ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

competent

K AA1 M P AH0 T IH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competent-, *competent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
competent(adj) ที่มีความสามารถ, See also: เก่ง, Syn. fit, capable, skilled
competent(adj) เพียงพอ, Syn. sufficient, acceptable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) , เพียงพอ, Syn. capable, able
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable, Ant. competent

English-Thai: Nontri Dictionary
competent(adj) สามารถ, รอบรู้
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ, ขาดคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
competent authorityพนักงานเจ้าหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competent bedชั้นหินเนื้อเหนียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
competent witnessบุคคลที่จะเป็นพยานได้ (ตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competentความสมบูรณ์, ความสามารถ [การแพทย์]
Competent authorityอำนาจตามหน้าที่ [TU Subject Heading]
Competent cellเซลล์ที่พร้อมรับดีเอ็นเอจากภายนอกเข้าไปในเซลล์, Example: <p>ในงานด้านพันธุวิศวกรรม เมื่อต้องการส่งถ่ายพลาสมิด (ดีเอ็นเอชนิดหนึ่ง) เข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย E. coli (เซลล์ผู้รับ) ต้องอาศัยขบวนการที่เรียกว่า transformation ปัจจัยที่ทำให้ขั้นตอน transformation ประสบผลสำเร็จปัจจัยหนึ่งคือ ประสิทธิภาพของ competent cell ที่ถูกเตรียมขึ้นมา การเตรียม competent cell มีหลายวิธีแต่ที่นิยมคือ ใช้ calcium chloride ผสมกับเซลล์นั้น แต่ผลสำเร็จของการ transformation จะสูงกว่าเมื่อใช้ DMSO ขั้นตอนการส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ E. coli เริ่มจากนำ competent cell ที่เตรียมได้ผสมกับพลาสมิดที่อุณหภูมิต่ำ แล้วปรับอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยแช่ในอ่างน้ำอุ่น ผลก็คือ พลาสมิดสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ E. coli ได้ <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "การโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 106-125. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
competent(n) มีอำนาจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why are you living with the dead when you have such a beautiful family, a husband who is indeed alone, a daughter who needs her mother, patients who need a competent physician who looks them in the eyeทำไมคุณอยู่กับความตาย ในเมื่อคุณมีครอบครัวที่มีความสุข สามีผู้ซึ่งอ้างว้าง Saw III (2006)
If only you were as competent in other areas as you are with your wine, Brianถ้าแค่แกมีความสามารถพอ ในพื้นที่ของแกแบบที่แก กับไวน์เป็น ไบรอัน Bobby Z (2007)
Being a competent dealer is your dream?การเป็นดิลเลอร์ที่ชำนาญ เป็นความฝันของเธอ หรือ? Episode #1.9 (2008)
In the future, don't demand a day-of meeting to clean up another shit storm that you should have been competent enough to keep from exploding out of your own ass.คราวหน้าอย่านัดกันในวันหยุดเพื่อล้างเรื่องขี้นี่ คุณน่าจะมีความสามารถพอ ที่จะไม่ให้มันระเบิดออกจากก้นของคุณ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
If Bagwell is the only one who is competent here...ถ้าแบคเวลคือคนเดียวที่มีความสามารถ S.O.B. (2009)
May have made you a less competent doctor, อาจจะทำให้เธอ ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นหมอที่ดี Invasion (2009)
That a mentally- competent adult Does not have the right to look a doctor in the eye...ที่ผู้ใหญ่ซึ่งมีสภาพจิตที่ดีจะไม่มีสิทธิ์... You Don't Know Jack (2010)
Are you mentally competent and under no duress at this time?คุณเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญา และไม่ได้อยู่ภายใต้การข่มขู่ ใช่ไหม? I Smell a Rat (2010)
It was not easy to have such a competent Prosecutor.จะหาอัยการเก่งๆอย่างนี้ยากนะ Dae Mul (2010)
When in the course of human events, it becomes necessary to dissolve the bonds that tie three competent scientists together...ในหลักสูตรสถานการณ์ ของมนุษย์, มีความจำเป็น ที่จะสลายพันธะที่ผูกมัด นักวิทยาศาสตร์ผู้มีอำนาจทั้ง 3 ไว้ด้วยกัน The Bus Pants Utilization (2011)
Apparently, you two are competent enough to warrant annihilating.ดูเหมือนว่า พวกเจ้าสองคน จะมีศักยภาพมากพอ ที่จะต้องทำการถอนรากถอนโคน Hello, Cruel World (2011)
Well, you'd be amazed at how competent law enforcement is when it's not corrupted by vampires.นายคงจะประหลาดใจ ว่าความสามารถของ การบังคับใช้ตามกฎหมายทำได้มากแค่ไหน เมื่อมันไม่ได้ถูกแทรกแซง โดยแวมไพร์ The Departed (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competentHe delegated his authority to his competent assistant.
competentHe had two or three rather competent assistants.
competentHe is competent and able to trust.
competentHe is competent for the job.
competentHe was a famous poet and a competent diplomat.
competentI had to part with my competent secretary.
competentThe office is full of competent people.
competentThe university has turned out competent doctors.
competentThey are thought of as competent.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[chamnān] (v, exp) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in  FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
เก่ง[keng] (adj) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)  FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
ขาดความสามารถ[khāt khwāmsāmāt] (n, exp) EN: be incompetent ; be incapacitated  FR: manquer de compétences
ไม่เอาไหน[mai ao nai] (adv) EN: uselessly ; incompetently
ไร้ค่า[raikhā] (v) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability
ไร้ประสิทธิภาพ[rai prasitthiphāp] (adj) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability  FR: incompétent ; incapable
สามารถ[sāmāt] (adj) EN: able ; capable ; skilful ; efficient  FR: capable ; apte ; compétent
สันทัด[santhat] (adj) EN: experienced ; adept ; proficient  FR: compétent ; expert ; expérimenté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPETENT K AA1 M P AH0 T IH0 N T
COMPETENTLY K AA1 M P AH0 T IH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competent (j) kˈɒmpɪtənt (k o1 m p i t @ n t)
competently (a) kˈɒmpɪtəntliː (k o1 m p i t @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachabteilung { f }competent department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無力[むりょく, muryoku] (adj-na, n, adj-no) powerlessness; helplessness; incompetent; (P) #18,030 [Add to Longdo]
一端[いっぱし, ippashi] (adv, adj-no) (uk) competent enough; pretty good; like other people [Add to Longdo]
何れ劣らぬ[いずれおとらぬ, izureotoranu] (adj-pn) equally competent [Add to Longdo]
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities [Add to Longdo]
関係当局[かんけいとうきょく, kankeitoukyoku] (n) the authorities concerned; the competent authorities [Add to Longdo]
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough [Add to Longdo]
主務[しゅむ, shumu] (n) competent (authorities) [Add to Longdo]
手が利く[てがきく, tegakiku] (exp, v5k) to be able; to be competent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Competent \Com"pe*tent\ (k[o^]m"p[-e]*tent; 94), a. [F.
   comp['e]tent, p. pr. of comp['e]ter to be in the competency
   of, LL. competere to strive after together, to agree with;
   hence, to be fit. See {Compete}.]
   1. Answering to all requirements; adequate; sufficient;
    suitable; capable; legally qualified; fit. "A competent
    knowledge of the world." --Atterbury. "Competent age."
    --Grafton. "Competent statesmen." --Palfrey. /"A competent
    witness." --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   2. Rightfully or properly belonging; incident; -- followed by
    to. [Rare, except in legal usage.]
    [1913 Webster]
 
       That is the privilege of the infinite Author of
       things, . . . but is not competent to any finite
       being.                --Locke.
 
   Syn: See {Qualified}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 competent
   adj 1: properly or sufficiently qualified or capable or
       efficient; "a competent typist" [ant: {incompetent}]
   2: adequate for the purpose; "a competent performance"
   3: legally qualified or sufficient; "a competent court";
     "competent testimony" [ant: {incompetent}, {unqualified}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 competent /kɔmpətɛnt/
  able; accomplished; competent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top