ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洲-, *洲*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[洲, zhōu, ㄓㄡ] continent; island
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  州 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [ideographic] A state 州 surrounded by water 氵; 州 also provides the pronunciation, Rank: 701

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, ] continent; island, #6,695 [Add to Longdo]
[Ōu zhōu, ㄡ ㄓㄡ, / ] Europe; European, #1,283 [Add to Longdo]
[Yà zhōu, ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Asia; Asian, #1,685 [Add to Longdo]
[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, ] Africa, #3,542 [Add to Longdo]
[Ào zhōu, ㄠˋ ㄓㄡ, ] Australia (continent); abbr. for 澳大利亞|澳大利亚, #8,429 [Add to Longdo]
[Měi zhōu, ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] the Americas, #12,304 [Add to Longdo]
[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup, #12,536 [Add to Longdo]
[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup, #12,536 [Add to Longdo]
拉丁美[Lā dīng Měi zhōu, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] Latin America, #17,131 [Add to Longdo]
绿[lǜ zhōu, ㄌㄩˋ ㄓㄡ, 绿 / ] oasis, #17,534 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひじ;ひし, hiji ; hishi] (n) (arch) mid-ocean sandbank [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八重中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
You can get hold of me at the Yasesu Hotel.私に連絡をとりたいときは八重ホテルにいますから。
He took a room at the Yaesu Hotel.彼らは八重ホテルに一室をとった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two run on 1435-mm gauge rails.... while the remaining six run on 1067- mm rails... two different gauges.[JP] 渋谷線と八重線のゲージは 1435ミリ その他 6路線のゲージは 1067ミリと 幅の違う2種類の レールを使用している Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Missed call from Eunchai[CN] Episode #1.7 (2004)
Locos o Trece. Next county over.[JP] - ロコ・スール・トレース、隣の Triple 9 (2016)
If it's that pretty, go to your country and live happily.[CN] 那你回澳去啊 Episode #1.5 (2004)
Finished the Yaesu Line![JP] よーし出来た まずは八重線だ Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
In the clear-cut forest of Taka near Suzu... the raccoons of the Tama Hills faced their final battle.[JP] 明確な森の中で 珠の近くにタカの... 多摩丘陵のアライグマ 彼らの最後の戦いに直面していました。 Pom Poko (1994)
-Then go back to Australia.[CN] 的天空更美 Episode #1.5 (2004)
What's the capitol of Australia?[CN] 的首都是哪里 Episode #1.4 (2004)
Suzu's will be gone tomorrow.[JP] のは明日消えてしまいます。 Pom Poko (1994)
I met him when I followed Yoon to shoot his CF.[CN] 上次小允去澳拍广告 在那边认识的 Episode #1.4 (2004)
I'm from Huntsville Texas.[JP] 俺はテキサスハンツヴィルの出だ Kill Bill: Vol. 1 (2003)
Africa?[CN] 全球化的时代哪有这种地方 非 Episode #1.7 (2004)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top