ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

暗黙連結処理定義

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暗黙連結処理定義-, *暗黙連結処理定義*
Japanese-English: EDICT Dictionary
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(àn) () (lián) (jiē) (chǔ)理定 () ()

 


  

 
 • (àn, ㄢˋ) dark; gloomy; hidden; secret [CE-DICT-Simplified]
 • (àn, ㄢˋ) to shut the door; unilluminated [CE-DICT-Simplified]
 • (àn, ㄢˋ) dark; gloomy; hidden; secret [CE-DICT-Traditional]
 • (せいじゃく(静寂)(P);しじま) (adj-na,n) silence; stillness; quietness; (P) [EDICT]
 • (mò, ㄇㄛˋ) Japanese variant of 默 [CE-DICT-Simplified]
 • (mò, ㄇㄛˋ) Japanese variant of 默 [CE-DICT-Traditional]
 • (むらじ) (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight) [EDICT]
 • (れん) (n) (1) ream (of paper); (2) (連 only) stanza; verse; (3) (連 only) (taxonomical) tribe; party; company; group; (4) (連 only) (abbr) (See 連勝式) quinella; quiniela [EDICT]
 • (lián, ㄌㄧㄢˊ) surname Lian; even; as; join; to link; successively [CE-DICT-Traditional]
 • (jiē, ㄐㄧㄝ) to bear fruit; to produce; firm; solid [CE-DICT-Traditional]
 • (jié, ㄐㄧㄝˊ) knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel) [CE-DICT-Traditional]
 • (chǔ, ㄔㄨˇ) Japanese variant of 處|处 [CE-DICT-Simplified]
 • (chǔ, ㄔㄨˇ) Japanese variant of 處|处 [CE-DICT-Traditional]
 • (ぎ) (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [EDICT]
 • (yì, ㄧˋ) justice; righteousness; meaning [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top