ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咀-, *咀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[咀, jǔ, ㄐㄩˇ] to suck; to chew
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,498

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ jué, ㄐㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, ] chew, #16,611 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] chew, #19,850 [Add to Longdo]
[Shí jǔ shān, ㄕˊ ㄐㄩˇ ㄕㄢ, ] (N) Shijushan (city in Ningxia), #440,819 [Add to Longdo]
含商[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
尖沙[jiān shā jǔ, ㄐㄧㄢ ㄕㄚ ㄐㄩˇ, ] Tsim Sha Tsui (on the Kowloon peninsula opposite Hong Kong Island) [Add to Longdo]
山区[Shí jǔ shān qū, ㄕˊ ㄐㄩˇ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] (N) Shijushan (area in Ningxia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation [Add to Longdo]
嚼運動[そしゃくうんどう, soshakuundou] (n) mastication [Add to Longdo]
嚼筋[そしゃくきん, soshakukin] (n) muscle of mastication [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the warm, moist conditions provide hungry bears with plenty of greens.[CN] 吐出吃下的东西 重新嚼以帮助消化 虽然放松休息 这只公鹿仍保持警觉 Kamtschatka (2009)
I booked a place for you in Tsimshatsui East.[CN] 你这么孝义 妈在尖沙包下整个夜场 Once a Gangster (2010)
Shirley is in Tsim Sha Tsui[CN] 雪莉在尖沙 Tactical Unit - Partners (2009)
That's right, hooves, or it can chews the 'could.'[CN] 你必须在这里 嚼非常好。 Texas Killing Fields (2011)
She threw her drink my ce because she didn't know what "masticate" meant.[JA] ぼくはジャケットに ドリンクをかけられた 彼女はぼくの「嚼」の意味を 理解してくれなかった The Lady on the List (2013)
Congratulations on becoming cid detectives.[CN] 你俩真行,转便装,守尖沙 Tactical Unit - Comrades in Arms (2009)
"Munching on complimentary popcorn.[CN] "尽情嚼免费爆米花 爽啊" The 21-Second Excitation (2010)
I think Tsim Sha Tsui's his turf.[CN] 他经常在尖沙出入 Tactical Unit - Partners (2009)
He's not gonna notice until my belly's blocking the TV.[CN] и▄筿跌穦祇瞷 Burlesque (2010)
Chewing.[CN] 嚼。 Monogamy (2010)
_[JA] 尖沙は渋滞が酷くて タクシーはなかなか捕まらない Citizenfour (2014)
- Tsim Sha Tsui. - Yes.[CN] 尖沙 是呀 Tactical Unit - Partners (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top