Search result for

ขบ

(102 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขบ-, *ขบ*
Longdo Dictionary ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH)
ขบ (adv ) รีบ

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขบแถบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบ[V] crush, See also: gobble, crack, bite, grind, grit, Syn. กัด, ขบกัด, Example: เสือขบหัวคนเลี้ยงของมัน, Thai definition: เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก เช่น ขบเมล็ดแตงโม, เอาฟันเน้นกัน เช่น ขบฟัน
ขบ[V] feel stiff and sore, See also: feel fatigued and worn out, Syn. เมื่อยขบ, Example: แม่รู้สึกเมื่อยขบไปทั้งตัวจึงวานให้ลูกสาวนวดตัวให้, Thai definition: อาการที่เมื่อยปวดเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้น เรียกว่า เมื่อยขบ
ขบ[V] think over, See also: solve, ponder, figure out, Syn. ขบคิด, ใคร่ครวญ, พิเคราะห์, Example: ครูสอนให้นักเรียนขบปัญหาด้วยตนเอง
ขบ[N] rebel, See also: insurgent, betrayer, traitor, Syn. กบฎ, ผู้ทรยศ, Example: รัฐบาลได้ปราบขบถทางภาคใต้ลงโดยรวดเร็ว, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
ขบ[V] rebel, See also: revolt, mutiny, betray, Syn. ทรยศ, Example: เขาขบถต่อประเทศชาติ, Thai definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
ขบ[N] rebellion, See also: revolt, insurrection, mutiny, uprising, insurgent, Syn. การจลาจล, Example: รัฐบาลสามารถปราบปรามการขบถได้, Thai definition: การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
ขบวน[N] procession, See also: line, caravan, train, convoy, row, Syn. แถว, แนว, กระบวน, Example: ขบวนของนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย , Count unit: ขบวน, Thai definition: พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ ขบวนเรือ
ขบกัด[V] bite, Example: ปากนกอีกาหนาเป็นสันแต่คอนข้างยาวคมเนื่องจากใช้ขบกัดหรือฉีกเนื้อสัตว์ต่างๆ กินเป็นอาหาร, Thai definition: ใช้ฟันกัด
ขบขัน[V] be amused at, See also: laugh, be funny, Syn. ชวนหัว, ขัน, ตลก, Example: ผู้ชมภาพยนต์ต่างขบขันกับเสียงเพลงที่ดาวตลกร้อง
ขบฉัน[V] chew, See also: munch, Example: หลวงพ่อยังคงมีเรื่องคุยกันไม่รู้จบหลังขบฉันแต่ละมื้อ, Thai definition: เคี้ยวกิน (ใช้แก่นักบวช)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขบก. เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก เช่น ขบเมล็ดแตงโม, เอาฟันเน้นกัน เช่น ขบฟัน
ขบกัด เช่น หมาใดตัวร้ายขบ บาทา (โลกนิติ)
ขบอาการที่เมื่อยปวดเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้น เรียกว่า เมื่อยขบ, ลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิท ยังปีนหรือเกยกันอยู่ เช่น บานประตูขบกัน
ขบอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกดเนื้อข้างเล็บ เรียกว่า เล็บขบ.
ขบดู คางเบือน.
ขบขันว. น่าหัวเราะ, ชวนหัวเราะ, ขัน ก็ว่า.
ขบคิดก. คิดตรึกตรองอย่างหนัก.
ขบฉันก. เคี้ยวกิน (ใช้แก่นักบวช).
ขบฉันน. เรียกอาหารการกินของนักบวช ว่า ของขบฉัน.
ขบ(ขะบด) ก. ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ทรยศ, กบฏ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movementขบวนการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social movementขบวนการทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mass movementขบวนการมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeขบวนการรวมกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ไม่รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeanขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Art and Craft Movementขบวนการศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new social movementขบวนการสังคมแนวใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour movementขบวนการแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reformingขบวนการกลั่นน้ำมัน
เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันให้มีค่าออกเทนสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอน แต่ไม่ใช่การทำให้โมเลกุลแตกตัวเหมือนอย่าง Cracking (ดูคำ cracking) [ปิโตรเลี่ยม]
ขบทรยศ
คำที่มักเขียนผิด คือ ขบ [คำที่มักเขียนผิด]
Zionism ขบวนการไซออนนิสต์ [TU Subject Heading]
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Chipko movementขบวนการชิปโก้ [TU Subject Heading]
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Ion exchange processesขบวนการแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]
Labor movementขบวนการแรงงาน [TU Subject Heading]
Labour movementขบวนการแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
New Age movementขบวนการยุคใหม่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
his parade of skanks.ขบวนสาวร่าน ของเขา Here Comes the Flood (2008)
It's a zoo, a frat house, with Alex and his parade of women...ก็มันหยั่งกะสวนสัตว์ และก็ขบวนผู้หญิงของอเล็กส์อีก Here Comes the Flood (2008)
Are these oil drums?รถขบวนพวกนี้ขนน้ำมันงั้นเหรอ AK-51 (2008)
And he gave me this amazing Bulgariแล้วเขายังให้สร้อยไข่มุขบัลแกเรียสุดเริ่ด Summer Kind of Wonderful (2008)
Maybe you'd be happier on a park bench.บางทีคุณน่าจะมีความสุขบนม้านั่งในสวนมากกว่านะ The Bad Fish Paradigm (2008)
There's over 100 freight cars on these tracks.มีมากกว่า 100 ขบวนบนรางนี้ Catching Out (2008)
LOOK, NORMAN, THE SIXTH FLOOR DOESN'T CARE WHAT'S GOING ON IN YOUR LIFEและตัวเลขบอกเขาว่า คนหนุ่มทำงานดีกว่าลงทุนต่ำกว่า Normal (2008)
Human trafficking?ขบวนการค้ามนุษย์เหรอ ผมแค่ขโมยน้ำมัน Won't Get Fueled Again (2008)
You also think that he stole passports out of your glove box, and he was gonna expose your human trafficking ring.คุณคิดด้วยสิว่าเขาขโมยพาสปอร์ตไปจากกล่องเก็บของของคุณ และเขาจะทำลายขบวนการค้ามนุษย์ของคุณ Won't Get Fueled Again (2008)
We know that you killed Dan Granger in order to protect your gas theft organization.พวกเรารู้ว่าคุณฆ่าแดน แกรนเจอร์เพื่อปกป้องขบวนการโจรกรรมน้ำมันของคุณ Won't Get Fueled Again (2008)
This is a full-fledged human trafficking operation.มันเป็นขบวนการค้ามนุษย์นี่ Won't Get Fueled Again (2008)
How the hell does this fit in to organized gas theft?จะจัดการกับขบวนการโจรกรรมน้ำมันอย่างไรดี Won't Get Fueled Again (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit   FR: croquer ; mordre
ขบ[v.] (khop) EN: think over ; solve ; ponder ; figure out   FR: résoudre
ขบขัน[v.] (khopkhan) EN: be amused at ; laugh ; be funny   FR: être amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ขบ[n.] (khabot) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ขบ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row   FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวน[X] (khabūan) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]   FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: process ; procedure ; course   
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amusing[ADJ] ขบขัน, See also: ตลกขบขัน, Syn. humorous, comical
bite[VT] กัด, See also: ขบ, งับ, Syn. nip, snap
cavalcade[N] ขบวนม้าหรือยานพาหนะในพิธี
cortege[N] ขบวนแห่ศพ
fining[N] ขบวนการกรองไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
fixation[N] ขบวนการที่ก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง
float[N] ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง
flock[N] ฝูงชน, See also: ขบวนประชาชน, หมู่ชน, Syn. group, company, crowd, Ant. solitary
grind together[PHRV] ขบหรือบดฟัน, See also: เคี้ยวฟัน
motorcade[N] ขบวนรถยนต์นำบุคคลสำคัญไปยังที่ต่างๆ, Syn. autocade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่

English-Thai: Nontri Dictionary
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
alinement(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
autocade(n) ขบวนรถยนต์
bite(vt) กัด,กิน,ตอด,ขบ,ต่อย
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
噛る[かじる, kajiru] (vt) ขบ
戦隊[せんたい, sentai] (n ) ขบวนการ,กลุ่มปฏิบัติการ,กลุ่มก่อการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
Zwischenmahlzeit(n) |die, pl. Zwischenmahlzeiten| อาหารว่าง, อาหารขบเคี้ยว
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

French-Thai: Longdo Dictionary
RIB(n abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top