ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capableness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capableness-, *capableness*, capablenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tauglichkeit { f }capableness [Add to Longdo]
Untüchtigkeit { f }incapableness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capableness \Ca"pa*ble*ness\, n.
   The quality or state of being capable; capability;
   adequateness; competency.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capableness
   n 1: an aptitude that may be developed [syn: {capability},
      {capableness}, {potentiality}] [ant: {incapability},
      {incapableness}]
   2: the quality of being capable -- physically or intellectually
     or legally; "he worked to the limits of his capability" [syn:
     {capability}, {capableness}] [ant: {incapability},
     {incapableness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top