ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complexity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complexity-, *complexity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complexity(n) ความซับซ้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complexity(คัมเพลค'ซิที) n. ความซับซ้อน, ความสลับซับซ้อน, ลักษณะเชิงซ้อน, สิ่งที่ซับซ้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
complexity(n) ความซับซ้อน, สิ่งที่ซับซ้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complexity measureมาตรการวัดความซับซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexityการจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน, ความยุ่งยากและซับซ้อน, ความซับซ้อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
complexity(n, vi, vt) ทำให้ยุ่ง, จุกจิก, ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก, แทรกแซง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We see the simplicity of the circle, we see the maddening complexity of the endless numbers, เราเห็นความเรียบง่ายของวงกลม, ความซับซ้อนของตัวเลข Pi (1998)
So that leaves me with the simplicity of the grapefruit or the complexity of the pineapple.หรือไม่ก็หวานๆ เปรี้ยวๆ แบบสัปปะรด Red Eye (2005)
I wish more than anything, but I can't imagine you with all your complexity all your perfection, all your imperfection.ฉันต้องการมากกว่าสิ่งใด แต่ ... ... ฉันไม่สามารถจินตนาการคุณกับทุกความซับซ้อนของคุณ ... ... ทุกความสมบูรณ์แบบของคุณทั้งหมดไม่สมบูรณ์ของคุณ Inception (2010)
The precision and complexity of our world is enough to make even the sanest cosmologist go just a little bit crazy.หนึ่งจักรวาล สี่กองกำลัง พันล้านกาแลคซี Is There a Creator? (2010)
Your tiny, little ogre brain couldn't begin to comprehend the complexity of my polygonic foldability skills.สมองยักษ์เล็กๆอย่างนายน่ะ คงยังไม่เริ่มเข้าใจ ถึงความซับซ้อนของความสามารถ ในการพับหลายเหลี่ยมหลายมุมของฉัน Shrek Forever After (2010)
The opulence and complexity of this magnificent chandelier... should only be found in the palaces of nobility.ความสวยงามตระการตาของโคมระย้าอันนี้ พบได้ในที่นี่เท่านั้นแหละ เตาผิง Dark Shadows (2012)
Based on the complexity of the code, it's obvious this unsub is operating on several different levels, so we need to start thinking in multiple dimensions.จากความซับซ้อน ของรหัส เห็นได้ชัดว่า อันซับคนนี้ปฏิบัติการณ์ ในหลายระดับ ดังนั้นเราต้องเริ่มคิด หลายมิติ True Genius (2012)
I am very proud to tell you that last week, in a joint FBI/CBI sting operation of great complexity and danger, ผมภูมิใจมากที่จะบอกคุณว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา FBI และ CBI ได้มีการ ออกอุบายเพื่อจับคนร้าย ซึ่งมีความซับซ้อนมากและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง The Crimson Ticket (2012)
"who knows how to sell a number, but who is devoid of complexity and depth.""ใครจะรู้ว่าเขาจะทำเงินได้มากแค่ไหน" แต่ก็เป็นคนที่ไร้ความลึกซึ้งและความซับซ้อน Swan Song (2012)
Based on the complexity and the sophistication of the abductions, we think she is most likely between the ages of 30 and 40.ดูจากความซับซ้อน และความช่ำชองในการลักพาตัว เราคิดว่าเธอน่าจะอายุประมาณ 30-40 ปี The Good Earth (2012)
I could go on all night about the depth and complexity of his jumpers, and he can cook.ผมพูดได้ทั้งคืนนะ เกี่ยวกับเสื้อไหมพรมของเขา และเขาสามารถทำอาหารได้ The Sign of Three (2014)
The prevailing belief was that the complexity and variety of life must be the work of an intelligent designer who created each of these millions of different species separately.ความเชื่อที่เกิดขึ้นคือการที่ซับซ้อน และความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตจะต้องทำงาน ของนักออกแบบที่ ชาญฉลาดที่สร้างขึ้นในแต่ละ Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complexityHowever, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.
complexityIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุ่งเหยิง(n) complexity, See also: disorderliness, complication, intricateness, Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: บ้านเมืองเกิดความยุ่งเหยิงเมื่อเปลี่ยนผู้นำประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซับซ้อน[khwām sapsøn] (n) EN: complexity  FR: complexité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
complexity
complexity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complexity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复杂性[fù zá xìng, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] complexity #14,607 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwicklung { f }; Verflochtenheit { f } | Verwicklungen { pl }complexity | complexities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] (n) { comp } computational complexity [Add to Longdo]
単複[たんぷく, tanpuku] (n) simplicity and complexity; singular and plural; single and double; singles and doubles (in tennis) [Add to Longdo]
繁簡[はんかん, hankan] (n) complexity and simplicity [Add to Longdo]
複雑さ[ふくざつさ, fukuzatsusa] (n) complexity; (P) [Add to Longdo]
複雑性[ふくざつせい, fukuzatsusei] (n) complexity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complexity \Com*plex"i*ty\, n.; pl. {Complexities}. [Cf. F.
   complexit['e].]
   1. The state of being complex; intricacy; entanglement.
    [1913 Webster]
 
       The objects of society are of the greatest possible
       complexity.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is complex; intricacy; complication.
    [1913 Webster]
 
       Many-corridored complexities
       Of Arthur's palace.          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complexity
   n 1: the quality of being intricate and compounded; "he enjoyed
      the complexity of modern computers" [syn: {complexity},
      {complexness}] [ant: {simpleness}, {simplicity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top