Search result for

grind

(108 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grind-, *grind*, grin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grind[VT] บด, See also: ขยี้, โม่
grind[VT] ลับ, See also: ขูด, เสียดสี
grind[VI] ทำงานหนัก, Syn. drudgery, labor, routine
grind[N] งานที่น่าเบื่อ, See also: งานหนัก
grind[N] เด็กเรียน
grinder[N] เครื่องบด, See also: เครื่องปั่น, เครื่องโม่, คนฝน, คนบด, Syn. blender, mill
grind in[PHRV] พยายามสั่งสอน, See also: พยายามให้ความรู้, Syn. hammer in
grind in[PHRV] ขยันเรียน, See also: เรียนหนัก, Syn. hammer in
grind on[PHRV] ยืดเยื้อ, See also: คืบหน้าไปทีละน้อยแต่แน่นอน
grind to[PHRV] บดจนเป็นผงละเอียด, See also: โม่จนเป็นผงละเอียด, Syn. grind into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
grindelia(ไกรดี'เลีย) n. พืชไม้ดอกสีเหลือง
grinder(ไกร'เดอะ) n. คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม
grinding wheelล้อฝน
grindstone(ไกรดฺ'สโทน) n. ล้อหินบด,หินลับ
drip grindn. กาแฟบด,กาแฟผง

English-Thai: Nontri Dictionary
grind(vt) โม่,ป่น,บด,ลับ(มีด),ขบ(ฟัน),เจียระไน,ฝน,ถู
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่
grindstone(n) หินลับมีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grinding markรอยขัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
grinding-inการกรอแก้ไข [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grindingการลดขนาดอนุภาค, [การแพทย์]
Grinding and polishingการลับคมและการขัดมัน [TU Subject Heading]
Grinding machinesเครื่องขัด [TU Subject Heading]
Grinding wheelsหินเจีย [TU Subject Heading]
Grinding, Wetการลดขนาดอนุภาคแบบเปียก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got can't grind for shit.แม่งขัดได้อนาถมาก Death Race (2008)
I even let Bob Saget grind on me during a slow dance.ฉันเคยให้บ็อบ ซาเก็ตลูบไร้ไปบนร่างกายฉัน ช่วงที่เต้นเพลงช้าๆน่ะ The House Bunny (2008)
It's a valve grinder.มันเสียงบดวาล์วน่ะ The Echo (2008)
- From now... - [pencil sharpener grinding]จากเดี๋ยวนี้... Confessions of a Shopaholic (2009)
And she's looking to grind it.และเธอกำลังมองหาทางกำจัดมัน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The bank is on my back, the IRS is grinding me down to a nub.หนี้สินทางธนาคารของผม กรมสรรพากรจ้องเก็บเงินภาษาผมย้อนหลัง Mandala (2009)
Um, empty carton of eggs, coffee grinds, shampoo bottle... wart removal cream?อืมม กล่องใส่ไข่เปล่า เศษผงกาแฟ ขวดแชมพู ครีมกำจัดหูด Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Beans are right there. Grab a handful and grind.เมล็ดกาแฟอยู่ตรงนั้น ไปหยิบใส่เครื่องบดได้เลย Bargaining (2009)
Grinder and come out a clone of his cousin.บดและออกมาเป็นโคลนของลูกพี่ลูกน้องเขา The Grandfather (2009)
We know that Fulcrum is working to try to insert a information in its own staff but they need a supercomputer ... intersect for a grind all that data.เรารู้ว่าFulcrum กำลังวางแผน พยายามที่จะเก็บข้อมูลลับทั่วโลก การที่จะทำแบบนั้นได้ ต้องใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์.. Chuck Versus the Dream Job (2009)
We grind, make out.กอดจูบ ลูบคลำ Showmance (2009)
Whenever I grind, Cinco de Mayo.ตอนกำลังกอดจูบ... Showmance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grindGrind coffee beans.
grindHe has had absolutely no part in the conspiracy; it was not he, but his brother, who had an axe to grind against the government.
grindI get the feeling you still have an axe to grind. If you've got something to say come on out and say it.
grindI'll kill you! Knock your block off and grind you underfoot! You shithead! Die! [XXX]
grindShe always has some axe to grind.
grindThey grind wheat into flour.
grindWe grind wheat into flour.
grindWe roast just enough beans for the amount we're going to drink, and grind them in the coffee mill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดสี[V] mill, See also: grind or crush in a mill, Example: อาหารที่ให้สังกะสีปานกลางได้แก่ถั่วเมล็ดแห้งและข้าวที่ขัดสีแต่น้อย, Thai definition: กะเทาะให้เปลือกออกด้วยเครื่องสี
เคี้ยว[V] chew, See also: grind, masticate, crush, manducate, Syn. บด, Example: เด็กๆ ควรจะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนที่จะกลืน, Thai definition: บดให้แหลกด้วยฟัน
เคี้ยวฟัน[V] grind one's teeth, See also: grate, Syn. กัดฟัน, เข่นเขี้ยว, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Example: นพดลได้แต่เคี้ยวฟันกรอดๆ เพราะทำอะไรสมศักดิ์ไม่ได้เสียที, Thai definition: แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้
ฝน[V] grind, Syn. บด, ตำ, ถู, โขลก, Example: ผู้ปรุงยาสมุนไพรสมัยก่อนมักใช้วิธีฝนยาเพื่อให้ยาละเอียด, Thai definition: ทำให้ละเอียด, ทำให้เป็นผง
สี[V] grind, See also: husk, Example: พ่อกำลังสีข้าวอยู่ที่โรงสี, Thai definition: กะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องสี
บด[V] grind, See also: crush, pulverize, roll, Syn. โขลก, ตำ, Example: เราต้องสอนให้ราษฎรรู้เพาะกล้าข้าว ให้รู้เก็บเกี่ยว สี ฝัด บด และหุงหาเป็นอาหาร, Thai definition: ทำให้แหลกหรือแตกออก
กรอ[V] grind, See also: sharpen, Example: หมอฟันคนนี้กรอฟันเก่ง แม้กระทั่งเด็กยังไม่ร้องไห้, Thai definition: แต่งให้เรียบ
การสี[N] hulling, See also: grinding, husking, milling, Syn. การขัด, Example: ปัจจุบันการสีข้าวใช้เครื่องสีเป็นส่วนใหญ่
โม่[V] mill, See also: grind, Syn. บด, ป่น, บี้, Example: แม่ค้าโม่แป้งทุกเช้า, Thai definition: บดให้ละเอียดด้วยโม่
โม่[N] millstone, See also: grinder, Syn. เครื่องโม่, เครื่องบด, เครื่องปั่น, Example: พี่ชายเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าของสำคัญในการทำขนมคือโม่หินหายไปจากบ้าน, Thai definition: เครื่องบดชนิดหนึ่งทำด้วยหิน รูปคล้ายสีสีข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ฝน[v.] (fon) EN: sharpen ; grind ; whet   
ฝนขวาน[v. exp.] (fon khwān) EN: grind an axe   
หินลับมีด[n. exp.] (hin lap mīt) EN: hone ; whetstone ; grinding stone   FR: pierre à aiguiser [f]
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: mill ; grind or crush in a mill   FR: moudre
เคี้ยว[v.] (khīo) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate   FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
เคี้ยวฟัน[v. exp.] (khīo fan) EN: grind one's teeth ; grate   FR: grincer des dents
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit   FR: croquer ; mordre
ก้มหน้าทำมาหากิน[v. exp.] (kom nā thammāhākin) EN: work hard to make a living ; keep one's nose to the grindstone   
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders   FR: molaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIND    G R AY1 N D
GRINDS    G R AY1 N D Z
GRINDE    G R IH1 N D
GRINDER    G R AY1 N D ER0
GRINDLE    G R IH1 N D AH0 L
GRINDERS    G R AY1 N D ER0 Z
GRINDING    G R AY1 N D IH0 NG
GRINDLEY    G R IH1 N D L IY0
GRINDROD    G R AY1 N D R AA2 D
GRINDLAY    G R AY1 N D L EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grind    (v) (g r ai1 n d)
grinds    (v) (g r ai1 n d z)
grinder    (n) (g r ai1 n d @ r)
grinders    (n) (g r ai1 n d @ z)
grinding    (v) (g r ai1 n d i ng)
grindstone    (n) (g r ai1 n d s t ou n)
grindstones    (n) (g r ai1 n d s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grindwale {pl} [zool.]pilot whales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ガーッ;がーっ[, ga-tsu ; ga-tsu] (n) with a grinding noise [Add to Longdo]
グラインダー[, gurainda-] (n) grinder [Add to Longdo]
グラインド[, guraindo] (n) grind [Add to Longdo]
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound [Add to Longdo]
コーヒーミル[, ko-hi-miru] (n) coffee mill; coffee grinder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] grindstone, #4,445 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] grind fine; study; research, #4,786 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] grind; sandstone, #25,568 [Add to Longdo]
砂轮[shā lún, ㄕㄚ ㄌㄨㄣˊ, / ] grinding wheel; emery wheel, #46,079 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] grind; mill, #47,143 [Add to Longdo]
磨碎[mò suì, ㄇㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, ] grind, #61,019 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] grind fine; study; research [Add to Longdo]
磨工病[mò gōng bìng, ㄇㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥˋ, ] grinder's disease; silicosis; also written 矽末病 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grind \Grind\, v. t. [imp. & p. p. {Ground}; p. pr. & vb. n.
   {Grinding}.] [AS. grindan; perh. akin to L. frendere to
   gnash, grind. Cf. {Grist}.]
   1. To reduce to powder by friction, as in a mill, or with the
    teeth; to crush into small fragments; to produce as by the
    action of millstones.
    [1913 Webster]
 
       Take the millstones, and grind meal. --Is. xivii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. To wear down, polish, or sharpen, by friction; to make
    smooth, sharp, or pointed; to whet, as a knife or drill;
    to rub against one another, as teeth, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To oppress by severe exactions; to harass.
    [1913 Webster]
 
       To grind the subject or defraud the prince.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To study hard for examination; -- commonly used with away;
    as, to grind away at one's studies. [College Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grind \Grind\, v. i.
   1. To perform the operation of grinding something; to turn
    the millstones.
    [1913 Webster]
 
       Send thee
       Into the common prison, there to grind. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To become ground or pulverized by friction; as, this corn
    grinds well.
    [1913 Webster]
 
   3. To become polished or sharpened by friction; as, glass
    grinds smooth; steel grinds to a sharp edge.
    [1913 Webster]
 
   4. To move with much difficulty or friction; to grate.
    [1913 Webster]
 
   5. To perform hard and distasteful service; to drudge; to
    study hard, as for an examination. --Farrar.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grind \Grind\, n.
   1. The act of reducing to powder, or of sharpening, by
    friction.
    [1913 Webster]
 
   2. Any severe continuous work or occupation; esp., hard and
    uninteresting study. [Colloq.] --T. Hughes.
    [1913 Webster]
 
   3. A student that studies hard; a dig; a wonk. [College
    Slang]
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grind
   n 1: an insignificant student who is ridiculed as being affected
      or boringly studious [syn: {swot}, {grind}, {nerd}, {wonk},
      {dweeb}]
   2: the grade of particle fineness to which a substance is
     ground; "a coarse grind of coffee"
   3: hard monotonous routine work [syn: {drudgery}, {plodding},
     {grind}, {donkeywork}]
   4: the act of grinding to a powder or dust [syn: {grind},
     {mill}, {pulverization}, {pulverisation}]
   v 1: press or grind with a crushing noise [syn: {crunch},
      {cranch}, {craunch}, {grind}]
   2: make a grating or grinding sound by rubbing together; "grate
     one's teeth in anger" [syn: {grate}, {grind}]
   3: work hard; "She was digging away at her math homework";
     "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor}, {labour},
     {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge}, {dig}, {moil}]
   4: dance by rotating the pelvis in an erotically suggestive way,
     often while in contact with one's partner such that the
     dancers' legs are interlaced
   5: reduce to small pieces or particles by pounding or abrading;
     "grind the spices in a mortar"; "mash the garlic" [syn:
     {grind}, {mash}, {crunch}, {bray}, {comminute}]
   6: created by grinding; "grind designs into the glass bowl"
   7: shape or form by grinding; "grind lenses for glasses and
     cameras"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 grind
  vt.
 
   1. [MIT and Berkeley; now rare] To prettify hardcopy of code, especially
   LISP code, by reindenting lines, printing keywords and comments in distinct
   fonts (if available), etc. This usage was associated with the MacLISP
   community and is now rare; {prettyprint} was and is the generic term for
   such operations.
 
   2. [Unix] To generate the formatted version of a document from the {troff},
   {TeX}, or Scribe source.
 
   3. [common] To run seemingly interminably, esp. (but not necessarily) if
   performing some tedious and inherently useless task. Similar to {crunch} or
   {grovel}. Grinding has a connotation of using a lot of CPU time, but it is
   possible to grind a disk, network, etc. See also {hog}.
 
   4. To make the whole system slow. ?Troff really grinds a {PDP-11}.?
 
   5. grind grind excl. Roughly, ?Isn't the machine slow today!?
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 grind [xrint]
   gravel; grit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top