Search result for

ทำได้

(55 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำได้-, *ทำได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำได้[V] be able to, See also: be capable of, know how to, Syn. สามารถ, ทำเป็น, Example: ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมไทย คุณป้าทำได้ทุกอย่าง, Thai definition: จัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความสามารถได้
ทำได้ลงคอ[V] do something without hesitating, See also: do inconsiderately, Syn. ทำได้, ทำกันได้, Ant. ทำไม่ลง, Example: เขาเป็นคนใจร้าย ทำได้ลงคอ ไม่เว้นกระทั่งเด็ก, Thai definition: ไม่น่าทำ, ทำอย่างไม่เกรงใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำได้ลงคอก. ทำอย่างไม่เกรงใจ, ทำโดยไม่ยั้งคิด, ทำโดยไม่เมตตาปรานี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, we did.ใช่ เราทำได้ Supply and Demand (2011)
I have to.ฉันทำได้ The Bump in the Road (2012)
Yes, I can.ใช่ ผมทำได้ The Crimson Ticket (2012)
Here's what we can do.นี่แหละที่เราทำได้ Blood Moon (2013)
By George, I think she's got it.โอ้จอร์จ ฉันคิดว่าเธอทำได้แล้ว New Haven Can Wait (2008)
But I'm not sure about the font. Don't worry. You'll be fineแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องตัวอักษร อย่ากังวลน่า ลูกทำได้อยู่แล้ว New Haven Can Wait (2008)
Your deductive reasoning skills are perfectความสามารถของคุณสมบูรณ์แบบพอที่จะทำได้ New Haven Can Wait (2008)
I was waiting for something. I got here as fast as I could.หนูกำลังรออะไรอยู่ต่างหาก, ฉันรีบเท่าที่ฉันจะทำได้แล้วนะเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
Next fall? Something you wouldn't be able to dฤดูใบไม้ร่วงต่อไป คุณคงไม่สามารถจะทำได้อีกแล้วล่ะ D New Haven Can Wait (2008)
I'm sure you'll find something.ผมเชื่อว่าคุณต้องหาอะไรทำได้แน่นอน New Haven Can Wait (2008)
But I'm not sure if I can keep it.แต่ผมไม่แน่ใจ ว่าผมจะทำได้รึเปล่า New Haven Can Wait (2008)
When her record stands at 16 monthsจากสถิตินะ เธอทำได้่16เดือน Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำได้[v. exp.] (tham dāi) EN: be able to ; be capable of ; know how to   FR: pouvoir ; être capable de
ทำได้[adj.] (tham dāi) FR: faisable ; possible

English-Thai: Longdo Dictionary
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be flying high[IDM] ได้รับตำแหน่งสำคัญ, See also: ทำได้สำเร็จ
be up to[PHRV] สามารถทำบางสิ่งได้, See also: ทำได้, สามารถทำ, Syn. feel equal, feel up to
beat someone at his own game[IDM] ทำได้ดีกว่าคนอื่นที่ทำกิจกรรมเดียวกัน
carry off[PHRV] ทำได้สำเร็จ, Syn. win
give of one's best[PHRV] ทำงานได้เหมือนคนอื่น, See also: ทำได้แบบคนอื่น
go right[PHRV] เป็นไปตามที่วางแผน, See also: ทำได้ถูกต้อง, Syn. go wrong
hit off[PHRV] ถอดแบบมา, See also: ทำได้เหมือน, เหมือนกับ, Syn. have off, take off
no sooner said than done[IDM] ทำได้ง่าย
second nature to[IDM] ง่าย, See also: ทำได้ง่ายๆเป็นธรรมชาติมาก
lay over[PHRV] แสดงดีกว่า, See also: ทำได้ดีกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
amphibian(แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
cae(ซีเออี) ย่อมาจาก computer-aided engineering (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
can(vi) สามารถ,ทำได้
feasible(adj) อาจกระทำได้,เป็นไปได้,อาจปฏิบัติได้
impracticable(adj) ใช้การไม่ได้,ไม่สามารถทำได้,จัดการไม่ได้
incapable(adj) ไม่สามารถ,ไม่อาจทำได้
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
outstrip(vt) ผ่านไป,ทำได้ดีกว่า,เก่งกว่า
outwork(vt) ทำได้ดีกว่า,ทำได้เร็วกว่า
overtop(vt) อยู่สูงกว่า,เอาชนะ,ทำได้ดีกว่า
practicable(adj) ปฏิบัติได้,ทำได้,ผ่านไปได้,ใช้ได้,เหมาะสม
transcend(vt) อยู่เหนือ,เหลือ,ชนะ,ทำได้ดีกว่า

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
sich verstehen auf (+A)(vt) ได้เรียนรู้, ทำได้ดี เช่น Sie versteht sich aufs Programmieren.
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, See also: S. erfüllen
ohne(prep) ปราศจาก, ไร้ เช่น Kannst du es ohne mich schaffen? เธอทำได้ไหมโดยไม่มีฉัน, Ärzte ohne Grenze แพทย์ไร้พรมแดน
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,
bestehen(vt) |bestand, hat bestanden| ผ่าน, ทำได้สำเร็จ เช่น Er hat die Prüfung bestanden. , See also: S. schaffen,

French-Thai: Longdo Dictionary
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top