ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inferable

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inferable-, *inferable*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inferable มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inferable*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ableitbarinferable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inferable \In*fer"a*ble\ ([i^]n*f[~e]r"[.a]*b'l or
   [i^]n*f[e^]r"-; 277), a.
   Capable of being inferred or deduced from premises. [Written
   also {inferrible}.] --H. Spencer.
   [1913 Webster]
 
      A sufficient argument . . . is inferable from these
      premises.                --Burke.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

inferable

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top