ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยาฉุน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยาฉุน-, *ยาฉุน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ยาฉุน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ยาฉุน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยาฉุนน. ยาเส้นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง เป็นเส้นหยาบ ๆ มีรสฉุน สีนํ้าตาลแก่ ใช้ใบตองหรือใบจากเป็นต้นมวนสูบ.
จุกยาก. เอายาจืดหรือยาฉุนทำเป็นก้อนกลม ๆ จุกไว้ที่มุมปาก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาฉุน[n.] (yāchun) EN: strong chewing tobacco   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top