Search result for

ใบ้

   
50 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบ้-, *ใบ้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบ้[ADJ] deaf, See also: dumb, Syn. พูดไม่ได้, พิการ, Example: เด็กคนนั้นเป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิด, Thai definition: ไม่สามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่คนทั่วไปเข้าใจได้
ใบ้[V] signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
ใบ้[ADV] dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
ใบ้[ADJ] mute, See also: dumb, silent, Example: สวนสาธารณะวันนี้มีการแสดงดนตรีและละครใบ้, Thai definition: ไม่พูดเป็นถ้อยคำที่เป็นเสียง
ใบ้หวย[V] hint, See also: give a hint for buying lotteries, Syn. บอกหวย, Example: หมอดูใบ้หวยได้แม่นมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบ้ว. พิการแต่กำเนิด ไม่สามารถพูดเป็นถ้อยคำที่คนทั่ว ๆ ไปเข้าใจ, โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด เช่น นั่งเป็นใบ้.
ใบ้ก. แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ เช่น ใบ้คำ
ใบ้แนะด้วยอุบาย เช่น บอกใบ้, บอกเลศนัย เช่น ใบ้หวย.
ใบ้คลั่งน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่
ใบ้คลั่งชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Nothing. Not a hint. Absolutely nothing.ไม่มีอะไร ไม่ได้คำใบ้ ไม่มีอะไรแน่นอน The Godfather (1972)
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด,\ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Dumb shit!ใบ้ อึ ! I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Bronze, look at you, a cripple and a mute!เฮ้ บรอนซ์ มองคุณพิการและ ใบ้Mad Max (1979)
The sign says, "Tonight only, the Good Ole Boys."พูดใบ้ คืนนี้คืนเดียว เตอะกุดโอวดโบยส The Blues Brothers (1980)
Dumb, that's what it is.ใบ้ว่าเป็นสิ่งที่มันเป็น 2010: The Year We Make Contact (1984)
And when I finally started dating again, when I tried to hint to her about Rich, that we were living together...- เดินระวังนะคะ... - แล้วพอตอนที่ฉันเริ่มออกเดทอีกครั้ง ตอนที่ฉันพยายามบอกใบ้เธอเรื่องของริช The Joy Luck Club (1993)
- on account of your dumb ass.- ในบัญชีของตูดใบ้ของคุณ Pulp Fiction (1994)
Besides, I been through too much shit over this case this morning... to just hand it over to your dumb ass.นอกจากนี้ผมได้ผ่านอึมากเกินไปกว่ากรณีนี้เช้านี้ ... เพียงแค่ส่งมันไปลาใบ้ของคุณ Pulp Fiction (1994)
That's Cristo, you dumb shit.นั่นคือคริสโตคุณอึใบ้ The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ้[adj.] (bai) EN: dumb ; mute   FR: muet
ใบ้หวย[v.] (baihūay) EN: hint   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mute[ADJ] ใบ้, See also: ซึ่งพูดไม่ได้, Syn. dumb, silent, speechless
voiceless[ADJ] ไร้เสียง, See also: ใบ้, ไม่พูด, ไม่ออกเสียง, ไม่มีถ้อยคำ, มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง, Syn. speechless, mute, Ant. voiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cryptogram(คริพ'ทะแกรม) n. รหัส,คำลับ,อักษรลับ,อักษรปริศนา,คำใบ้, See also: cryptogamic adj. ดูcryptogram cryptogamous adj. ดูcryptogram
dactylologyn. ภาษานิ้วมือใช้กันมากในหมู่คนใบ้
deaf-and ###SW. dumb adj. หูหนวกและใบ้, Syn. deaf-mute
deaf-muten. คนหูหนวกและเป็นใบ้., See also: deaf-muteness n. ดูdeaf-mute
dopester(โดพ'สเทอ) n. ผู้ทำนายผลการแข่งม้าและกีฬาอื่น ๆ ,คนใบ้สิ่งต่าง ๆ
dumb(ดัมบฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่พูด,เงียบ,โง่,ทึ่ม., See also: dumbly adv. ดูdumb dumbness n. ดูdumb
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
gallanty show(กะแลน'ที) n. ละครเงาที่เป็นละครใบ้
hint(ฮินทฺ) vt.,n. (การ) บอกใบ้,พูดเป็นนัย,แย้ม,พูดเปรย., See also: hinter n. hintingly adv., Syn. tip,trace,allude

English-Thai: Nontri Dictionary
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
dumfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
hint(n) ข้อแนะ,การบอกใบ้,การพูดเปรย
hint(vt) แนะ,บอกใบ้,พูดเปรย,แย้ม
mime(n) การแสดงละครตลก,ละครใบ้
mute(adj) เป็นใบ้,ไม่พูด,เงียบ,นิ่ง
mute(n) คนใบ้,เครื่องหมายหยุด,การไม่ออกเสียง
pantomime(n) โขน,ละครใบ้,วิจิตรทัศนา
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
stumm(adj adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top