Search result for

*chew*

(233 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chew, -chew-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chew[N] ขนมหวาน (ที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน)
chew[VT] เคี้ยว, Syn. jaw, masticate
chew[VT] บด, Syn. grind, crush
chewy[N] ที่ต้องเคี้ยว
eschew[VT] หลบเลี่ยง, See also: เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, shun
chew on[PHRV] แทะ, See also: กัดซ้ำๆ, Syn. bite on
chew on[PHRV] ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
chew up[PHRV] เคี้ยว (อาหาร) ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, See also: เคี้ยวให้ละเอียด
chew up[PHRV] กัดทำลายด้วยฟัน, See also: กัด, แทะ
chew up[PHRV] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, Syn. tell off
chew up[PHRV] กังวล (คำไม่เป็นทางการ), See also: วิตก
chew out[PHRV] ด่าว่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดุด่า, ว่ากล่าว
chew away[PHRV] กินตลอด, See also: กินไม่หยุด
chew away[PHRV] กัดทำลายด้วยฟัน
chew over[PHRV] ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน, Syn. bite on, chew on
chew upon[PHRV] แทะ, See also: กัดซ้ำๆ, Syn. chew on
chew upon[PHRV] ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
chewing gum[N] หมากฝรั่ง
chew the fat[SL] คุย, See also: จ้อ, พูด
face like a bulldog chewing a wasp[SL] ไม่มีความน่าดึงดูด, See also: ที่ไม่น่าสนใจอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
chewing gum(ชู'อิง) n. หมากฝรั่ง
chewy(ชู'วี) adj. เคี้ยวไม่ได้ง่าย, See also: chewiness n.
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew

English-Thai: Nontri Dictionary
chew(vi,vt) เคี้ยว,เคี้ยวเอื้อง
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง,ตังเม
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masticatory force; chewing forceแรง(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chewing cycleวัฏจักรเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chewing force; masticatory forceแรงบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
functional chew-in record๑. รอยบันทึกการเคี้ยวใช้งาน๒. การบันทึกรอยเคี้ยวใช้งาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chewingการเคี้ยว [การแพทย์]
Chewing Gumหมากฝรั่ง [การแพทย์]
Chewing Reflexกระตุ้นให้เกิดการเคี้ยว [การแพทย์]
Chewing Typeปากแบบกัด [การแพทย์]
Cutting and Chewing Typeแบบกัดและเคี้ยว [การแพทย์]
Louce, Chewingเหากัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chewy Sunday[ชิว-วี่-ซัน-เดย์] (God ) วงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน3โลก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm no doctor, but it looks like something's been chewing on him.ฉันไม่ใช้หมอน่ะ แต่ดูเหมือนว่า จะโดนอะไรกัด Dead Space: Downfall (2008)
Shit. He's gettin'chewed up by that guilt.ไร้สาระ เขาเริ่มเป็นกังวล ด้วยความสำนึกผิดนั่น Pilot (2008)
And he sometimes bites off more than he can chew.และบางครั้งเขาก็กัดกิน มากกว่าที่เขาจะเคี้ยวได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- This squid is kinda hard to chew. - You like that, huh?มันเคี้ยวยากนะเนี่ย ชอบเหรอ Baby and I (2008)
Slubber, sleep, chase tails, chew shoes.น้ำลายไหลย้อย หลับ \ ไล่จับหางตัวเอง กัดรองเท้า Bolt (2008)
I see you like to chew. Maybe you should chew on my fist!และจัดการมันไม่ให้เหลือ บางทีคุณน่าจะจัดการเรื่องตัวเองก่อนนะ Kung Fu Panda (2008)
Didn't see him chew through the leash. Chased him 15 blocks.ไม่ทันเห็นมันงับเชือกหนี ไล่ตามมันไป 15 ช่วงตึก Marley & Me (2008)
Not to be confused with a chew toy.อย่าจำสับสนกับของเล่นล่ะ Marley & Me (2008)
Now finally, we do not allow Marley to get up on any piece of furniture... chew on anything except his toys.และอย่างสุดท้าย เราไม่อนุญาตให้มาร์ลีย์ -ขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไปแทะอะไรก็ตาม, ยกเว้นของเล่นของมัน Marley & Me (2008)
You can chew through drywall, Marley. This is nothing for you.แกเคี้ยวผนังได้ มาร์ลีย์ แค่นี้สำหรับแกมันเด็กๆ Marley & Me (2008)
You also said you would get up early and walk him. He chews things when he gets restless.คุณก็เอาแต่พูดว่าคุณจะตื่นแต่เช้าพามันออกไปเดินเล่น แล้วมันก็จะเริ่มหาของเคี้ยวถ้ามันรู้สึกกระสับกระส่ายแบบนี้! Marley & Me (2008)
He didn't chew it. He ate it. And then digested it.มันไม่ได้เคี้ยวนะครับ มันกินลงไปเลย เสร็จแล้วก็ย่อย แล้วมันยังไปกินโทรศัพท์เป็นของหวานอีก Marley & Me (2008)
You could take Lamby, but don't chew her other ear off.นายเอาน้องแกะไปด้วยก็ได้ แต่อย่าแทะหูมันขาดนะ Marley & Me (2008)
You remember chewing up that ear?จำที่แกเคี้ยวหูมันได้ไหม? Marley & Me (2008)
Well, it's tough to remember all the things you've chewed up, isn't it?เอ่อ มันคงจะจำยากว่าแก\ เคี้ยวอะไรไปบ้างสินะ Marley & Me (2008)
"I hope you like heaven and that there's lots to chew on.ฉันหวังว่านายจะชอบสวรรค์ เพราะที่นั่นมีอะไรให้เคี้ยวตั้งเยอะ Marley & Me (2008)
What do I do with my chew?ฉันจะทำยังไงกับกรามฉันละ? The House Bunny (2008)
I just got off the phone with CDC and Homeland, who were giving me a tag-team ass-chewing because you put Philadelphia on a stage 2 alert.ผมเพิ่งวางหูจาก CDC และหน่วยรักษาดินแดน ทั้งสองคนถล่มผมยับ เพราะคุณส่งรหัสเตือนภัยขั้นที่2 ในฟิลาเดลเฟีย WarGames: The Dead Code (2008)
We're not allowed to chew gum.- โอ้แน่นอน Bedtime Stories (2008)
- And, Jason, we do not chew gum in theatre or prom.- แล้ว เจสัน ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในโรงละครนะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
He tends to bite off more than he can chew.เขาควรจะเด็ดขาดไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Of course. I mean, when you and Michael send me back to that prison, you did give me a piece of chewing gum.แน่นอน ตอนแกและไมเคิลส่งฉันกลับเข้าคุก แกให้เศษหมากฝรั่งกับฉัน Prison Break: The Final Break (2009)
I am so sick of all that chewing.ฉันป่วยจนไม่อยากเคี้ยวอะไรเลย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Well, let's hope you can chew with your mouth closed.หรอ ภาวนาให้คุณ เคี้ยวอาหารปิดปากแล้วกัน The Ugly Truth (2009)
Then scream. chew me out.งั้นก็ด่ามา The Rapture (2009)
He says he used to chew tobacco to cut weight for wrestling.เขาบอกว่าเคี๊ยวใบยาสูบ เพื่อลดน้ำหนัก House Divided (2009)
Chewing tobacco wouldn't explain his symptoms.เคี้ยวใบยาสูบไม่ได้อธิบายถึงอาการเขา House Divided (2009)
But not chewing tobacco might.แต่ถ้าหยุดเคี๊ยวเป็นไปได้ House Divided (2009)
Once he quit chewing, the absence of those toxins kicked a dormant condition into hyper-drive.เมื่อเขาเลิก พอขาดพิษอาการที่สงบก็ปะทุขึ้น House Divided (2009)
If you chew well, then it's pretty good.ถ้าเคี้ยวดีๆ จะอร่อยมากๆเลย Episode #1.9 (2009)
That's fine, dude. Let the vampires chew you up.ได้ เพื่อน ให้แวมไพร์ฉีกนายเป็นชิ้นๆ Never Let Me Go (2009)
I mean, if we bite off more than we can chew we'll lose everything.ถ้าเราทำอะไรเกินตัว จะเสียทุกอย่างนะ Showmance (2009)
It chewed me up and spit me out.แล้วมันก็ทำลายผม แล้วเขี่ยทิ้ง Everybody Says Don't (2009)
Chew their way through anything.มันเคี้ยวทุกอย่างที่ขวางหน้า Episode #3.3 (2009)
Don't chew gum.อย่าเคี้ยวหมากฝรั่ง Chuck Versus the Ring (2009)
I couldn't stand the way that you chew,และฉันก็ไม่ชอบภาษาพูดของคุณ The Freshmen (2009)
This is pretty chewed up.มันค่อนข้างคม Bolt Action (2009)
He was chewing it.เขาเคี้ยวมันน่ะ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
The outside, it looks like they don't care, but on the inside, they're chewing themselves up like cancer.ภายนอกดูเหมือนเขาไม่สนใจ แต่ภายในใจ... พวกเขาถูกมันเกาะกินอยู่ เหมือนกับมะเร็งร้าย The Dwarf in the Dirt (2009)
Eat the tur-briska-fil. (chuckles) I don't even chew it.เทอร์บริสก้าฟิล ผมไม่เคี้ยวมันด้วยซ้ำ The Pirate Solution (2009)
Now, if you try to chew this, it will kill you.เอาล่ะ ถ้านายเคี้ยวมัน มันก็จะฆ่านาย Snakehead (2009)
- You still chewing on cheap cigars?- ยังสูบซิก้าร์ถูกๆอยู่หรอ? X-Men Origins: Wolverine (2009)
There's not a substance on Earth he can't chew through.ไม่มีสสารใดในโลกที่มันกัดไม่เข้า Hotel for Dogs (2009)
Bruce needs me. He's gonna get chewed up out there.บรูชต้องการฉัน Hotel for Dogs (2009)
He'd also like to invite everyone in the world to catch a cruise liner and come on down this Saturday for the grand opening of Chew And Swallow a town that is truly à la mode.ท่านจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน ให้รีบจองตั๋วเรือสำราญ.. เพื่อมาเฉลิมฉลองในวันเสาร์นี้.. กับพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมเสิร์ฟ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Welcome, tourists, to Chew And Swallow.ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว.. สู่เมืองเขมือบแล้วกลืน.. ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
What if we've bitten off more than we can chew?ถ้าเรากำลังทำอะไรเกินตัวไปล่ะ? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
This is Sam Sparks, live from Chew And Swallow where a spaghetti twister-ดิฉัน แซม สปาร์คส รายงานสด จากเมืองเขมือบแล้วกลืน ตอนนี้มีพายุหมุนสปาเก็ตตี้.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- What's-her-name and Chewie's for me.ชื่อของเธอกับ Chewie ให้ฉัน 17 Again (2009)
Where I come from, friends don't chew on earlobes.ฉันมาจากที่ที่ เพื่อนไม่กินแฟนเพื่อน Burlesque (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chewMabel loves to chew the fat while playing bridge.
chewDoes it hurt when you chew?
chewHe can't chew well, because he has a toothache now.
chewIt is most important to chew your food, whether vegetable or meat, before you swallow it down.
chewShe bit off more than she could chew and was laughed at.
chewYou may as well chew your food well.
chewWhile on a mountain trip I was chewing on some hard, stale bread when I happened upon a huge snake.
chewChew your food well so it can be digested properly.
chewA rat chewed a hole in the wall.
chewFood must be chewed well to be digested properly.
chewHe bit off more than he could chew.
chewA baby comes to chew foods.
chewCan I chew on this side?
chewChew it over for a while and let me know what you think.
chewChewtarou is Mrs Tanaka's dog.
chewThe nervous girl is in the habit of chewing the end of her pencil.
chewChew your food well.
chewFood should be chewed before being swallowed.
chewThe boss just chewed him out again.
chewI didn't do well on the test so my parents chewed me out.
chewI have difficulty chewing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบเคี้ยว[V] crunch, See also: chew, masticate, Syn. เคี้ยว, ขบ, Example: ลิ้นเป็นตัวที่ช่วยดุนอาหารให้ฟันได้ขบเคี้ยวอาหารได้สะดวก, Thai definition: ขบและเคี้ยว
เคี้ยว[V] chew, See also: grind, masticate, crush, manducate, Syn. บด, Example: เด็กๆ ควรจะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนที่จะกลืน, Thai definition: บดให้แหลกด้วยฟัน
เคี้ยวเอื้อง[V] ruminate, See also: chew the cud, Syn. บดเอื้อง, Example: ควายสองตัวกำลังยืนเคี้ยวเอื้องอยู่ในนาอย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่ควายสำรอกอาหารออกมาเคี้ยวให้ละเอียด
หน่ายหนี[V] shun, See also: evade, eschew, Example: ต่อให้เธอไปอยู่ที่ไหนก็จะอาสาตามไปทุกที่ เพราะรักเธอแน่วแน่ ความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนแปลง หน่ายหนี, Thai definition: หลบไปเพราะทนไม่ได้, จากไปเพราะเบื่อ
หมากฝรั่ง[N] chewing gum, Example: ตัวเขาซื้อหนังสือดาราเล่มหนึ่ง ซื้อหมากฝรั่งและขนมให้แม่หนูแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเจ้าหล่อนอีก, Count unit: แท่ง, เม็ด, แผ่น, กล่อง, Thai definition: ของเคี้ยวเล่นอย่างหนึ่งทำจากยางไม้ชนิดหนึ่งปรุงให้มีกลิ่นและรสต่างๆ เมื่อเคี้ยวจะยืดหยุ่นคล้ายยาง
ตำแย[N] Laportea interrupta Chew, See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae), Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย, Example: น้องถูกใบตำแยที่แขนตอนเล่นซ่อนแอบ ทำให้เป็นผื่นแดง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Laportea interrupta Chew ในวงศ์ Urticaceae มีขนตามลำต้นและใบ ถูกเข้าจะคันและเป็นผื่นตามผิวหนัง
ตะบัน[N] metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing, Syn. ตะบันหมาก, Example: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว, Thai definition: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
กร้วม[ADV] sound of chewing, See also: collision sound, Example: หล่อนกัดขนมปังกรอบเสียงดังกร้วม
กะล่อมกะแล่ม[V] chew imperfectly, Example: ยายแก่ซึ่งไม่มีฟันกะล่อมกะแล่มกลืนเนื้อเข้าไป, Thai definition: เคี้ยวไม่ทันแหลกแล้วกลืน
การขบฉัน[N] chew, See also: mastication, Thai definition: การเคี้ยวกิน ซึ่งใช้แก่นักบวช
ขบฉัน[V] chew, See also: munch, Example: หลวงพ่อยังคงมีเรื่องคุยกันไม่รู้จบหลังขบฉันแต่ละมื้อ, Thai definition: เคี้ยวกิน (ใช้แก่นักบวช)
แจะ[INT] onomatopoeia from the sound of chewing, Example: ยายนั่งเคี้ยวหมากแจะๆ, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
เมี่ยง[N] tea-leaves used for masticatory purposes, See also: name of tea-leaves of which are used chewing, Syn. ต้นชา, Count unit: ต้น,ใบ, Notes: (ถิ่นพายัพ)
หนุบ[ADV] chewy, Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ, Example: ปลาคังลวกที่นี่เนื้อปลานุ่ม ส่วนหนังปลากลับเหนียวเคี้ยวหนุบหนับ
แหยะ[ADV] (chew) slowly, Syn. เนิบ, แหยะๆ, Example: เขาเคี้ยวข้าวแหยะๆ อย่างไม่เต็มใจจะกิน, Thai definition: อาการที่เคี้ยวข้าวเคี้ยวหมากเนิบๆ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดเอื้อง[v.] (bot-eūang) EN: chew the cud   FR: ruminer
แจะ [interj.] (jae) EN: onomatopoeia from the sound of chewing   
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
เคี้ยว[v.] (khīo) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate   FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
เคี้ยวเอื้อง[v.] (khīo-eūang) EN: ruminate ; chew the cud   FR: ruminer
กินหมาก[v. exp.] (kin māk) EN: chew betel   FR: chiquer du bétel
หมากฝรั่ง[n.] (māk farang) EN: chewing gum   FR: chewing gum [m]
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes   FR: feuille de thé à mastiquer
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew   FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ยาฉุน[n.] (yāchun) EN: strong chewing tobacco   
ยาจืด[n. exp.] (yājeūt) EN: mild chewing tobacco   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEW    CH UW1
CHEWY    CH UW1 IY0
CHEWS    CH UW1 Z
SCHEWE    SH Y UW1
ESCHEW    EH0 S CH UW1
CHEWER    CH UW1 ER0
CHEWED    CH UW1 D
CHEWING    CH UW1 IH0 NG
CHEWERS    CH UW1 ER0 Z
MINCHEW    M IH1 N CH Y UW0
ESCHEWS    EH0 S CH UW1 Z
CHEWNING    CH UW1 N IH0 NG
ESCHEWED    EH2 SH UW1 D
ESCHEWED    EH2 S K Y UW1 D
ESCHEWING    EH2 SH UW1 IH0 NG
MARCHEWKA    M ER0 CH Y UW1 K AH0
ESCHEWING    EH2 S K Y UW1 IH0 NG
MANISCHEWITZ    M AE2 N IH0 SH EH1 V IH2 T S
SASKATCHEWAN    S AE0 S K AE1 CH AH0 W AO2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chew    (v) (ch uu1)
chews    (v) (ch uu1 z)
chewed    (v) (ch uu1 d)
eschew    (v) (i1 s ch uu1)
chewing    (v) (ch uu1 i ng)
eschews    (v) (i1 s ch uu1 z)
eschewed    (v) (i1 s ch uu1 d)
eschewing    (v) (i1 s ch uu1 i ng)
chewing-gum    (n) - (ch uu1 i ng - g uh m)
Saskatchewan    (n) (s @1 s k a1 ch @ w @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
噛む[かむ, kamu] Thai: เคี้ยว English: to chew

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bolschewik {m} [pol.]bolshevik [Add to Longdo]
Kauen {n}chewing [Add to Longdo]
Kauer {m}chewer [Add to Longdo]
Kaugummi {m}chewing gum [Add to Longdo]
Kautabak {m}chewing tobacco [Add to Longdo]
jdm. den Marsch blasen [übtr.]to give someone a chewing out [Add to Longdo]
kaubar {adj}chewable [Add to Longdo]
kauen | kauend | gekaut | er/sie kaut | ich/er/sie kaute | er/sie hat/hatte gekaut | nicht gekautto chew | chewing | chewed | he/she chews | I/he/she chewed | he/she has/had chewed | unchewed [Add to Longdo]
meiden | meidend | gemieden | meidet | miedto eschew | eschewing | eschewed | eschews | eschewed [Add to Longdo]
scheuen | scheuendto eschew | eschewing [Add to Longdo]
scheuteschews [Add to Longdo]
scheuteeschewed [Add to Longdo]
unzerkaut {adj}unchewed [Add to Longdo]
vorkauen | vorgekautto chew for | chewed for [Add to Longdo]
wutentbrannt seinto be capable of chewing up logs of wood and spitting chips [fig.] [Add to Longdo]
zerkauento chew up [Add to Longdo]
Gut gekaut ist halb verdaut. [Sprw.]You should chew your food properly. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
しゃぶる[, shaburu] (v5r,vt) to suck; to chew [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
もぐもぐ;もごもご[, mogumogu ; mogomogo] (adv,vs,adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]
ガム[, gamu] (n) chewing gum; (P) [Add to Longdo]
サスカチワン[, sasukachiwan] (n) Saskatchewan [Add to Longdo]
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap [Add to Longdo]
チューインガム[, chu-ingamu] (n) chewing gum [Add to Longdo]
チュアブル[, chuaburu] (n) chewable (pill) [Add to Longdo]
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[, puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]
羽虱[はじらみ;ハジラミ, hajirami ; hajirami] (n) (uk) biting louse (any louse of order Mallophaga); chewing louse [Add to Longdo]
噛みタバコ;噛み煙草;噛煙草[かみタバコ(噛みタバコ);かみたばこ(噛み煙草;噛煙草), kami tabako ( kami tabako ); kamitabako ( kami tabako ; gou tabako )] (n) chewing tobacco [Add to Longdo]
噛み熟す;噛みこなす;噛熟す;かみ殺す[かみこなす, kamikonasu] (v5s,vt) to chew; to digest [Add to Longdo]
噛み潰す;噛潰す[かみつぶす, kamitsubusu] (v5s,vt) to chew up [Add to Longdo]
噛み締める;噛締める;かみ締める;噛しめる[かみしめる, kamishimeru] (v1,vt) (1) to chew thoroughly; (2) to reflect upon; to digest [Add to Longdo]
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P) [Add to Longdo]
感触[かんしょく, kanshoku] (n,vs) sense of touch; feeling; sensation; texture (of food while chewing); (P) [Add to Longdo]
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp,v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.) [Add to Longdo]
口噛み酒[くちかみさけ, kuchikamisake] (n) sake made from rice or other cereal which is chewed before fermentation [Add to Longdo]
歯が立たない[はがたたない, hagatatanai] (exp,adj-i) (1) unable to compete with; not able to make a dent in (e.g. a problem); not able to get a solid hit in (e.g. in a fight); (2) hard to chew [Add to Longdo]
歯ごたえ(P);歯応え[はごたえ, hagotae] (n) feel (consistency) of food while being chewed; (P) [Add to Longdo]
歯触り[はざわり, hazawari] (n) texture (e.g. chewiness, hardness, crispiness, crunchiness, etc.) of food [Add to Longdo]
反芻[はんすう, hansuu] (n,adj-no) (1) chewing the cud; rumination; (vs) (2) to ruminate on; to think over [Add to Longdo]
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil [Add to Longdo]
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侃大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] to chat; to chew the fat [Add to Longdo]
口香糖[kǒu xiāng táng, ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤ ㄊㄤˊ, ] chewing gum [Add to Longdo]
[hán, ㄏㄢˊ, ] to keep; to contain; to suck (keep in your mouth without chewing) [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] chew [Add to Longdo]
咀嚼[jǔ jué, ㄐㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, ] chew [Add to Longdo]
咬嚼[yǎo jiáo, ㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˊ, ] to chew; to masticate; to ruminate; to mull over [Add to Longdo]
咬文嚼字[yǎo wén jiáo zì, ㄧㄠˇ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˊ ㄗˋ, ] to bite words and chew characters (成语 saw); punctilious about minutiae of wording [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] to chew [Add to Longdo]
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, ] to chew [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] to chew [Add to Longdo]
掰开揉碎[bāi kāi róu suì, ㄅㄞ ㄎㄞ ㄖㄡˊ ㄙㄨㄟˋ, / ] lit. to pull apart and knead to a pulp; fig. to analyze minutely from every angle; to chew sth over [Add to Longdo]
星洲日报[Xīng zhōu Rì bào, ㄒㄧㄥ ㄓㄡ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Sin Chew Daily, Malaysian newspaper [Add to Longdo]
潮洲[Cháo zhōu, ㄔㄠˊ ㄓㄡ, ] Chaozhou or Teochew, a town near Guangdong, with famous cuisine); Chaozhou, variant of Minnan dialect 閩南語|闽南语 spoken in east Guangdong [Add to Longdo]
砍大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] to chat (1980s Beijing slang); to chew the fat [Add to Longdo]
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, / ] tongue-lashing, chew out [Add to Longdo]
[gěn, ㄍㄣˇ, ] blunt; tough; chewy [Add to Longdo]
萨斯卡通[Sà sī kǎ tōng, ㄙㄚˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ, / ] Saskatoon city, Saskatchewan, Canada [Add to Longdo]
萨斯喀彻温[Sà sī kā chè wēn, ㄙㄚˋ ㄙ ㄎㄚ ㄔㄜˋ ㄨㄣ, / ] Saskatchewan province, Canada [Add to Longdo]
贪多嚼不烂[tān duō jiáo bù làn, ㄊㄢ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄌㄢˋ, / ] to bite off more than one can chew [Add to Longdo]
里贾纳[Lǐ jiǎ nà, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚˇ ㄋㄚˋ, / ] Regina city, capital of Saskatchewan province, Canada [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] variant of 齰, to bite; to chew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 chew \chew\ (ch[udd]), v. t. [imp. & p. p. {Chewed} (ch[udd]d);
   p. pr. & vb. n. {Chewing}.] [As ce['o]wan, akin to D. kauwen,
   G. kauen. Cf. {Chaw}, {Jaw}.]
   1. To bite and grind with the teeth; to masticate.
    [1913 Webster]
 
   2. To ruminate mentally; to meditate on.
    [1913 Webster]
 
       He chews revenge, abjuring his offense. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {To chew the cud}, to chew the food over again, as a cow; to
    ruminate; hence, to meditate.
    [1913 Webster]
 
       Every beast the parteth the hoof, and cleaveth the
       cleft into two claws, and cheweth the cud among the
       beasts, that ye shall eat.      --Deut. xxiv.
                          6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chew \Chew\, v. i.
   To perform the action of biting and grinding with the teeth;
   to ruminate; to meditate.
   [1913 Webster]
 
      old politicians chew wisdom past.    --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chew \Chew\, n.
   That which is chewed; that which is held in the mouth at
   once; a cud. [Law]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top