ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นนัย

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นนัย-, *เป็นนัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นนัย[ADV] implicitly, See also: tacitly, insinuatingly, Syn. โดยปริยาย, ใบ้, แย้มพราย, Ant. ชัดแจ้ง, โต้งๆ, Example: ตำรวจกล่าวเป็นนัยว่าการสอบสวนคดีเริ่มคืบหน้าไปบ้างแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impliedเป็นนัย, โดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. Danvers, it has been suggested that Mrs. De Winter was deliberately murdered.คุณนายแดนเวอร์ส มันได้มีการนําเสนอเป็นนัยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์ถูกฆาตกรรมโดยเจตนา Rebecca (1940)
It was just a clue in a crossword puzzle.มันบอกใบ้เป็นนัยอยู่แล้ว ในเกมทายตัวอักษรนี่นา The Story of Us (1999)
Not by your scar, by your eyes.ไม่ใช่แผลเป็น แต่เป็นนัยน์ตา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Are you implying that Miss has been hurt?เจ้ากำลังบอกเป็นนัยว่าคุณหนูได้รับบาดเจ็บหรือ? Episode #1.8 (2006)
Almost as if someone was trying to tell us something.เหมือนกับพวกมันจะบอกเป็นนัยอะไรซักอย่าง Casino Royale (2006)
Is she implying we kiss inside?เธอกำลังแสดงเป็นนัยว่าให้เราจูบใช่ไหม? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
I don't mean to imply that what you've been through hasn't been difficult.ผมไม่ได้พูดเป็นนัยว่าคุณไม่เคยผ่านช่วงลำบาก An Inconvenient Lie (2007)
- I didn't mean to imply... - No.- ฉันไม่ตั้งใจจะพูดเป็นนัย.. Dex, Lies, and Videotape (2007)
Oh, well, I know what you're implying.โอ้ว... อ่าวหละ ชั้นรู้ว่าคุณจะบอกเป็นนัยๆ ว่าอะไร The Wild Brunch (2007)
Then are you implying that with the start of relocating his father's tomb, he plans on punishing all those related to his death?แล้วพระองค์ได้แสดงเป็นนัยโดยการเริ่มต้นที่ การย้ายสุสานของเสด็จพ่อของพระองค์ พระองค์ได้วางแผนการลงโทษผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการตายของรัชทายาทชาโด Lee San, Wind of the Palace (2007)
Then he went on to imply that you may have inherited it from me.ที่หมอบอกเป็นนัยมา ลูกอาจรับมันไปจากแม่ Charlie Bartlett (2007)
–Fondness for puns.-ชอบพูดเป็นนัยๆ Hot Fuzz (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suggestive[ADJ] เป็นนัยถึงเรื่องทะลึ่ง, See also: ซึ่งชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร, Syn. indecent, provocative, vulgar
tacit[ADJ] เป็นนัย, See also: ซึ่งรู้อยู่แก่ใจ, ซึ่งเข้าใจโดยไม่ต้องพูด, Syn. implicit, unexpressed, unspoken, Ant. expressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint , indicate
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
hint(ฮินทฺ) vt.,n. (การ) บอกใบ้,พูดเป็นนัย,แย้ม,พูดเปรย., See also: hinter n. hintingly adv., Syn. tip,trace,allude
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)
implied(อิมไพลดฺ') adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, เป็นที่เข้าใจว่า, Syn. involved)
imply(อิมไพล') vt. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า., See also: impliedly adv. (indicate)
insinuate(อินเซีย'นุเอท) vt.,vi. บอกเป็นนัย,พูดเป็นเชิง,แย้ม,สอดแทรก., See also: insinuatory adj. insinuately adv. insinuator n. - S. intimate,suggest
insinuating(อินซิน'นิวเอททิง) adj. เป็นนัย,แย้ม,ประจบประแจง,น่าสงสัย, Syn. doubtful

English-Thai: Nontri Dictionary
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
imply(vt) ส่อให้เห็น,บอกเป็นนัย
suggestive(adj) เป็นนัย,เป็นการแนะ,เป็นข้อชวนคิด
symbolic(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
symbolical(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top