ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inevitable

IH2 N EH1 V AH0 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inevitable-, *inevitable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inevitable(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Syn. unavoidable, inescapable, certain, Ant. optional, unrequired

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inevitable(อินเอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, แน่นอน, จำเป็น. n. สิ่งที่จำเป็น, สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้., See also: inevitability, inevitableness n. inevitably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
inevitable(adj) หนีไม่พ้น, เลี่ยงไม่ได้, จำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inevitable accidentอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose some form of National Socialism is inevitable after the war.หนีไม่พ้นหลังสงคราม How I Won the War (1967)
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling.จากตรงนั้น พิษจะทำลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง ตามด้วยน้ำลายไหลยืดตลอด Airplane! (1980)
When applied to the large corporation it's that the corporation is was inevitable that it's indispensable that it is somehow remarkably efficient and that it is responsible for the sort of for progress and the good life.เมื่อนำมาใช้กับบรรษัทขนาดใหญ่ การโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือ บรรษัทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ The Corporation (2003)
It is inevitable that you are drawn back into human drama.ความปรารถนา ความเจ็บปวด I Heart Huckabees (2004)
It is inevitable that history will repeat itself.ประวัติศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มันก็จะกลับมาซ้ำรอยอยู่เรื่อยๆสินะ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
You see, it was inevitable that a compound would be created, which he referred to as the "Anti-God. "เห็นมั้ย, มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องสร้างส่วนประกอบก่อน, ทำให้ใครๆเรียกเขาว่า "ผู้ต่อต้าน-พระเจ้า" Mission: Impossible III (2006)
Or wait for the inevitable genocide?หรือจะอยู่รอจนมีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ X-Men: The Last Stand (2006)
Fraud loss is inevitable pass it on to the customers as the cost of doing business....ส่งมันไปให้ลูกค้า ในขณะที่ราคาก็กำลังทำธุรกิจของมัน Firewall (2006)
It is inevitable that men will die... but I never heard of an Island operation without beach fortifications.รบกัน มันก็ต้องสูญเสียทหารกันบ้าง... แต่ไม่เคยได้ยิน ว่าภารกิจป้องกันเกาะที่ไหน จะไม่มีการสร้างแนวป้องกันชายหาด Letters from Iwo Jima (2006)
It's over...so over. in the practice of medicine, change is inevitable new surgical techniques are created, procedures are updated levels of expertise increase.มันจบแล้ว... จบสิ้นกัน Grey's anatomy A Change Is Gonna Come (2007)
I guess it was inevitable you'd find out one of these days.คงเลี่ยงไม่ได้ ยังไงคุณต้องรู้เข้าสักวัน There's Something About Harry (2007)
Lfthe initial attack doesn't kill, the inevitable infection will.ถ้าไม่ตายเพราะการข่วน... . 100 Million BC (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inevitableAbide by the inevitable.
inevitableAccidents are inevitable.
inevitableAs a matter of fact, bankruptcy is inevitable.
inevitableAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
inevitableHowever, I can't help noticing, at this moment, that at first glance it seems inevitable that the shark will devour the man.
inevitableIt is inevitable even if he is criticized.
inevitableIt is inevitable that some changes will take place.
inevitableIt was inevitable that they would meet.
inevitableThe Foreign Minister said that war was inevitable.
inevitableThe industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.
inevitableThis appears to have been inevitable.
inevitableTo many, change seems inevitable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุสุดวิสัย[hēt sut wisai] (n, exp) EN: force majeure ; inevitable event
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้[mai samāt līklīeng dāi] (adj) EN: inevitable
สุดวิสัย[sut wisai] (adj) EN: inevitable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INEVITABLE IH2 N EH1 V AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inevitable (j) ˈɪnˈɛvɪtəbl (i1 n e1 v i t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必然[bì rán, ㄅㄧˋ ㄖㄢˊ, ] inevitable; certain; necessity #2,190 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvermeidlich { adj } | unvermeidlicher | am unvermeidlichsteninevitable | more inevitable | most inevitable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
必然[ひつぜん, hitsuzen] (adj-no) (1) inevitable; necessary; certain; sure; (n) (2) inevitability; necessity; (P) #9,999 [Add to Longdo]
必死[ひっし, hisshi] (adj-na, adj-no) (1) frantic; desperate; (2) inevitable death; (3) (See 必至) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P) #12,990 [Add to Longdo]
因果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp, v1) to persuade someone to accept the inevitable [Add to Longdo]
業報[ごうほう, gouhou] (n) karma effects; fate; inevitable retribution [Add to Longdo]
後手必敗[ごてひっぱい, gotehippai] (exp) Defeat is inevitable for one who goes second; Being slow to take action inevitably leads to defeat [Add to Longdo]
仕方がない(P);仕方が無い[しかたがない, shikataganai] (exp, adj-i) (See 仕方のない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed; (P) [Add to Longdo]
仕方ない(P);仕方無い[しかたない, shikatanai] (adj-i) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; impatient; annoyed; (P) [Add to Longdo]
仕方のない;仕方の無い[しかたのない, shikatanonai] (adj-i) (See 仕方がない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed [Add to Longdo]
仕様がありません[しようがありません, shiyougaarimasen] (exp) (uk) (See 仕様が無い) it can't be helped; it is inevitable; nothing can be done [Add to Longdo]
仕様が無い;仕様がない;しょうが無い[しようがない(仕様が無い;仕様がない);しょうがない(ik), shiyouganai ( shiyou ga nai ; shiyou ganai ); shouganai (ik)] (exp, adj-i) (uk) it can't be helped; it is inevitable; nothing can be done [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top