ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*implicit*

IH2 M P L IH1 S AH0 T   
149 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: implicit, -implicit-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implicit[ADJ] ซึ่งบอกเป็นนัย, Syn. inferable, inherent, tacit
implicit[ADJ] ไร้ข้อกังขา, See also: โดยไม่ต้องสงสัย, Syn. certain, unquestioning
implicitly[ADV] อย่างเป็นนัย
simplicity[N] ความเรียบง่าย, See also: ความถ่อมตัว, Syn. modesty, plainness, Ant. extravagance, ostentation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ ,ความเรียบ ๆ ,ความไม่สลับซับซ้อน,ความเข้าใจได้ง่าย,ความชัดเจน,ความตรงไปตรงมา,ความมีใจซื่อ,ความจริงใจ,ความไม่มีใจคิดโกง,ความไม่หรูหรา,ความไม่มีอะไร,ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness

English-Thai: Nontri Dictionary
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
simplicity(n) ความเรียบ,ความง่าย,ความชัดเจน,ความจริงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simplicityภาวะเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
implicitโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
implicit differentiationการหาอนุพันธ์โดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
implicit functionฟังก์ชันโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simplicityความเรียบง่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The absolute simplicity. That's what I love.ความธรรมดาอย่างที่สุด คือสิ่งที่กระหม่อมรัก Seven Years in Tibet (1997)
We see the simplicity of the circle, we see the maddening complexity of the endless numbers,เราเห็นความเรียบง่ายของวงกลม, ความซับซ้อนของตัวเลข Pi (1998)
So that leaves me with the simplicity of the grapefruit or the complexity of the pineapple.หรือไม่ก็หวานๆ เปรี้ยวๆ แบบสัปปะรด Red Eye (2005)
Yet sophisticated in its simplicity.ก็ยังดูยุ่งยากในความเรียบง่าย Compulsion (2005)
You just want things to be resolved so you can have simplicity back.คุณเพียงแต่ต้องการให้สิ่งต่างๆได้รับการแก้ไข เพื่อกลับไปสู่วิถีเรียบง่ายตามปรกติ Doubt (2008)
An apparent simplicity, but in reality, very elaborate...ฉันเคยช่วยพวกเธอครั้งนึง Gomorrah (2008)
Simplicity and order are your new watchwords.ความเรียบง่ายและเป็นระเบียบ คือคำสำคัญ Confessions of a Shopaholic (2009)
He does trust you implicitly.เขาไว้ใจคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเลย The Dwarf in the Dirt (2009)
It gives the whole thing a very "Turing" feel since people's ratings of the pictures will be more implicit than, say, choosing a number to represent each person's hotness,มันให้ความรู้สึกเป็น"พิธีการ"กว่า เพราะคะแนนที่คนโหวต มันเห็นภาพชัดเจน มากกว่าให้เลือกตัวเลข แทนความสวยของแต่ละคน The Social Network (2010)
I'm almost offended by the simplicity of the request.เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยะ Laryngitis (2010)
The beauty of Kepler is its simplicity.นี้เรียกว่าการขนส่ง Are We Alone? (2010)
Physics is a quest for simplicity.ฟิสิกส์คือการแสวงหา ความเรียบง่าย นี่คือความสับสนวุ่นวาย ทำไม? What Are We Really Made Of? (2010)
Your simplicity, I really like that.ฉันชอบการพูดตรงไปตรงมา ของนายจริงๆ The Fugitive: Plan B (2010)
I hope your agency understands the simplicity of that.หวังว่าหน่วยงานของคุณคงเข้าใจ เรื่องง่ายๆแบบนั้น The Outsiders (2011)
Implicitly.อย่างไม่ต้องสงสัย Abomination (2012)
The simplicity of it.มันรู้สึกอย่างนั้นเลย Episode #18.1 (2012)
I trust him implicitly.ผมเชื่อใจเขามาก I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Finn and Artie are running the musical this year, and I trust them implicitly.ฟินน์และอาร์ตี้จะจัดการละครเวทีปีนี้เอง ฉันเชื่อใจพวกเขา The Role You Were Born to Play (2012)
I miss the simplicity.ฉันคิดถึงความเรียบง่าย Goodbye Stranger (2013)
Simplicity was never my strong suit.ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ใช่สิ่งที่ผมเป็นหรอกนะ Zero Day (2013)
The garments he's wearing... their simplicity...เสื้อผ้าที่เขาใส่ ความเรียบง่ายของพวกเขา John Doe (2013)
"Simplicity... is the ultimate sophistication."ความเรียบง่ายเป็นการตบตาที่สุดยอด Arkham (2014)
Sleeping together? Sorry, I thought that was implicit in my disgust.ร่วมเตียงกัน โทษที ฟังดูมีเลศนัย Doctor Strange (2016)
Pity my simplicity, suffer me to come to Thee.เห็นแก่ความนอบน้อมแห่งตน มารวมตัวที่นี่เพื่อพบกัน The Boy (2016)
There is something about the simplicity of breasts which the genital transformation does not have.มันมีบางอย่างอยู่ในความเรียบง่ายของหน้าอก ที่คนที่แปลงเพศไม่มี  ()
Sancta simplicitas.Sancta simplicitas. The Scarlet and the Black (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implicitHis story was simplicity itself.
implicitI like the simplicity of her dress.
implicitWe had an implicit agreement that we would support each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบง่าย[N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
เป็นนัย[ADV] implicitly, See also: tacitly, insinuatingly, Syn. โดยปริยาย, ใบ้, แย้มพราย, Ant. ชัดแจ้ง, โต้งๆ, Example: ตำรวจกล่าวเป็นนัยว่าการสอบสวนคดีเริ่มคืบหน้าไปบ้างแล้ว
เปรยๆ[V] insinuatingly, See also: suggestively, implicitly, Syn. เปรย, พูดเปรย, Example: พอรู้ราคาหล่อนก็เปรยๆ ว่ารถยี่ห้อนี้แพงเกินไป, Thai definition: กล่าวขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ยิน
โดยนัย[ADV] implicitly, Syn. แฝง, Ant. โดยชัดเจน, Example: การแสดงออกของฝ่ายค้านมีความหมายโดยนัย
โดยปริยาย[ADV] implicitly, See also: unquestioningly, tacitly, Example: ผู้ต้องหาหนีออกจากคุก ตำรวจที่อยู่เวรจึงต้องรับผิดชอบโดยปริยาย
ตายใจ[V] trust completely, See also: have implicit faith, believe implicitly, have absolute confidence, be deeply convinced, fi, Syn. หลงเชื่อ, วางใจ, Example: เขาชอบทำให้ศัตรูตายใจก่อน แล้วจึงวางแผนฆ่าในเวลาต่อมา, Thai definition: หลงเชื่ออย่างไม่สงสัย
ปริยาย[ADV] by implication, See also: implicitly, indirectly, Syn. อ้อม, โดยนัย, Example: เขากล่าวโดยปริยายว่าเขาจะสมัครเข้ารับแต่งตั้ง
โดยอ้อม[ADV] indirectly, See also: implicitly, between the lines, Ant. โดยตรง, Example: นิทานพื้นเมืองมีเพื่อจะสั่งสอนอบรมโดยอ้อมแก่ชาวบ้านซึ่งมีพื้นภูมิรู้เพียงน้อยนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยนัย[adv.] (dōi nai) EN: implicitly   
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement
ปริยาย[adv.] (pariyāi) EN: by implication ; implicitly ; indirectly   FR: implicitement ; tacitement

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLICIT    IH2 M P L IH1 S AH0 T
IMPLICITLY    IH2 M P L IH1 S AH0 T L IY0
SIMPLICITY    S IH0 M P L IH1 S AH0 T IY0
SIMPLICITY    S IH0 M P L IH1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implicit    (j) ˈɪmplˈɪsɪt (i1 m p l i1 s i t)
implicitly    (a) ˈɪmplˈɪsɪtliː (i1 m p l i1 s i t l ii)
simplicity    (n) sˈɪmplˈɪsɪtiː (s i1 m p l i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发挥[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, / ] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda, #2,871 [Add to Longdo]
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation, #6,769 [Add to Longdo]
默契[mò qì, ㄇㄛˋ ㄑㄧˋ, ] to understand tacitly; secret agreement; implicit recognition, #8,107 [Add to Longdo]
含蓄[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, ] implicit, #14,733 [Add to Longdo]
韵味[yùn wèi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] implicit charm in rhyme or sound; hinted appeal; interest, #14,755 [Add to Longdo]
隐含[yǐn hán, ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ, / ] to contain in a concealed form; to keep covered up; implicit, #19,023 [Add to Longdo]
蕴涵[yùn hán, ㄩㄣˋ ㄏㄢˊ, / ] to contain; to accumulate; to embrace; implicit condition; implication; entailment, #21,430 [Add to Longdo]
暗合[àn hé, ㄢˋ ㄏㄜˊ, ] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged, #54,350 [Add to Longdo]
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] temperate and refined; implicit; restrained, #85,930 [Add to Longdo]
涵蓄[hán xù, ㄏㄢˊ ㄒㄩˋ, ] implicit; unspoken meaning, #205,675 [Add to Longdo]
隐函数[yǐn hán shù, ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] implicit function, #229,522 [Add to Longdo]
冥合[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, ] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged [Add to Longdo]
因变量[yīn biàn liàng, ㄧㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] implicit variable [Add to Longdo]
隐显[yǐn xiǎn, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] appearing and disappearing; dimly visible; intermittent; implicit (but not clearly present) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Einfachheit {f}simplicity [Add to Longdo]
Funktion {f} [math.] | implizite Funktionfunction | implicit function [Add to Longdo]
Schlichtheit {f}simplicity; plainness [Add to Longdo]
Selbstverständlichkeit {f}implicitness [Add to Longdo]
eingeschlossenimplicit [Add to Longdo]
eingeschlossen {adv}implicitly [Add to Longdo]
implizit {adj} [math.]implicit [Add to Longdo]
implizit; vorbehaltlos {adj}implicit [Add to Longdo]
implizit; stillschweigend; vorbehaltlos {adv}implicitly [Add to Longdo]
unbedingt {adv}implicitly [Add to Longdo]
Das ist das Ei des Kolumbus.That's a solution of striking simplicity. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
シンプリシティー[, shinpurishitei-] (n) simplicity [Add to Longdo]
暗に[あんに, anni] (adv) implicitly; (P) [Add to Longdo]
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] (n) {comp} implicit declaration [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] (n,adj-no) tacit; implicit; (P) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] (n) {comp} implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] (n) {comp} implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙的[あんもくてき, anmokuteki] (adj-na) {comp} implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] (n) {comp} implicit interface [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] (n) {comp} implicit scope terminator [Add to Longdo]
暗黙変換[あんもくへんかん, anmokuhenkan] (n) {comp} implicit conversion [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]
陰関数[いんかんすう, inkansuu] (n) implicit function [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) brevity; simplicity [Add to Longdo]
簡易[かんい, kan'i] (adj-na,n,adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P) [Add to Longdo]
簡潔[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) brevity; conciseness; simplicity; (P) [Add to Longdo]
簡潔性[かんけつせい, kanketsusei] (n) simplicity [Add to Longdo]
簡潔性の尺度[かんけつせいのしゃくど, kanketsuseinoshakudo] (n) simplicity measure [Add to Longdo]
簡素[かんそ, kanso] (adj-na,n) simplicity; plain; (P) [Add to Longdo]
簡略[かんりゃく, kanryaku] (adj-na,n) simple; simplicity; brief; brevity; (P) [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n) (1) interest; entertainment; pleasure; (2) (See 六義・1) implicit comparison (style of the Shi Jing); (P) [Add to Longdo]
軽便[けいべん, keiben] (adj-na,n) convenience; simplicity [Add to Longdo]
言外[げんがい, gengai] (n,adj-no) unexpressed; implied; implicit [Add to Longdo]
枯淡[こたん, kotan] (adj-na,n,adj-no) elegant simplicity [Add to Longdo]
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] (n) {comp} implicit regeneration [Add to Longdo]
質実[しつじつ, shitsujitsu] (adj-na,n) simplicity; plainness [Add to Longdo]
質素[しっそ, shisso] (adj-na,n) simplicity; modesty; frugality; (P) [Add to Longdo]
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving [Add to Longdo]
質朴[しつぼく, shitsuboku] (adj-na,n) simplicity [Add to Longdo]
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na,n) simplicity; unsophisticated [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) patina; antique look; (2) elegant simplicity; (3) well-trained voice; (P) [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
信じ込む[しんじこむ, shinjikomu] (v5m) to believe implicitly; to believe firmly [Add to Longdo]
素朴(P);素樸[そぼく, soboku] (adj-na,n) simplicity; artlessness; naivete; (P) [Add to Longdo]
単簡[たんかん, tankan] (adj-na,n) brevity; simplicity [Add to Longdo]
単純性[たんじゅんせい, tanjunsei] (n) simplicity [Add to Longdo]
単複[たんぷく, tanpuku] (n) simplicity and complexity; singular and plural; single and double; singles and doubles (in tennis) [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) [Add to Longdo]
天真爛漫[てんしんらんまん(uK), tenshinranman (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n) naivete; simplicity; innocence [Add to Longdo]
敦厚;惇厚;敦煌(iK)[とんこう, tonkou] (n,adj-na) sincerity and kindheartedness; honesty and simplicity [Add to Longdo]
繁簡[はんかん, hankan] (n) complexity and simplicity [Add to Longdo]
付き従う;付き随う;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter [Add to Longdo]
朴直[ぼくちょく, bokuchoku] (adj-na,n) simplicity; honesty; naivete [Add to Longdo]
黙契[もっけい, mokkei] (n,vs) implicit agreement; tacit understanding [Add to Longdo]
黙示的[もくしてき, mokushiteki] (adj-na) implied; implicit [Add to Longdo]
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] implicit (a-no) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙的[あんもくてき, anmokuteki] implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] implicit interface [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
暗黙変換[あんもくへんかん, anmokuhenkan] implicit conversion [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implicit \Im*plic"it\, a. [L. implicitus, p. p. of implicare to
   entwine, entangle, attach closely: cf. F. implicite. See
   {Implicate}.]
   1. Infolded; entangled; complicated; involved. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In his woolly fleece
       I cling implicit.           --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Tacitly comprised; fairly to be understood, though not
    expressed in words; implied; as, an implicit contract or
    agreement. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Resting on another; trusting in the word or authority of
    another, without doubt or reserve; unquestioning;
    complete; as, implicit confidence; implicit obedience.
    [1913 Webster]
 
       Back again to implicit faith I fall. --Donne.
    [1913 Webster]
 
   {Implicit function}. (Math.) See under {Function}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top