ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incapable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incapable-, *incapable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incapable(adj) ซึ่งไม่สามารถพอ, Syn. unapt, unsuited, Ant. apt, capable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent, Ant. capable

English-Thai: Nontri Dictionary
incapable(adj) ไม่สามารถ, ไม่อาจทำได้

WordNet (3.0)
incapable(adj) (followed by `of') lacking capacity or ability, Ant. capable
incapable(adj) not being susceptible to or admitting of something (usually followed by `of')
incapable(adj) (followed by `of') not having the temperament or inclination for, Ant. capable
incapable(adj) not meeting requirements, Syn. incompetent, unequal to

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Incapable

a. [ Pref. in- not + capable: cf. F. incapable, L. incapabilis incomprehensible. ] [ 1913 Webster ]

1. Lacking in ability or qualification for the purpose or end in view; not large enough to contain or hold; deficient in physical strength, mental or moral power, etc.; not capable; as, incapable of holding a certain quantity of liquid; incapable of endurance, of comprehension, of perseverance, of reform, etc. [ 1913 Webster ]

2. Not capable of being brought to do or perform, because morally strong or well disposed; -- used with reference to some evil; as, incapable of wrong, dishonesty, or falsehood. [ 1913 Webster ]

3. Not in a state to receive; not receptive; not susceptible; not able to admit; as, incapable of pain, or pleasure; incapable of stain or injury. [ 1913 Webster ]

4. (Law) Unqualified or disqualified, in a legal sense; as, a man under thirty-five years of age is incapable of holding the office of president of the United States; a person convicted on impeachment is thereby made incapable of holding an office of profit or honor under the government. [ 1913 Webster ]

5. (Mil.) As a term of disgrace, sometimes annexed to a sentence when an officer has been cashiered and rendered incapable of serving his country. [ 1913 Webster ]

☞ Incapable is often used elliptically. [ 1913 Webster ]

Is not your father grown incapable of reasonable affairs? Shak.

Syn. -- Incompetent; unfit; unable; insufficient; inadequate; deficient; disqualified. See Incompetent. [ 1913 Webster ]

Incapable

n. One who is morally or mentally weak or inefficient; an imbecile; a simpleton. [ 1913 Webster ]

Incapableness

n. The quality or state of being incapable; incapability. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I think men like Budahas are incapable of dealing with the stress of flying the aircraft we saw.ไม่ ผมคิดว่าคนแบบ Budahas ไม่สามารถ... ..รับมือกับความเครียด ในการบินยาน แบบที่เราเห็น ... . Squeeze (1993)
I'm incapable of that.ผมดูไม่ออก Wild Reeds (1994)
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity Day of the Dead (1985)
Theories abound as to why, but I'm pretty sure she's just incapable of human interaction.อาจจะมีทฤษดีว่าทำไม แต่ฉันก็แน่ใจว่าพี่นะ ไม่มีความสามารถ ในการคุยกับมนุษย์โลก 10 Things I Hate About You (1999)
You're married and incapable of feeling such sentiment.พี่น่ะแต่งงานแล้ว คงไม่รับรู้ เรื่องอ่อนไหวอย่างนี้หรอก Everybody Has a Little Secret (2004)
But I know her to be incapable of wilfully deceiving anyone.แต่พี่ไม่คิดว่าหล่อนจะสามารถ ทำร้ายใคร โดยเจตนาได้หรอก Pride & Prejudice (2005)
Suffice it to say your professor finds himself incapable of teaching...I have to say to them that the teacher Lupin is incapacitated to teach.. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Are you incapable of restraining yourself... ... ordoyoutakepride in being an insufferable know-it-all?He is you capably of being kept quiet or is it proud to be the unbearable smart one? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
O'Hara, I am physically incapable of pointing the finger at a dragon or a leprechaun or the Loch Ness Monster.โอฮาร่า ร่างกายของผมไม่สามารถชี้นิ้วมือ ที่มังกรหรือผีแคระ หรือปีศาจทะเลสาบล็อกเนส 65 Million Years Off (2007)
I am incapable of happiness but I will say it seems logical that you are here.ผมไม่สามารถแสดงอาการมีความสุขได้ แต่ผมจะพูดถึงมันในแบบตรรก ในสิ่งที่คุณมาทำงานที่นี่ Knight Rider (2008)
Incapable of feeling pain as we do.ไม่ค่อยรับรู้ความเจ็บปวดอย่างที่เราเป็น I Don't Wanna Know (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incapableA baby is incapable of taking care of itself.
incapableHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
incapableHe is incapable of telling a lie.
incapableOstriches are incapable of flight.
incapableShe is incapable of deceit.
incapableShe is incapable of doing anything alone.
incapableThe building is incapable of repair.
incapableThe child was incapable of understanding his father's death.
incapableThe plan is incapable of alteration.
incapableWith her extravagant tastes, she was incapable of making ends meet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้ความสามารถ(adj) incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
ไร้สมรรถภาพ(adj) disabled, See also: incapable, incompetent, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทหารจำนวน 43% ถูกปลดจากกองทัพ เนื่องจากไร้สมรรถภาพ
อ่อนปวกเปียก(adj) weak, See also: incapable, Syn. ปวกเปียก, อ่อนเปียก, Example: ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกแสดงถึงสภาพโภชนาการไม่ดี, Thai Definition: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
อ่อนเปียก(adj) weak, See also: incapable, Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Thai Definition: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
ไม่ทัน(adv) unable to catch, See also: incapable of catching, Ant. ทัน, Example: วีดีทัศน์เรื่องนี้ฉายเร็วมากจนพวกเราดูไม่ทัน, Thai Definition: ไม่มีความสามารถที่จะตามเรื่องได้ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เป็น[mai pen] (v, exp) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สามารถ[mai samāt] (adj) EN: unable ; not capable  FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.)
ไม่สามารถทำได้[mai samāt tham dāi] (v, exp) FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่สมควร[mai somkhūan] (adj) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt  FR: inapte ; incapable
ไม่ทัน[mai than] (x) EN: unable to catch ; incapable of catching
ไม่ไหว[mai wai] (adj) EN: unable ; cannot  FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)
มือไม่ถึง[meūmaitheung] (v) EN: be incapable
อ่อนเปียก[ønpīek] (adj) EN: weak ; incapable
อ่อนปวกเปียก[ønpuakpīek] (adj) EN: weak ; incapable  FR: flasque ; mollasse
ไร้ประสิทธิภาพ[rai prasitthiphāp] (adj) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability  FR: incompétent ; incapable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
incapable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incapable

Japanese-English: EDICT Dictionary
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n, adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n, adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) { Buddh } (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top