ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยปริยาย

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยปริยาย-, *โดยปริยาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยปริยาย[ADV] implicitly, See also: unquestioningly, tacitly, Example: ผู้ต้องหาหนีออกจากคุก ตำรวจที่อยู่เวรจึงต้องรับผิดชอบโดยปริยาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยปริยายว. โดยอ้อม, โดยความหมายเปรียบเทียบ, โดยขยายความหมายออกไป, เช่น โดดร่ม ความหมายตรงว่า กระโดดจากเครื่องบินโดยมีร่มชูชีพเป็นเครื่องพยุง ความหมายโดยปริยายว่า หนีงาน, หนีโรงเรียน.
กระดาน ๑โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะอย่างกระดาน.
กระทุ่ม ๒โดยปริยายหมายความว่า ผ่า เช่น ฟ้ากระทุ่มทับลง (แช่งน้ำ).
กระแทกโดยปริยายหมายถึง อาการที่พูดกระชากเสียงให้ดังผิดปรกติแสดงว่าไม่พอใจหรือโกรธ เช่น กระแทกเสียง.
กริบโดยปริยายหมายความว่า เงียบไม่มีเสียงดัง เช่น เงียบกริบ ย่องกริบ.
กรุ่มโดยปริยายหมายความว่า สบายเรื่อย ๆ ไป เช่น มีเงินตรากินกรุ่มเป็นภูมิฐาน (นิ. เดือน)
กรุย ๑โดยปริยายหมายความว่า เปิดทางให้สะดวก.
กล่อม ๒โดยปริยายหมายความว่า เหมาะเจาะ เช่น นํ้าหอมกล่อมกลิ่นดอกไม้กลั่น (ขุนช้างขุนแผน).
กลัดโดยปริยายเรียกอาการที่สิ่งบางอย่างคั่งอยู่ข้างใน เช่น กลัดหนอง.
กลิ้ง ๑โดยปริยายหมายความว่า พลิกแพลงเอาตัวรอด, จับไม่ติด, เช่น คนคนนี้กลิ้งได้รอบตัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implicitโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tacitโดยปริยาย, โดยนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Professionally, anyway.ต้องเลิกอาชีพนี้ไปโดยปริยาย The Bodyguard (1992)
It's a defense mechanism, all right?มันเป็นไปเองโดยปริยายเข้าใจไหม Good Will Hunting (1997)
That's why we came to naturally become friends.นั่นก็เลยทำให้เรากลายมาเป็นเพื่อนกันโดยปริยาย 5 Centimeters Per Second (2007)
- By default.-โดยปริยาย August: Osage County (2013)
Look, Spencer, if you throw this all out there, your many attractive qualities might be overshadowed.ฟังนะ สเปนเซอร์ ถ้าเธอกระจายเรื่องนี้ออกไป , ประสิทธิภาพที่น่าดึงดูดของเธอทั้งหมด อาจจะถูกกลบไปโดยปริยาย Turn of the Shoe (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[adj.] (dōi pariyāi) EN: tacit   FR: tacite
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement
โดยปริยายหมายถึง...[xp] (dōi pariyāi māitheung …) EN: in the figurative sense it means …   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tacitly[ADV] โดยปริยาย, See also: อย่างเงียบๆ, เป็นนัยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
tacit(แทส'ซิท) adj. เงียบ,ไม่พูดอะไร,รู้แก่ใจ,โดยปริยาย,อย่างนัย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
tacit(adj) เงียบ,โดยปริยาย,อย่างมีนัย,รู้แก่ใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
暗黙[あんもく, anmoku] (n adj adv) โดยปริยาย
暗黙[あんもく, anmoku] (adj) โดยปริยาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top