ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avoidable

AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avoidable-, *avoidable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unavoidable(อันอะวอย'ดะเบิล) adj. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, แน่นอน, ยกเลิกไม่ได้, อยู่ในภาวะจำยอม., See also: unavoidably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidable(adj) หลบหลีกได้, หลีกเลี่ยงได้, ลบล้างได้, เป็นโมฆะ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AVOIDABLE AH0 V OY1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avoidable (j) ˈəvˈɔɪdəbl (@1 v oi1 d @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Differenzkosten { pl }avoidable cost [Add to Longdo]
anfechtbare Rechtshandlungavoidable transaction [Add to Longdo]
vermeidbare Verzögerungavoidable delay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P) #18,407 [Add to Longdo]
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp, adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp, adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
拠ん所ない;拠所ない;拠ん所無い;拠無い;拠ない[よんどころない, yondokoronai] (adj-i) can't be helped (of situation, reason, etc.); unavoidable [Add to Longdo]
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances [Add to Longdo]
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj, exp, adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice [Add to Longdo]
是非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity [Add to Longdo]
是非も無い;是非もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
是非無い;是非ない[ぜひない, zehinai] (adj-i) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
詮無い;詮ない[せんない, sennai] (adj-i) unavoidable; no help for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avoidable \A*void"a*ble\, a.
   1. Capable of being vacated; liable to be annulled or made
    invalid; voidable.
    [1913 Webster]
 
       The charters were not avoidable for the king's
       nonage.                --Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being avoided, shunned, or escaped.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avoidable
   adj 1: capable of being avoided or warded off [syn: {evitable},
       {avoidable}, {avertible}, {avertable}] [ant:
       {inevitable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top