ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนุบ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนุบ-, *หนุบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนุบ[ADV] nibble, Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ, Example: หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง บรรดานักรัฐประหารทั้งหลายก็เข้ายึดครองรัฐวิสาหกิจคนละหนุบคนละหนับ, Thai definition: ลักษณะอาการตอด
หนุบ[ADV] feel a dull pain, See also: spasmodically, Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ, Example: ฉันรู้สึกว่าประสาทเต้นหนุบๆ เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ฉันกลัวกำลังจะเกิดขึ้น, Thai definition: อาการที่เจ็บในกาย รู้สึกเต้นกระเทือนแต่น้อยๆ
หนุบ[ADV] chewy, Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ, Example: ปลาคังลวกที่นี่เนื้อปลานุ่ม ส่วนหนังปลากลับเหนียวเคี้ยวหนุบหนับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนุบ, หนุบว. ลักษณะอาการตอด, อาการที่เจ็บในกายรู้สึกเต้นกระเทือนแต่น้อย ๆ
หนุบ, หนุบอาการที่ติดแน่นอยู่แล้วดึงออกมามีเสียงดังเช่นนั้น.
หนุบหนับ, หนุบหนับ ๆ, หนุบ ๆ หนับ ๆว. อาการที่ยื้อแย่งกันซื้อของเป็นต้น, อาการที่ปลาแย่งกันตอดเหยื่อ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a stick of the most amazing and sensational gum in the whole universe.หมากฝรั่งที่เคี้ยวหนุบหนับอร่อยมีรสชาติที่สุดในจักรวาล Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Give me a phat beat to beat my buddy's ass to.ครับ คุณสตาร์ค ขอจังหวะหนีบๆสำหรับหนุบหนับหน่อย Iron Man 2 (2010)
Heard it's a bit chewy.ได้ยินว่าหนุบหนับดี Dog Dean Afternoon (2013)
It's got just the right crunchy to chewy ratio.ก็มีสิทธิเพียง กรุบต่อหนุบ The Little Rascals Save the Day (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top