Search result for

difficulty

(74 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -difficulty-, *difficulty*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difficulty    [N] ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
difficultyI've had no difficulty finding your house.
difficultyYou'll find some difficulty carrying out the plan.
difficultyDo you understand the difficulty of my job?
difficultyA new difficulty presented itself.
difficultyWhen I was in England, I had great difficulty trouble in speaking English.
difficultyAre you still having difficulty with physics?
difficultyI solved the problem not without difficulty.
difficultyThis kind of music is something that older people have difficulty understanding.
difficultyI had difficulty in solving this problem.
difficultyI had difficulty getting a ticket for the concert.
difficultyJim answered my question without difficulty.
difficultyIs this the only difficulty in the way?
difficultyWe need a spirit of enterprise to overcome the difficulty.
difficultyI have great difficulty in handling the child.
difficultyThe riot was suppressed without difficulty.
difficultyWe can get over the problem without difficulty.
difficultyThe old lady climbed the stairs with difficulty.
difficultyI had difficulty in having it repaired.
difficultyI had a little difficulty in getting a taxi.
difficultyI had some difficulty making up my mind which colleges to apply to.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I seem to be having a slight difficulty.ฉันดูเหมือนจะมีความยากลำบาก เล็กน้อย Help! (1965)
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
My steel brains must be damaged because I am having difficulty guessing.สมองโลหะของผม ได้รับความเสียหาย เพราะผมใช้ความคิดมากเกินไป Return to Oz (1985)
I don't know why you and Dan have to go through this difficulty.ฉันไม่รู้ว่าทำไม เธอกับน้องต้องเจอ เรื่องหนักหนาขนาดนี้ Vampire Hunter D (1985)
You are the first woman to give me such difficulty.เจ้าเป็นหญิงคนแรก ที่ทำข้ายุ่งยากขนาดนี้ Vampire Hunter D (1985)
The lieutenant had difficulty getting his head out of his ass and left us in the jungle like a bunch of crazed motherfuckers.ผู้หมวดฉันตัดสินใจอะไรไม่ถูก เลยปล่อยให้พวกเรา เดินจงกลมอยู่ในป่า Casualties of War (1989)
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
He has difficulty getting down the stairs.เขามีความยากลำบาก การลงบันได In the Name of the Father (1993)
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี? In the Name of the Father (1993)
By the way, I heard the Japanese have retreated... all the way back to Shanghai so even if you make it to the Chinese border... you may have difficulty catching up with them.ได้ยินว่ากองทัพญี่ปุ่นถอยไป ตั้งหลักที่เซี่ยงไฮ้ ดังนั้นถึงนายจะไปถึงชายแดนจีน ก็คงตามพวกนั้นไปไม่ทันแน่ Seven Years in Tibet (1997)
Father Aramis... His Majesty is experiencing some difficulty with the Jesuits.ท่านอะรามิส เกิดปัญหาพวกเยซูอิต The Man in the Iron Mask (1998)
I heard the company is not giving their support. There's a little difficulty.ฉันได้ยินมาว่าบริษัทเลิกให้การช่วยเหลือคงจะลำบากหน่อยนะ Smile Again (2006)
You went through so much difficulty.เจ้าลำบากมาก Episode #1.43 (2006)
The condition for a miracle is difficulty.โอกาสที่จะเกิดปาฏิหาริย์คงยาก Faith Like Potatoes (2006)
No matter how great the difficulty, I will not run awayไม่ว่ามันจะยากลำบากสักแค่ไหน ฉันจะไม่วิ่งหนีมัน Eternal Summer (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยุ่งยาก    [N] trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
มรสุม    [N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
ความโหด    [N] difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
ความขัดข้อง    [N] obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง
ความขัดข้อง    [N] objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
ความลำบาก    [N] difficulty, See also: hardship, rigor, vicissitude, Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, Example: ความยากจนทำให้เขาต้องทนต่อความลำบากในชีวิต
ความยากลำบาก    [N] difficulty, See also: hardship, discomfort, Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Ant. ความสบาย, ความสะดวก, Example: งานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก
อย่างลำบาก    [ADV] difficulty, See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty, Ant. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย, Example: คุณยายที่นอนอยู่ข้างๆ เตียงคุณแม่ลุกเดินไปไหนอย่างลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อยุ่งยาก[n.] (khøyungyāk) EN: difficulty ; crux   
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   
ความยากลำบาก[n.] (khwām yāklambāk) EN: difficulty ; hardship ; discomfort   
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along   
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam bon) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty   
ไม่สะดวก[adv.] (mai sadūak) EN: with difficulty   
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFICULTY    D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difficulty    (n) (d i1 f i k @ l t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunikationsschwierigkeit {f}difficulty in communicating [Add to Longdo]
Schwierigkeit {f}; Problem {n}; Problematik {f} | Schwierigkeiten {pl} | voller Schwierigkeiten | in Schwierigkeiten geraten | Schwierigkeiten bekommen | eine Schwierigkeit meistern | auf Schwierigkeiten stoßen; Schwierigkeiten habendifficulty | difficulties; difficulty | fraught with difficulty | to get into difficulty | to run into difficulties | to overcome a difficulty | to experience difficulties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp [Add to Longdo]
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger [Add to Longdo]
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly [Add to Longdo]
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake [Add to Longdo]
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one [Add to Longdo]
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) financial difficulty; distress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难关[nán guān, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢ, / ] difficulty; crisis [Add to Longdo]
难点[nàn diǎn, ㄋㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] difficulty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Difficulty \Dif"fi*cul*ty\, n.; pl. {Difficulties}. [L.
   difficultas, fr. difficilis difficult; dif- = dis- + facilis
   easy: cf. F. difficult['e]. See {Facile}.]
   1. The state of being difficult, or hard to do; hardness;
    arduousness; -- opposed to {easiness} or {facility}; as,
    the difficulty of a task or enterprise; a work of
    difficulty.
    [1913 Webster]
 
       Not being able to promote them [the interests of
       life] on account of the difficulty of the region.
                          --James Byrne.
    [1913 Webster]
 
   2. Something difficult; a thing hard to do or to understand;
    that which occasions labor or perplexity, and requires
    skill and perseverance to overcome, solve, or achieve; a
    hard enterprise; an obstacle; an impediment; as, the
    difficulties of a science; difficulties in theology.
    [1913 Webster]
 
       They lie under some difficulties by reason of the
       emperor's displeasure.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A controversy; a falling out; a disagreement; an
    objection; a cavil.
    [1913 Webster]
 
       Measures for terminating all local difficulties.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. Embarrassment of affairs, especially financial affairs; --
    usually in the plural; as, to be in difficulties.
    [1913 Webster]
 
       In days of difficulty and pressure.  --Tennyson.
 
   Syn: Impediment; obstacle; obstruction; embarrassment;
     perplexity; exigency; distress; trouble; trial;
     objection; cavil. See {Impediment}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 difficulty
   n 1: an effort that is inconvenient; "I went to a lot of
      trouble"; "he won without any trouble"; "had difficulty
      walking"; "finished the test only with great difficulty"
      [syn: {trouble}, {difficulty}]
   2: a factor causing trouble in achieving a positive result or
     tending to produce a negative result; "serious difficulties
     were encountered in obtaining a pure reagent"
   3: a condition or state of affairs almost beyond one's ability
     to deal with and requiring great effort to bear or overcome;
     "grappling with financial difficulties"
   4: the quality of being difficult; "they agreed about the
     difficulty of the climb" [syn: {difficulty}, {difficultness}]
     [ant: {ease}, {easiness}, {simpleness}, {simplicity}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top