ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indirectly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indirectly-, *indirectly*, indirect
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indirectly(adv) อย่างอ้อมๆ, See also: อ้อมๆ, อย่างไม่ตรงไปตรงมา, Syn. circuitously, Ant. directly, straight

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indirectly standardized death rateอัตราตายปรับเข้ามาตรฐานโดยอ้อม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
indirectly(adv) not in a forthright manner, Ant. directly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Indirectlyadv. In an direct manner; not in a straight line or course; not in express terms; obliquely; not by direct means; hence, unfairly; wrongly. [ 1913 Webster ]

To tax it indirectly by taxing their expense. A. Smith. [ 1913 Webster ]

Your crown and kingdom indirectly held. Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's right, I'm also indirectly affected by it.นี่ ฉันได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วยนะ Protect the Boss (2011)
Uh, I'm sorry, but this, uh, might indirectly be my doing.ฉันขอโทษ แต่นี่ อาจจะเป็นผลจากที่ผมทำ Behind the Red Curtain (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indirectlyWe are indirectly dependent upon the labour of others for all the necessities and comforts of our lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยทางอ้อม(adv) indirectly, Example: พ่อแม่ใช้นิทานเพื่อสอนลูกๆ โดยทางอ้อม
ถลากไถล(adv) delayingly, See also: indirectly, absentmindedly, loiteringly, Example: เขาพูดจาถลากไถลเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้, Thai Definition: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่อยู่กับร่องกับรอย (ใช้แก่กริยาพูด)
กระอ้อมกระแอ้ม(adv) evasively, See also: indirectly, obliquely, Syn. อ้อมแอ้ม, Ant. ฉะฉาน, Example: พูดจากระอ้อมกระแอ้มอย่างนี้ ฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอก, Thai Definition: ไม่ชัดเจน (ใช้แก่กริยาพูด), ไม่ฉะฉาน
โดยอ้อม(adv) indirectly, See also: implicitly, between the lines, Ant. โดยตรง, Example: นิทานพื้นเมืองมีเพื่อจะสั่งสอนอบรมโดยอ้อมแก่ชาวบ้านซึ่งมีพื้นภูมิรู้เพียงน้อยนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement
โดยทางอ้อม[dōi thāng øm] (adv) EN: indirectly
ปริยาย[pariyāi] (adv) EN: by implication ; implicitly ; indirectly  FR: implicitement ; tacitement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
indirectly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indirectly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ,  ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc) #8,931 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
其とはなしに[それとはなしに, soretohanashini] (adv) indirectly [Add to Longdo]
其れと無しに[それとなしに, soretonashini] (adv) (uk) indirectly [Add to Longdo]
余所乍ら[よそながら, yosonagara] (adv) while at a distance; indirectly; casually [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top