ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*capable*

K EY1 P AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: capable, -capable-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capable(adj) ที่ทำได้ดี, Syn. skilled, competent, having, ability
capable(adj) ที่สามารถทำได้
incapable(adj) ซึ่งไม่สามารถพอ, Syn. unapt, unsuited, Ant. apt, capable
inescapable(adj) ซึ่งหลบไม่พ้น, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. inevitable, unavoidable, Ant. avoidable, preventable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent, Ant. capable
inescapable(อินเอสเคพ'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถหนีรอดได้, See also: inescapably adv., Syn. unavoidable

English-Thai: Nontri Dictionary
capable(adj) สามารถ,มีฝีมือ,มีประสิทธิภาพ
incapable(adj) ไม่สามารถ,ไม่อาจทำได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
active fault; capable faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capable fault; active faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a capable child in many ways.เธอมันเก่งสารพัดนี่นา Rebecca (1940)
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
Would you have believed her capable of suicide?คุณเชื่อมั้ยว่าหล่อนจะฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
Man is evil, capable of nothing but destruction!มนุษย์ล้วนชั่วช้า ไม่มีนํ้ายาอะไรนอกจากทําลายล้าง Beneath the Planet of the Apes (1970)
I knew a man capable of quite diverse refinements of the sortฉันรู้เหมาะแก่ diverse refinements ทีเดียว ของการจัดเรียง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Artie is not capable of adding 10 stories to a building that doesn't have them.เขาเพิ่มตึกได้เป็น 10 ชั้นไม่ได้แน่ Oh, God! (1977)
- who knows what this organism is capable of. - He's too far gone, Fuchs.- คลาร์กอยู่ไหน The Thing (1982)
If he is capable, go look for Ouyang Feng and fight it out.ถ้าเค้าแน่จริง, ก็ไปสู้กับอาวเอี๊ยงฮงเลยสิ. Return of the Condor Heroes (1983)
Curnow is a capable man.นาวเป็นคนที่มีความสามารถ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do you feel capable of resuming all of your duties?คุณรู้สึกมีความสามารถในการ กลับมาทำงาน ทั้งหมดของการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Since Hal was capable of operating Discovery unassisted, it was decided that he should be programmed to complete the mission autonomously in case the crew was incapacitated or killed.ตั้งแต่ แฮล คือความสามารถ ในดิสคัเฟอรีในการดำเนินงาน โดยความช่วยเหลือของมนุษย์ มันก็ตัดสินใจ เขาควรจะถูกตั้งโปรแกรมให้ เสร็จสมบูรณ์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
If the crew was killed, he was capable of carrying out the mission on his own initiative.เขามีความสามารถในการ ดำเนินการ ภารกิจในความคิดริเริ่มของเขา เอง เขาจะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity Day of the Dead (1985)
don't you think I'm capable of determining my own time to go to the bathroom?คิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่า ปวดฉี่ตอนไหน? Spies Like Us (1985)
Are not capable of love, is what you mean.นี่จะบอกว่า ท่านรักใครไม่เป็นอย่างนั้นหรือ? The Princess Bride (1987)
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้' Night of the Living Dead (1990)
No, I think men like Budahas are incapable of dealing with the stress of flying the aircraft we saw.ไม่ ผมคิดว่าคนแบบ Budahas ไม่สามารถ... ..รับมือกับความเครียด ในการบินยาน แบบที่เราเห็น ... . Squeeze (1993)
I'm incapable of that.ผมดูไม่ออก Wild Reeds (1994)
You see, in my business, you soon find out... that anybody's capable of anything.ในวงการธุรกิจ ไม่ช้าคุณจะรู้ว่า ใครมีความสามารถในการอดทนมากแค่ไหน In the Mouth of Madness (1994)
That sweet old thing that we met downstairs... isn't capable of anything worse than... dipping her dentures into her husband's beer.แล้วหญิงชราผู้แสนอ่อนหวานที่เราเจอข้างล่างนั่น ก็ไม่ได้เหมือนกับยายแก่ในหนังสือ ที่จุ่มฟันปลอมลงในเบียร์ของสามีเธอสักนิด In the Mouth of Madness (1994)
There's no need for concern. Our country is quite capable of covering its tracks.ไม่เห็นมีความจำเป็นเลยครับ, ประเทศเราสามารถที่จะควบคุมปัญหานี้ได้สบาย Ghost in the Shell (1995)
Who would've thought he was capable of such atrocities?ไม่มีใครคิดเลยว่าเขาจะทำ เรื่องโหดร้ายได้ขนาดนี้ Toy Story (1995)
But I do believe him capable of risking everything else!แต่หนูเชื่อว่าเขายอมเสี่ยงได้สำหรับทุกๆ สิ่ง Episode #1.5 (1995)
Yes, you know enough of my frankness to believe me capable of that!ใช่แล้ว คุณรู้เพียงพอถึงความเปิดเผยของฉัน ที่จะเชื่อว่าฉันสามารถทำได้ Episode #1.6 (1995)
You're capable of such beautiful dreams and such horrible nightmares.คุณสามารถฝันที่สวยงามเช่น และฝันร้ายที่น่ากลัวเช่น Contact (1997)
The Event Horizon was the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster-than-light flight.นั่นไม่เป็นความจริง ที่จริงมันเป็นโครงการลับของรัฐบาล เพื่อสร้างยานอวกาศที่ไปได้เร็วกว่าแสง Event Horizon (1997)
I am smart, capable and, most importantly,... ..I'm free in all the ways that you are not.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในธนาคาร นายมีบ้าน เช่าเอาไว้ Fight Club (1999)
This is a tightly-regimented organisation... ..with many cells capable of operating independent of central leadership.ก็ถ้าสามารถลบหนี้ได้ เราทุกคนจะได้กลับไปที่ศูนย์ จะเกิดโกลาหลครั้งใหญ่ Fight Club (1999)
Theories abound as to why, but I'm pretty sure she's just incapable of human interaction.อาจจะมีทฤษดีว่าทำไม แต่ฉันก็แน่ใจว่าพี่นะ ไม่มีความสามารถ ในการคุยกับมนุษย์โลก 10 Things I Hate About You (1999)
Fathers don't like to admit it when their daughters are capable of running their own lives.พวกพ่อๆน่ะ ไม่ชอบที่จะยอมรับหรอกนะว่า ลูกสาวสามารถจัดแจงชีวิตของตัวเองได้ 10 Things I Hate About You (1999)
One is capable of self-maintenance, Sir.ตนซ่อมแชมตัวเองได้ครับ Bicentennial Man (1999)
Signora Malena, a more capable person than me wrote that the only true love is unrequited love.ซิญญอร่ามาเลน่ามีคนที่เก่งกว่าผม... เขียนไว้ว่ารักแท้คือรักที่ไม่เรียกร้องสิ่งใด Malèna (2000)
I don't think he's capable of an intricate revenge plot.ฉันพูดไม่ได้ Valentine (2001)
Dad, you have no idea what I'm capable of.พ่อไม่รู้หรอก ว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้าง Hothead (2001)
You are the inescapable result... of your tragedy, just as I... am the inescapable result...เจ้าเองก็ยังไม่หลุดพ้น... โศกนาฎกรรมนี้อยู่ดี เหมือนที่ข้า... The Time Machine (2002)
Capable of living for hundreds of years instant death awaits any who meet this giant serpent's eye.ผู้ใดสบตาเจ้างูยักษ์นี้ จะล้มตายฉับพลัน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I leave you in her capable hands.องค์หญิงจะอยู่ในการดูแลของเธอ Mulan 2: The Final War (2004)
Suffice it to say your professor finds himself incapable of teaching...I have to say to them that the teacher Lupin is incapacitated to teach.. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Are you incapable of restraining yourself... ... ordoyoutakepride in being an insufferable know-it-all?He is you capably of being kept quiet or is it proud to be the unbearable smart one? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Not even Umbrella is capable of this.-ไม่แค่แม้แต่อัมเบลล่าที่จะสามารถทำได้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Not capable?ไม่สามารถทำได้? Resident Evil: Apocalypse (2004)
There are no forecast models remotely capable...ไม่มีโปรแกรมพยากรณ์ไหน คาดการณ์สภาพนี้ได้... The Day After Tomorrow (2004)
We're certainly capable of surviving this one.คราวนี้ก็ตองรอดได้เเหมือนกัน The Day After Tomorrow (2004)
There hasn't been a reason to show you what I'm capable of... but I'm telling this you now.ฉันไม่จำเป็นต้องมาแสดงให้นายดูว่าฉันทำอะไรได้บ้าง ที่ฉันจะบอกก็คือ ไปเลย Primer (2004)
She's not even capable ofjealousy.พี่น่ะ แม้แต่อิจฉายังไม่เป็นเลย Everybody Has a Little Secret (2004)
You're married and incapable of feeling such sentiment.พี่น่ะแต่งงานแล้ว คงไม่รับรู้ เรื่องอ่อนไหวอย่างนี้หรอก Everybody Has a Little Secret (2004)
Only when you have proven capable of service, shall you be called a Ninja.มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เวลาที่เจ้าสามารถพิสูจน์ ว่ารับใช้ได้ จะเรียกเจ้าว่า นินจา.. Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
But you... you are capable of carrying on "the path".แต่นาย.. นายสามารถแบกรับภาระเหล่านี้ไว้ได้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Who knows what the rest of them are capable of.ใครจะไปรู้ว่าคนที่เหลือมีความสามารถพิเศษอะไรอีก Pilot (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capableA baby is incapable of taking care of itself.
capableAmericans may regard shy people as less capable than those who are not shy.
capableAmericans realize that public officials are human and that as human beings these officials are capable of misjudgement.
capableAn infant is not capable of speaking, so it just screams until it gets what it wants.
capableComputers are capable of doing extremely complicated work.
capableComputers are capable of doing very complicated work in a split second.
capableDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
capableHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
capableHe is capable as a lawyer.
capableHe is capable of deceiving others to get what he wants.
capableHe is capable of doing such a thing.
capableHe is capable of keeping a secret when he wants to.
capableHe is capable of running a mile in four minutes.
capableHe is capable of stealing.
capableHe is capable of teaching both English and French.
capableHe is capable of teaching French.
capableHe is capable of treachery.
capableHe is incapable of telling a lie.
capableHe isn't any more capable of it than I am.
capableHe is quite capable and can hold his own.
capableHe is the least capable man I have ever employed.
capableHe ought to pass the examination, for he is very capable.
capableHe's capable of wickedness of any kind.
capableHis brother is a very capable doctor.
capableI don't think she is capable of doing this job. To start with, she is far too old.
capableI never thought he was capable of doing something so cruel.
capableI tried to convince him that I was perfectly capable of it.
capableIt won't be easy to find someone capable of taking his place.
capableJane is not capable of learning from experience.
capableJimmy is to some extent capable of performing this operation.
capableNancy is a capable nurse.
capableNo matter how capable you are, you're not going to get a promotion.
capableOnly human beings are capable of speech.
capableOstriches are incapable of flight.
capableShe is capable of handling the circumstances.
capableShe is capable of teaching both English and French.
capableShe is capable of teaching English.
capableShe is capable of teaching Spanish.
capableShe is incapable of deceit.
capableShe is incapable of doing anything alone.
capableThe airplane is capable of supersonic speeds.
capableThe baby is not capable of walking yet.
capableThe baby is not old enough to be capable of hostile laughter.
capableThe boy is capable of robbery.
capableThe building is incapable of repair.
capableThe bus is capable of carrying thirty people.
capableThe capable detective was assigned to investigate the cause of the tragedy.
capableThe car has three rows of seats and is capable of carrying eight passengers.
capableThe child was incapable of understanding his father's death.
capableThe chimpanzee is an intelligent creature, capable of solving simple problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้ความสามารถ(v) be incompetent, See also: be incapable, be incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ
ไร้ความสามารถ(adj) incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
มือแข็ง(adj) skilful, See also: expert in (excel at) gambling, able, capable, Syn. เก่ง, Thai Definition: เล่นการพนันไม่ค่อยเสีย
มือกาว(n) very capable goal keeper, See also: super safe goal keeper (in football game), Example: สมชายเป็นมือกาวชั้นเยี่ยมของฟุตบอลทีมนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รักษาประตูที่รับลูกฟุตบอลได้แม่นยำ
มือไม่ถึง(v) be incapable, See also: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified, Example: คุณยังมือไม่ถึงที่จะทำงานระดับนี้, Thai Definition: มีความสามารถไม่พอ
เป็น(v) be able to, See also: be capable of, know how to, Syn. สามารถ, ได้, ทำได้, Example: เรื่องประกอบเครื่องเราไม่ต้องสอนเขา เพราะเขาเป็นอยู่แล้ว
ทำได้(v) be able to, See also: be capable of, know how to, Syn. สามารถ, ทำเป็น, Example: ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมไทย คุณป้าทำได้ทุกอย่าง, Thai Definition: จัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความสามารถได้
สามารถ(v) be able to, See also: be capable of, know how to, Syn. ทำได้, Example: เขาสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ 4 สมัย เป็นประวัติการณ์, Thai Definition: กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตัวเอง
ไร้สมรรถภาพ(adj) disabled, See also: incapable, incompetent, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ
ศักย(adj) able, See also: capable, possible, Syn. ทำได้, สามารถ, เป็นได้, อาจจะ, อาจ, Notes: (สันสกฤต)
สมรรถ(adj) able, See also: capable, efficient, Syn. สามารถ
อ่อนปวกเปียก(adj) weak, See also: incapable, Syn. ปวกเปียก, อ่อนเปียก, Example: ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกแสดงถึงสภาพโภชนาการไม่ดี, Thai Definition: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
อ่อนเปียก(adj) weak, See also: incapable, Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Thai Definition: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
ได้(aux) be able to, See also: can, be capable of, Syn. สามารถ, สำเร็จ, Example: พนักงานต้อนรับที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้
คนเสมือนไร้ความสามารถ(n) quasi-incapable, See also: incompetent person, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ, Notes: (กฎหมาย)
จุ(v) contain, See also: hold, have a capacity for, be capable for holding, Syn. บรรจุ, Example: ถังใบนี้จุน้ำได้ 20 ลิตร, Thai Definition: มีขนาดหรือจำนวนบรรจุ
ไม่ทัน(adv) unable to catch, See also: incapable of catching, Ant. ทัน, Example: วีดีทัศน์เรื่องนี้ฉายเร็วมากจนพวกเราดูไม่ทัน, Thai Definition: ไม่มีความสามารถที่จะตามเรื่องได้ทัน
ทรงคุณวุฒิ(v) be qualified, See also: be competent, be proficient, be capable, Example: เขาทรงคุณวุฒิ เหมาะสมที่จะเป็นนายคน, Thai Definition: มีความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้[dāi = dai] (v) EN: can ; be able to ; be capable of  FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ด้าย[dāi] (v) EN: can ; be able to ; be capable of  FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
จุ[ju] (v) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate  FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de
เก่ง[keng] (adj) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)  FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
ไม่เป็น[mai pen] (v, exp) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สามารถ[mai samāt] (adj) EN: unable ; not capable  FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.)
ไม่สามารถทำได้[mai samāt tham dāi] (v, exp) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สมควร[mai somkhūan] (adj) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt  FR: inapte ; incapable
ไม่ทัน[mai than] (x) EN: unable to catch ; incapable of catching
ไม่ไหว[mai wai] (adj) EN: unable ; cannot  FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)
มือกาว[meūkāo] (n) EN: very capable goal keeper ; super safe goal keeper
มือไม่ถึง[meūmaitheung] (v) EN: be incapable
อ่อนเปียก[ønpīek] (adj) EN: weak ; incapable
อ่อนปวกเปียก[ønpuakpīek] (adj) EN: weak ; incapable  FR: flasque ; mollasse
เป็น[pen] (v) EN: can ; be able to ; be capable of ; know how to  FR: pouvoir ; être capable (de) ; être apte (à)
เปง[peng] (v) EN: can ; be able to ; be capable of ; know how to  FR: pouvoir ; être capable (de) ; être apte (à)
ไร้ประสิทธิภาพ[rai prasitthiphāp] (adj) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability  FR: incompétent ; incapable
ศักย[sakkaya] (adj) EN: latent ; potential ; capable ; possible  FR: potentiel ; latent
สมรรถ[samat] (adj) EN: able ; capable ; efficient  FR: efficace ; performant
สามารถ[sāmāt] (v) EN: be able to ; can ; have the ability ; be capable of/to ; know how to  FR: pouvoir ; être capable de ; avoir la capacité de ; être à même de ; être en mesure de
สามารถ[sāmāt] (adj) EN: able ; capable ; skilful ; efficient  FR: capable ; apte ; compétent
สามารถ...ได้[sāmāt … dāi] (v, exp) FR: être capable de … (+ v.)
ทำได้[tham dāi] (v, exp) EN: be able to ; be capable of ; know how to  FR: pouvoir ; être capable de
ถนัด[thanat] (adj) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous  FR: habile ; adroit ; apte ; capable
ไหว[wai] (x) EN: be able (to) ; capable (of)  FR: capable (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPABLE K EY1 P AH0 B AH0 L
INCAPABLE IH2 N K EY1 P AH0 B AH0 L
INESCAPABLE IH2 N IH0 S K EY1 P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capable (j) kˈɛɪpəbl (k ei1 p @ b l)
incapable (j) ˈɪnkˈɛɪpəbl (i1 n k ei1 p @ b l)
inescapable (j) ˌɪnɪskˈɛɪpəbl (i2 n i s k ei1 p @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[néng, ㄋㄥˊ, ] can; may; capable; energy; able; surname Neng, #64 [Add to Longdo]
能力[néng lì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] capability; capable; able; ability, #316 [Add to Longdo]
能够[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, / ] be capable of; can; is able, #363 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do, #381 [Add to Longdo]
无法[wú fǎ, ㄨˊ ㄈㄚˇ, / ] unable; incapable, #550 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang), #820 [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] a stick; club or cudgel; smart; capable; strong, #2,235 [Add to Longdo]
不行[bù xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] won't do; be out of the question; be no good; not work; not be capable, #2,268 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant, #3,346 [Add to Longdo]
不干[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ, ] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit, #11,132 [Add to Longdo]
无能[wú néng, ㄨˊ ㄋㄥˊ, / ] inability; incapable; powerless, #12,676 [Add to Longdo]
能干[néng gàn, ㄋㄥˊ ㄍㄢˋ, / ] capable; competent, #13,620 [Add to Longdo]
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, ] able; capable; competent; efficient, #15,519 [Add to Longdo]
能人[néng rén, ㄋㄥˊ ㄖㄣˊ, ] capable person, #20,224 [Add to Longdo]
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained, #20,345 [Add to Longdo]
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak, #20,445 [Add to Longdo]
精干[jīng gàn, ㄐㄧㄥ ㄍㄢˋ, ] crack (troops); special (forces); highly capable, #24,042 [Add to Longdo]
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, ] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce, #24,175 [Add to Longdo]
干将[gàn jiàng, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] capable person, #38,104 [Add to Longdo]
精明强干[jīng míng qiáng gàn, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤˊ ㄍㄢˋ, / ] intelligent and capable (成语 saw), #73,940 [Add to Longdo]
干才[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, / ] ability; capable, #93,697 [Add to Longdo]
刻苦耐劳[kè kǔ nài láo, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ, / ] to bear hardships and work hard (成语 saw); assiduous and long-suffering; hard-working and capable of overcoming adversity, #100,640 [Add to Longdo]
诤友[zhèng yǒu, ㄓㄥˋ ㄧㄡˇ, / ] a friend capable of direct admonition, #101,224 [Add to Longdo]
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent, #412,194 [Add to Longdo]
可磁化体[kě cí huà tǐ, ㄎㄜˇ ㄘˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] magnetic medium; material capable of being magnetized [Add to Longdo]
干材[gàn cái, ㄍㄢˋ ㄘㄞˊ, / ] ability; capable [Add to Longdo]
征马[zhēng mǎ, ㄓㄥ ㄇㄚˇ, / ] horse capable of long expedition; army horse [Add to Longdo]
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, ] according to one's capabilities; what sb is capable of [Add to Longdo]
有才干[yǒu cái gàn, ㄧㄡˇ ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, / ] capable [Add to Longdo]
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose [Add to Longdo]
茂亲[mào qīn, ㄇㄠˋ ㄑㄧㄣ, / ] one's capable and virtuous relatives [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tauglichkeit {f}capableness [Add to Longdo]
Untüchtigkeit {f}incapableness [Add to Longdo]
ausbaufähig {adj} | ausbaufähiger | am ausbaufähigstencapable of development | more capable of development | most capable of development [Add to Longdo]
befreibarescapable [Add to Longdo]
erbfähig {adj}capable to inherit [Add to Longdo]
erweiterungsfähig {adj}capable of being extended [Add to Longdo]
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything [Add to Longdo]
flugtauglich {adj}capable of flying [Add to Longdo]
handlungsunfähig {adj}unable to act; incapable of acting [Add to Longdo]
imstande {adv}capable of [Add to Longdo]
unabweichbarunescapable [Add to Longdo]
unentrinnbarinescapable [Add to Longdo]
unfähig {adj}incapable [Add to Longdo]
unvermeidlich; unausweichlichinescapable [Add to Longdo]
wutentbrannt seinto be capable of chewing up logs of wood and spitting chips [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねない;仕兼ねない[しかねない, shikanenai] (adj-i) (uk) (See 仕兼ねる) capable of anything; liable to do [Add to Longdo]
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body) [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria) [Add to Longdo]
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
鶏鳴狗盗[けいめいくとう, keimeikutou] (n) person who resorts to petty tricks; a person of small caliber who is only capable of petty tricks [Add to Longdo]
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
自浄能力[じじょうのうりょく, jijounouryoku] (n) self-cleansing power; being capable of purifying oneself [Add to Longdo]
実行可能[じっこうかのう, jikkoukanou] (n,adj-na) executable (e.g. executable file); capable of putting into practice [Add to Longdo]
食中毒菌[しょくちゅうどくきん, shokuchuudokukin] (n) bacteria capable of causing food poisoning [Add to Longdo]
人材(P);人才[じんざい(P);じんさい, jinzai (P); jinsai] (n,adj-no) man of talent; capable person; talented person; (P) [Add to Longdo]
成し得る;成しうる;成しえる[なしうる(成し得る;成しうる);なしえる(成し得る;成しえる)(ik), nashiuru ( nashi eru ; nashi uru ); nashieru ( nashi eru ; nashi eru )(ik)] (adj-f,exp) to be able to do; to be capable of doing [Add to Longdo]
超能力者[ちょうのうりょくしゃ, chounouryokusha] (n) person with supernatural power; person capable of extrasensory perception [Add to Longdo]
鈍る[にぶる(P);なまる, niburu (P); namaru] (v5r,vi) to become less capable; to grow dull; to become blunt; to weaken; (P) [Add to Longdo]
能吏[のうり, nouri] (n) able official; capable official [Add to Longdo]
発情[はつじょう, hatsujou] (n,vs) sexual excitement; capable of breeding; having the urge to breed [Add to Longdo]
敏腕[びんわん, binwan] (adj-na,adj-no,n) capable; able; competent; (P) [Add to Longdo]
敏腕家[びんわんか, binwanka] (n) capable person; shrewd person [Add to Longdo]
不可避[ふかひ, fukahi] (adj-na,n) inevitable; inescapable; unavoidable; (P) [Add to Longdo]
変幻自在[へんげんじざい, hengenjizai] (adj-na,n,adj-no) phantasmagoric; capable of ever-changing appearance [Add to Longdo]
無為無能[むいむのう, muimunou] (n,adj-na) idle and incompetent; accomplishing nothing significant nor being capable of doing so; lacking the talent to do anything but idle away one's time [Add to Longdo]
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]
夜でも見える目[よるでもみえるめ, yorudemomierume] (n) eyes capable of seeing in the dark [Add to Longdo]
野狐[のぎつね;やこ, nogitsune ; yako] (n) (1) wild fox; (2) (やこ only) (arch) fox spirit from the Kyushu region capable of possession [Add to Longdo]
有為[ゆうい, yuui] (adj-na,n) capable; able; talented; promising [Add to Longdo]
有能[ゆうのう, yuunou] (adj-na,n) able; capable; efficient; skill; (P) [Add to Longdo]
腕が鈍る[うでがにぶる, udeganiburu] (exp,v5r) to become less capable [Add to Longdo]
腕利き;腕きき[うできき, udekiki] (adj-no,adj-na) (1) able; capable; competent; (n) (2) able person; person of ability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capable \Ca"pa*ble\, a. [F. capable, LL. capabilis capacious,
   capable, fr. L. caper to take, contain. See {Heave}.]
   1. Possessing ability, qualification, or susceptibility;
    having capacity; of sufficient size or strength; as, a
    room capable of holding a large number; a castle capable
    of resisting a long assault.
    [1913 Webster]
 
       Concious of joy and capable of pain. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing adequate power; qualified; able; fully
    competent; as, a capable instructor; a capable judge; a
    mind capable of nice investigations.
    [1913 Webster]
 
       More capable to discourse of battles than to give
       them.                 --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. Possessing legal power or capacity; as, a man capable of
    making a contract, or a will.
    [1913 Webster]
 
   4. Capacious; large; comprehensive. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Capable is usually followed by of, sometimes by an
      infinitive.
 
   Syn: Able; competent; qualified; fitted; efficient;
     effective; skillful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capable
   adj 1: (usually followed by `of') having capacity or ability;
       "capable of winning"; "capable of hard work"; "capable of
       walking on two feet" [ant: {incapable}]
   2: possibly accepting or permitting; "a passage capable of
     misinterpretation"; "open to interpretation"; "an issue open
     to question"; "the time is fixed by the director and players
     and therefore subject to much variation" [syn: {capable},
     {open}, {subject}]
   3: (followed by `of') having the temperament or inclination for;
     "no one believed her capable of murder" [ant: {incapable}]
   4: having the requisite qualities for; "equal to the task"; "the
     work isn't up to the standard I require" [syn: {adequate
     to(p)}, {capable}, {equal to(p)}, {up to(p)}]
   5: have the skills and qualifications to do things well; "able
     teachers"; "a capable administrator"; "children as young as
     14 can be extremely capable and dependable" [syn: {able},
     {capable}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 capable /kapabl/ 
  able; capable

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top