาบคาย, See also: ความหยาบคาย, Syn. barbarism, obscenity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness ###A. smoothness)
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
earthiness(เอิร์ธ'ธิเนส) n. ลักษณะดิน,ลักษณะที่หยาบ,ความหยาบ
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility

English-Thai: Nontri Dictionary
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
harshness(n) ความดุร้าย,ความเกรี้ยวกราด,ความรุนแรง,ความหยาบ,ความห้าว
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
incivility(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top