ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

暗に

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暗に-, *暗に*
Japanese-English: EDICT Dictionary
暗に[あんに, anni] (adv) implicitly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The implications of this did not at first sink in.この事が暗に意味することは最初は理解されなかった。
Everything went black.僕の目の前が、真っ暗になった。 [M]
He didn't say so - but he implied that I was lying.明言はしなかったが、彼は私が嘘をついていると暗にほのめかした。
"Is that implying that I go get some sugar in me and then work more?" "Er?" "No, sorry. I'm just sulking a bit."「それは糖分を供給してもっと働けと暗に・・・?」「はい?」「いや、ちょとやさぐれてるだけ。ごめん。」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In answer to your previous request regarding Dr. Watson not being involved the answer is no.[JA] 君は先ほど 暗にワトソンを 巻き込まないように釘をさしたが 答えは... ノーだ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I would suggest a very dark room.[JA] 部屋を真っ暗に するのはいかが? Cry Luison (2014)
So how long before somebody notices we've gone dark?[JA] 基地が真っ暗になる前に 誰が気づきますか? Single Strand (2014)
And just as everything was going dark,[JA] 目の前が真っ暗になったとき TRON: Legacy (2010)
It was all dark.[JA] 真っ暗になった Blood Brothers (2013)
I did not say that.[JA] それを暗に言ったの Endangered (2013)
She would stay out till it was dark as dark.[JA] 真っ暗になるまで 残りたがった Red Tide (2008)
We can't be blind with Ilaria a couple hours out.[JA] 真っ暗になる イリアは2〜3時間で出動する Black Rain (2014)
You said that your wife had a migraine last night, which is the enablers' code for "drunk."[JA] 君の奥さんは 昨夜 片頭痛がしたと言ってたね つまり 飲み過ぎたことを暗に示している Wedding in Red (2013)
The CCTV cameras in the garage went dark just before the abduction.[JA] 車庫の監視カメラが 真っ暗になった 誘拐のちょっと前だ All About Allison (2015)
You tattoo it backwards. Okay.[JA] - "暗に"彫りたかった Colossal (2016)
Very moody in here.[JA] 根暗に見えるわ Trou Normand (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top