Search result for

*bush*

(430 entries)
(0.049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bush, -bush-
English-Thai: Longdo Dictionary
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bush[N] พุ่มไม้, Syn. shrub
bush[SL] ช่องคลอด
bushy[ADJ] คล้ายพุ่มไม้, Syn. shrubby
ambush[N] การซุ่มโจมตี, See also: การดักลอบทำร้าย, การโจมตีที่ไม่ได้คาดคิด, Syn. ambuscade
ambush[VI] ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush[VT] ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ambush[VI] ซุ่มอยู่, See also: ซ่อนอยู่
ambush[VT] ซุ่มอยู่, See also: ซ่อนอยู่, Syn. ensnare, keep out of sight
ambush[N] ผู้ที่ดักลอบทำร้าย
bushed[ADJ] เหนื่อยมาก
bushel[N] หน่วยตวงวัดข้าว
bush out[PHRV] (ต้นไม้) แผ่กิ่งก้านสาขา, See also: (ต้นไม้)แผ่ขยาย
bush-league[ADJ] มีคุณภาพต่ำมาก
bushy-tailed[ADJ] น่าสนใจและกระตือรือร้น, Syn. bright-eyed
lay an ambush[IDM] ดักจับ, See also: ซุ่มจับ, ซ่อนตัวเพื่อไล่จับ
lie in ambush[IDM] ดักรอ, See also: ซุ่มรอ, Syn. lie in wait for
bush telegraph[IDM] การบอกกันต่อๆ ไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: การกระจายข่าวออกไป
beat about the bush[IDM] พูดอ้อม, See also: พูดอ้อมค้อม, พูดวกวน
bright-eyed and bushy-tailed[SL] กระตือรือร้น, See also: ตื่นตัว, กระฉับกระเฉง
hide one's light under a bushel[IDM] ปกปิดความสามารถพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
babushka(บาบูช'คะ) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
bushed(บูช) adj. เหนื่อยมาก,ตกตลึง,หลบอยู่ในป่าละเมาะ
bushel(บุช'เชิล) n. หน่วยตวงวัดข้าว
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
bushing(บุช'ชิง) n. ปลอก
bushman(บ?ช'เมิน) n. คนที่ชอบอาศัยอยู่ในป่า,คนป่า
bushrangern. คนที่อาศัยอยู่ในป่า,พราน,โจรที่อาศัยอยู่ในป่า, See also: bushranging n.
bushwa(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushwah(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy

English-Thai: Nontri Dictionary
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ambush(vt) ดักโจมตี,ดักทำร้าย,ซุ่มทำร้าย
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
bushel(n) น้ำหนักขนาด 8 แกลลอน
bushman(n) พรานป่า,ผู้รักษาป่า
bushy(adj) เป็นดง,เป็นป่า,เป็นพวง,ดก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bushพุ่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bushปลอก, บุช [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bushidoบูชิโด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
bushbuck (n) กวางประเภทหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bush!Bush! ? Cougars (2007)
Something's bushwhacked their dopamine receptors.บางอย่างไปขวางการรับโดพามีนของพวกเขา Joy (2008)
Now is the time to face the enemy lieutenant. Ambush them we will.ได้เวลาสู้แล้วซิ ผู้หมวด เราจะซุ่มโจมตีมัน Ambush (2008)
It's an ambush!เราถูกซุ่มโจมตี! Destroy Malevolence (2008)
That would explain how he's been able to ambush our fleets.นั่นจะอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงได้ ลอบโจมตียานเราได้ตลอด Downfall of a Droid (2008)
Ambush!ถูกซุ่มโจมตี! Rookies (2008)
We were ambushed on our way to the shrine by Muhyul, and all the Black Shadows were annihilated.เราถูกซุ่มโจมตีในระหว่างทาง\ ไปสุสานโดยมูฮุล หน่วยเงาดำทั้งหมดถูกทำลายสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
There was an ambush and Halga was killed.แล้วมีการซุ่มโจมตี และฮัลกาถูกสังหาร Outlander (2008)
They're waiting to ambush the SWAT team coming up the elevator.พวกเรากำลังซุ่มยิง\ หน่วยสวาทกำลังมาทางลิฟท์ The Dark Knight (2008)
Yeah, President Bush and my dad were in the same fraternity.ใช่ ใช่ ประธานาธิบดีบุช กับพ่อฉันเป็นเหมือนพี่น้องกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We are completely hidden by this bush.พุ่มไม้นี่บังเรามิด The Love Guru (2008)
They live in the bush and come out at night.พวกเขาอยู่ในป่า และจะออกมาตอนกลางคืน 24: Redemption (2008)
Your brother and his men, they were ambushed at the American school.น้องของท่านกับคนของเขาโดนซุ่มโจมตี ที่โรงเีรียนอเมริกัน 24: Redemption (2008)
I say we ambush him with long-range rifles and silencers. Long-range, that's a better idea. Yeah, we can get in close, Dad.เราดักยิงไกลด้วยไรเฟิล หรือยิงไกลในที่เก็บเสียง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You know, if we're gonna nail Nixon in these interviews, we're gonna have to ambush him.รู้มั้ย ถ้าเราไม่ตอกตะปู ตรึงนิกสันไว้ในการสัมภาษณ์นี้ เราอาจต้องจู่โจมเขา Frost/Nixon (2008)
Do you want some bush tea?คุณอยากดื่มชาบุสไหมค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Look, I will make us a cup of bush tea.ฟังนะค่ะฉันจะชงชาบุชสำหรับเรา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
There is no problem so great it cannot be solved by a cup of bush tea.ไม่มีปัญหาอะไรที่ใหญ่เกิน ที่จะแก้ไขได้ค่ะ โดยถ้วยชาบุช The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Please, just sit down here, and we can enjoy a cup of bush tea in the shade.เชิญนั่งตรงนี้ก่อนค่ะ และเรามานั่งพักดื่มชาบุชในร่มก่อนค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
No developments, no leads, no progress, endless cups of bush tea.ไม่พัฒนาไม่นำไปสู่ ไม่มีความคืบหน้า ถ้วยชาบุซที่ไม่รู้จบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Another 490 of Tiger unit wait in ambush at the right of Cao's campทหารหน่วยพยัคฆ์อีก 490 รอซุ่มโจมตีทางขวาของค่ายโจโฉ Three Kingdoms (2008)
Though the stone-paved road is broad it's easy to be ambushedถึงแม้เป็นทางหินกว้าง แต่ถูกซุ่มโจมตีได้ง่าย Three Kingdoms (2008)
Why is the enemy lying in ambush in these desolate mountainsทำไมข้าศึก ถึงเลือกซุ่มโจมตีที่หุบเขานี่ Three Kingdoms (2008)
This one, Da Vinci's Brush. Call this one Bumble Bush.อันนี้คือดาวินชี บรัช เรียกอันนี้ว่าบัมเบิล บุช Pineapple Express (2008)
Why beat around the bush, you know?จะมัวอ้อมค้อมให้เสียเวลาอยู่ทำไม Pineapple Express (2008)
Just bushwhacked. No need for a fuss.แค่โดนไม้บาด ไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอก Doubt (2008)
Trees can communicate with bushes, bushes with grass and everything in between.ต้นไม้สามารถสื่อสารกับพุ่มไม้ พ่มไม้กับหญ้า แล้วก็ทุกๆ ประเภท The Happening (2008)
But I'm a little sore at him for the way he's kept you under a bushel all these years.แต่ฉันเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เขาสำหรับวิธีที่เขาทำให้คุณต้อง ภายใต้บุชเชลทุกปีเหล่านี้ Revolutionary Road (2008)
If we stick to the bush, we can make it.ถ้าเรามีอะไรประกบมันไว้ เราอาจจะไปได้ Hell or High Water (2008)
Oh, for the love of Pete! Go on into the bushes and do your business.เหลือเกินจริงๆ ไปที่พุ่มไม้ รีบทำธุระให้เสร็จ Up (2009)
So, you can understand why I'm not in the mood to be ambushed.งั้นเธอก็ควรจะเข้าใจว่าทำไมฉันถึงไม่ อยู่ในอารมณ์ที่จะมาเจอการซุ่มดักอีก Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- Is that your car on our bushes?- นั่นรถของนายเหรอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We'll have the ambush set.พวกเราจะต้อง วางแนวป้องกัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
But, uh... bushe understands now.แต่ตอนนี้เธอเข้าแล้ว Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
He took me and my brother into the woods, gave us a bushmaster a3, preached the doctrine of "one shot, one kill."เขาพาผมและพี่เข้าป่า ให้ปืนซุ่มยิง เอ3 กับเรา เทศนาหลักการคือ "ลูกหนึ่ง ตายหนึ่ง New York Sucks (2009)
They ambush the station.พวกมันซุ่มโจมตีสถานีนี้! The Breath (2009)
Ekin Bulut died a martyr during station ambush.เอคิน บูเลธ ตายอย่างสมเกียรติ.. ระหว่างการถูกโจมตีที่สถานี The Breath (2009)
We need to find an ambush point. The 2 of us and two messengersเราต้องหาจุดเพื่อดักซุ่มโจมตี ใช้พวกเรา 2 นาย กับม้าเร็วอีก 2 คน The Breath (2009)
And I can be a bush pilot.นิวซีแลนด์ ฉันจะไปใช้เงินที่นั่นอย่างสุขสบาย Phoenix (2009)
I mean, there was a lot of hemming and hawing and beating around the bush-มีเรื่องมากมาย... ปัญหาใหญ่ประดังเข้ามายังเขา อย่างกะทันหัน Peekaboo (2009)
Stop beating around bush!เอาล่ะ. ฉันได้ยื่นขอเสนอให้แกแล้ว กลับ! Crows Zero II (2009)
It's a tight space. I can ambush Chavez when we're up there.มันแคบมาก ฉันสามารถซุ่มดูชาเวซได้เมื่อเราขึ้นไปได้ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Your bush league attempts to take me down--ทีมนาผืนน้อยของนายคิดจะล้มชั้นเรอะ-- You've Got Yale! (2009)
Ambushing him with a transsexual hooker...แล้วยังจะเรื่องเอาไอ้ตุ๊ดบางคนมาดักทำร้ายเขาอีก You've Got Yale! (2009)
- Fuck off, Ray, they're my bulbs. - Take the rose bushes.ไสหัวไปไกลๆเลย,เรย์,มันเป็นแม่พันธ์ของฉัน\ เอากุหลาบบูสเชอร์ด้วย Pilot (2009)
TIG: Bobby'spassedout ... face down in red bush mountain.บ๊อบบี้เมามาก Albification (2009)
The ambush by a gang of sleeper Visitors. Revealed the truth about Erica's trusted partner.ฟังนะ พ่อรู้ว่าหลายสิ่งไม่ค่อย... V (2009)
The ambush at the resistance meeting left Erica and Jack shaken.เราต้องแน่ใจว่าเขาพร้อม หยุดเขาได้ไหม? เขาอยู่นี่เพื่อรับของขวัญจากพ่อแม่เขา V (2009)
But had no recollection of the ambush at the warehouse.ฉันอยากรู้ว่าคืนนี้ จะมีภัยร้ายต่อพวกเราอีกรึเปล่า V (2009)
If they're hiding in the bushes, they're going to be popping out.ที่สุดแล้ว เนื้อโลมา ก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทาน เหมือนสินค้าอื่นๆ The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bushBeat the bushes for a lost child.
bushDon't beat around the bush; tell me who is to blame.
bushHide not your light under a bushel. [Bible]
bushMrs. Bush is our English teacher.
bushStop beating around the bush.
bushMr Bush, principal of our school, graduated from Yale.
bushShe just hides her light under a bushel.
bushBush followed Reagan as president.
bushHis bushy brows accented his face.
bushThe cat lay hidden behind the bushes.
bush2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
bushI got thinking about it over the weekend, when I was raking the last of the leaves out from under the bushes.
bushStop beating around the bush and tell us what you really think.
bushMr George Bush is the forty-first president of the United States.
bushStop beating around the bush and give it to me straight!
bushA bird in the hand is worth two in the bush.
bushWe found the stolen bag in this bush.
bushAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
bushStop beating around the bush and get to the point.
bushBelieve it or not, a monster emerged from the bush.
bushHe hid in the bushes so that they would not see him.
bushLittle by little, the buds on the rosebush in my garden begin to open.
bushHe pulled the wounded soldier to the nearby bush.
bushNow that Bush has been elected, it will be business as usual.
bushStop beating around the bush and tell me what happened.
bushGood wine needs no bush. [Quote, Shakespeare]
bushPresident Bush gave an important address on TV and the radio yesterday.
bushDon't beat around the bush.
bushDense bushes concealed him.
bush"... in other words, sex!?" "Geez, you don't beat around the bush!
bushWe hid behind a bush so that no one would see us.
bushThen she found several stacks of thousand-dollar bills under a bush and put them in her basket.
bushHe lay prostrate, ready to ambush the invaders.
bushHe has a plan to ambush him.
bushThen they played race Around The Blackberry Bush until they were tired and thirsty.
bushThe cat lay hidden in the bushes.
bushInstead of beating about the bush, Jones came straight to the point.
bushDon't beat about the bush.
bushPlease stop beating around the bush and come straight to the point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดอ้อม[V] beat around the bush, Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม, Ant. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา, Example: เรื่องบางเรื่องเราควรพูดอ้อมบ้างเพื่อรักษาน้ำใจผู้อื่น, Thai definition: พูดเรื่องอื่นก่อนที่จะวกมาพูดเรื่องที่ต้องการ
ลอบทำร้าย[V] ambush, See also: waylay, attack, Example: ญาติสนิทของเราถูกลอบทำร้าย
วกไปวนมา[ADV] in a roundabout way, See also: about the bush, Syn. วกวน, Example: เขาพูดวกไปวนมาจนฉันไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่, Thai definition: อย่างไม่ตรงประเด็น, อย่างไม่ชัดเจน
หมู่ไม้[N] wood, See also: bush, Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้, Example: ผู้สูงอายุเล่นแบดมินตันอยู่ในสนามท่ามกลางหมู่ไม้เขียวขจี, Thai definition: บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก
พุ่ม[N] bush, Syn. พุ่มไม้, Example: ฉันเห็นตัวเหลืองๆ ลายเป็นจุดๆ โจนพรวดออกมาจากพุ่มรกข้างบ้าน, Count unit: พุ่ม, Thai definition: ลักษณะกิ่งก้านของต้นไม้ที่รวมกันเป็นรูปอย่างรูปพนมมือหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้น
พุ่มไม้[N] bush, See also: shrubbery, shrub, grove, Syn. พุ่ม, Example: ฉันชอบพุ่มไม้ที่สวนนี้จังเลย มันดูสะอาดตาและเรียบร้อยดี, Count unit: พุ่ม, Thai definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านเหมือนรูปพนมมือ คือป่องตรงกลาง มียอดแหลมหรือค่อนข้างแหลม
วกวน[V] wind, See also: meander, go round, circle, beat about the bush, Syn. วนเวียน, วกไปวนมา, อ้อมค้อม, Example: ทางสายนี้วกวนจนฉันเวียนหัว มากี่ครั้งก็จำไม่ได้สักที, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา
สุมทุม[N] bush, See also: shrub, Syn. พุ่มไม้, ซุ้มไม้, สุมทุมพุ่มไม้, Example: งูสันหลังหักเลื้อยหลบเข้าใต้สุมทุมอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ที่ซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมอยู่รกทั่วบริเวณ
สุมทุมพุ่มไม้[N] bush, See also: shrub, Syn. พุ่มไม้, ซุ้มไม้, สุมทุม, Example: พวกหนุ่มสาวชอบแอบไปพลอดรักกันหลังสุมทุมพุ่มไม้ตามสวนสาธารณะ, Thai definition: ที่ซึ่งมีต้นไม้เป็นพุ่มหรือร่มเงาปกคลุมอยู่
ไม้พุ่ม[N] bush, See also: shrub, bramble, thicket, hedge, shrubbery, grove, Example: สวนนี้มีทั้งไม้พุ่มและไม้ดอก, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกลมๆ กลางพองสำหรับใช้เป็นซุ้ม
ไม้มืด[N] ambush, See also: ambuscade, an assault by surprise, Syn. การลอบทำร้าย
ย้อนยอก[V] beat about the bush, See also: beat around the bush, talk round, Syn. ยอกย้อน, กลับไปกลับมา, วกวน, Example: อย่ามาย้อนยอกดีกว่า
กร่ำ[N] bush pile for catching fish, Syn. กล่ำ, Example: ชาวนาใช้กร่ำดักปลาในคันนา, Thai definition: เครื่องดักปลาชนิดหนึ่งที่ล่อปลาให้เข้าไปอยู่ ใช้ไม้ปักตามชายฝั่งลำแม่น้ำ เป็นรูปกลมบ้าง รีบ้าง ภายในสุมด้วยกิ่งไม้เพื่อล่อให้ปลาเข้าอาศัย เมื่อเวลาจะจับก็เอาเฝือกหรืออวนล้อม แล้วเอาไม้ที่สุมนั้นออก
ครึ้ม[ADJ] bushy, See also: shaggy, Syn. หนา, ดก, Example: ช่างถ่ายภาพมีหนวดเคราครึ้มดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ, Thai definition: ดกและงาม (ใช้แก่หนวด)
ดอกไม้พุ่ม[N] bush-like fireworks, Thai definition: ดอกไม้เทียนที่เสียบปลายซี่ไม้ไผ่ทำเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร จุดเวลาค่ำ
นั่งทาง[V] wait in a ambush, See also: watch, Thai definition: นั่งเฝ้าคอยระวังเหตุ
หนา[ADJ] bushy, See also: shaggy, Syn. ครึ้ม, ดก, Example: ชายผิวดำหน้าเข้มหนวดเคราหนาถามเขาโดยไม่มองหน้า, Thai definition: ดกและงาม (ใช้แก่หนวด)
วกไปวนมา[V] hang about/around, See also: walk about/around, go round in a circle, circle, beat about the bush, Syn. วกวน, เวียน, วกเวียน, Example: เขาวกไปวนมาอยู่หน้าบริษัทตั้งแต่เช้าแล้ว, Thai definition: กระทำการเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง
รุงรัง[ADJ] bushy, See also: shaggy, thick, Syn. รก, รกรุงรัง, Example: ชายผู้นี้ทำตัวแบบฮิปปี้ แต่งตัวสกปรก มีหนวดเครารุงรัง, Thai definition: อาการที่สิ่งเป็นเส้นยาวๆ พัวพันกันยุ่งยุ่มย่าม, อาการที่สิ่งต่างๆ รวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ยุ่งเหยิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
ช้องนาง [n.] (chøng-nāng) EN: Bush clock vine ; King's mantle   
ชุมเห็ด[n.] (chumhet) EN: ringworm bush   
ชุมเห็ดเทศ [n. exp.] (chumhet thēt) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra   
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block   FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
จอร์จ ดับบิว บุช[n. prop.] (Jøj Dabbiū Buch) EN: Georges W. Bush   FR: Georges Bush
การลอบทำร้าย[n. exp.] (kān løpthamrāi) EN: ambush   
การซุ่มโจมตี[n. exp.] (kān sum jōmtī) EN: ambush ; ambuscade   FR: embusacde [f]
คิ้วดก[n. exp.] (khiu dok) EN: bushy eyebrows   FR: sourcils épais [mpl]
ลอบทำร้าย[v.] (løpthamrāi) EN: ambush   
ไม้มืด[n.] (māimeūt) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise   FR: embuscade [f] ; embûche [f]
ไม้พุ่ม[n.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove   FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
หมู่ไม้[n.] (mūmāi) EN: thicket ; grove ; bush ; cluster   FR: fourré [m] ; bosquet [m] ; buisson [m]
งูกาบหมากเขียว [n. exp.] (ngū kāpmāk khīo) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake   
งูทางมะพร้าวเขียว [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo khīo) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake   
นีออน[n.] (nī-øn) EN: Barometer bush ; Ash plant   
นกจาบฝนปีกแดง[n. exp.] (nok jāp fon pīk daēng) EN: Indochinese Bushlark ; Rufous-winged Lark   FR: Alouette rousse [f] ; Alouette d'Indochine [f] ; Alouette du Siam [f]
นกจาบฝนเสียงใส[n. exp.] (nok jāp fon sīeng sai) EN: Australasian Bushlark ; Australasian Lark   FR: Alouette de Java [f]
นกเขนน้อยข้างสีส้ม[n. exp.] (nok khēn nøi khāng sī som) EN: Orange-flanked Bush-Robin ; Red-flanked Bluetail   FR: Rossignol à flancs roux [m] ; Robin à flancs roux [m]
นกเขนน้อยสีทอง[n. exp.] (nok khēn nøi sī thøng) EN: Golden Bush-Robin   FR: Rossignol doré [m] ; Rossignol à queue d'or [m] ; Robin doré [m]
นกขี้หมา[n. exp.] (nok khī mā) EN: Pied Bushchat   FR: Tarier pie [m] ; Traquet pie [m] ; Tarier noir [m]
นกกระจ้อยเขาสูง[n. prop.] (nok krajøi khao sūng) EN: Russet Bush Warbler   FR: Bouscarle de Mandell [f]
นกกระจ้อยเหลืองไพล [n. exp.] (nok krajøi leūang phlai) EN: Aberrant Bush Warbler   FR: Bouscarle jaune et vert [f] ; Bouscarle olive [f]
นกกระจ้อยนักร้อง[n. exp.] (nok krajøi nakrøng) EN: Manchurian Bush Warbler   FR: Bouscarle mandchoue [f] ; Bouscarle de Mandchourie [f] ; Bouscarle à calotte rousse [f]
นกกระจ้อยอกเทา[n. exp.] (nok krajøi ok thao) EN: Spotted Bush Warbler   FR: Bouscarle tachetée [f] ; Fauvette tachetée [f]
นกกระจ้อยพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajøi phan Jīn) EN: Chinese Bush Warbler   FR: Bouscarle de Taczanowski [f] ; Fauvette de Chine [f] ; Bouscarle à ventre pâle [f]
นกกระจ้อยพงหญ้า[n. exp.] (nok krajøi phong yā) EN: bush-warbler   
นกกระจ้อยสีน้ำตาล[n. exp.] (nok krajøi sī nāmtān) EN: Brown Bush Warbler   FR: Bouscarle russule [f] ; Fauvette brune [f]
นกกระจ้อยสีไพล[n. exp.] (nok krajøi sī phlai) EN: Pale-footed Bush Warbler   FR: Bouscarle à pattes claires [f] ; Bouscarle à pattes pâles [f] ; Bouscarle de Blanford [f]
นกกระจ้อยใหญ่[n. exp.] (nok krajøi yai) EN: Chestnut-crowned Bush Warbler   FR: Grande Bouscarle [f] ; Bouscarle à couronne [f]
นกเงือกปากดำ[n. exp.] (nok ngeūak pāk dam) EN: Bushy-crested Hornbill   FR: Calao largup [m]
นกยอดหญ้าหลังดำ[n. exp.] (nok yøt yā lang dam) EN: Jerdon's Bushchat   FR: Tarier de Jerdon [m]
นกยอดหญ้าสีดำ[n. exp.] (nok yøt yā sī dam) EN: Pied Bushchat   FR: Tarier pie [m] ; Traquet pie [m] ; Tarier noir [m]
นกยอดหญ้าสีเทา[n. exp.] (nok yøt yā sī thao) EN: Grey Bushchat   FR: Tarier gris [m] ; Traquet gris [m]
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush   
เป็นพุ่ม[adj.] (pen phum) EN: bushy ; opulent ; full ; rampant   FR: épais ; dense ; opulent ; broussailleux
พานพาขวัญ[n. exp.] (phān phā khwan) EN: symbolic bush   
ผีเสื้อตาลพุ่มอันนัม[n. exp.] (phīseūa tān phum Annam) EN: Annam Bushbrown   
ผีเสื้อตาลพุ่มคั่นกลาง[n. exp.] (phīseūa tān phum khan klāng) EN: Intermedia Bushbrown   
ผีเสื้อตาลพุ่มเหลือบม่วง[n. exp.] (phīseūa tān phum leūap muang) EN: Lilacine Bushbrown   
ผีเสื้อตาลพุ่มพม่า[n. exp.] (phīseūa tān phum Phamā) EN: Burmese Bushbrown   
ผีเสื้อตาลพุ่มพาดขาว[n. exp.] (phīseūa tān phum phāt khāo) EN: White-line Bushbrown   
ผีเสื้อตาลพุ่มสามจุดเรียง[n. exp.] (phīseūa tān phum sām jut rīeng) EN: Common Bushbrown   
ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จุดเรียง[n. exp.] (phīseūa tān phum sī jut rīeng) EN: Dark-brand Bushbrown   
ผีเสื้อตาลพุ่มแถบขาวเล็ก[n. exp.] (phīseūa tān phum thaēp khāo lek) EN: White-bar Bushbrown   
ผมดก[n. exp.] (phom dok) EN: bushy hair   FR: chevelure abondante [f] ; chevelure épaisse [f]
พู่อมร [n. exp.] (phū amøn) EN: Bush willow   
พุ่ม[n.] (phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery   FR: buisson [m] ; taillis [m] ; arbrisseau [m] ; arbuste [m] ; massif d'arbustes [m]
พุ่มไม้[n.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSH    B UH1 SH
BUSHA    B AH1 SH AH0
BUSHY    B UH1 SH IY0
BUSHAW    B UH1 SH AO0
BUSHBY    B UH1 SH B IY0
BUSHEE    B UH1 SH IY0
BUSHEL    B UH1 SH AH0 L
BUSHER    B UH1 SH ER0
BUSHES    B UH1 SH AH0 Z
BUSHEY    B UH1 SH IY0
BUSH'S    B UH1 SH AH0 Z
AMBUSH    AE1 M B UH2 SH
FURBUSH    F ER1 B UH2 SH
FAWBUSH    F AO1 B UH2 SH
FORBUSH    F AO1 R B UH2 SH
BUSHKIN    B UH1 SH K IH2 N
BUSHMAN    B UH1 SH M AH0 N
BUSHWAY    B UH1 SH W EY2
BUSHONG    B UH1 SH AO0 NG
BUSHMEN    B UH1 SH M EH0 N
WINBUSH    W IH1 N B UH2 SH
BUSHELS    B UH1 SH AH0 L Z
BUSHELL    B UH1 SH AH0 L
BUSHART    B UH1 SH AA0 R T
BUSHARD    B UH1 SH ER0 D
WIMBUSH    W IH1 M B UH2 SH
WEDBUSH    W EH1 D B UH2 SH
TERBUSH    T ER1 B UH2 SH
SHADBUSH    SH AE1 D B UH2 SH
ROSEBUSH    R OW1 Z B UH2 SH
FLATBUSH    F L AE1 T B UH2 SH
FIREBUSH    F AY1 ER0 B UH2 SH
AMBUSHED    AE1 M B UH2 SH T
DORNBUSH    D AO1 R N B UH2 SH
BUSHNELL    B UH1 SH N AH0 L
BUSHINGS    B UH1 SH IH0 NG Z
AMBUSHES    AE1 M B UH0 SH AH0 Z
BABUSHKA    B AH0 B UH1 SH K AH0
GREENBUSH    G R IY1 N B UH2 SH
AMBUSHING    AE1 M B UH2 SH IH0 NG
ROUDEBUSH    R AW1 D AH0 B UH2 SH
ROUDABUSH    R AW1 D AH0 B UH2 SH
BABUSHKAS    B AH0 B UH1 SH K AH0 Z
FEDERBUSH    F EH1 D ER0 B UH2 SH
RAUDENBUSH    R AW1 D AH0 N B UH2 SH
QUAKENBUSH    K W AE1 K AH0 N B UH2 SH
VANDERBUSH    V AE1 N D ER0 B UH2 SH
FIREBUSH'S    F AY1 R B UH2 SH AH0 Z
QUACKENBUSH    K W AE1 K AH0 N B UH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bush    (n) (b u1 sh)
bushy    (j) (b u1 sh ii)
ambush    (v) (a1 m b u sh)
bushel    (n) (b u1 sh l)
bushes    (n) (b u1 sh i z)
Winbush    (n) (w i1 n b uu sh)
Bushman    (n) (b uh1 sh m @ n)
Bushmen    (n) (b uh1 sh m @ n)
bushels    (n) (b u1 sh l z)
ambushed    (v) (a1 m b u sh t)
ambushes    (v) (a1 m b u sh i z)
ambushing    (v) (a1 m b u sh i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
株式会社[かぶしきかいしゃ, kabushikikaisha] (n) บริษัทมหาชน
株式市場[かぶしきいちば, kabushikiichiba] (n) ตลาดหลักทรัพย์
眩しい[まぶしい, mabushii] (adj) สว่างจ้า
株式[かぶしき, kabushiki] เป็นคำย่อของ 株式会社 ซึ่งแปลว่าบริษัทมหาชนจำกัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
株式[かぶしき, kabushiki] Thai: หุ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheffel {m}bu. : bushel [Add to Longdo]
Aufsteckhülse {f}slip-on bushing [Add to Longdo]
hinterm Berg haltento beat about the bush [Add to Longdo]
Brennen {n} im offenen Feuerbush firing [Add to Longdo]
Brombeerstrauch {m} [bot.] | Brombeersträucher {pl}blackberry bush | blackberry bushes [Add to Longdo]
Buchse {f}; Büchse {f}bush; bushing [Add to Longdo]
Buchsengehäuse {n} [techn.]bush bearing [Add to Longdo]
Bundbuchse {f}collar bushing [Add to Longdo]
Busch {m}; Strauch {m} | Büsche {pl}bush | bushes [Add to Longdo]
Buschfeuer {n}bush fire [Add to Longdo]
Buschkamp {n}bushkamp [Add to Longdo]
Buschmesser {n} | Buschmesser {pl}bushwhacker | bushwhackers [Add to Longdo]
Buschwerk {n}; Sträucher {pl}bushes [Add to Longdo]
Bushaltestelle {f}; Autobushaltestelle {f} | Bushaltestellen {pl}; Autobushaltestellen {pl}bus stop | bus stops [Add to Longdo]
Distanzbuchse {f} [techn.]spacer bushing; distance tube [Add to Longdo]
Distanzhülse {f} [techn.]spacer sleeve; distance bush; spacer tube [Add to Longdo]
Führungsbuchse {f}guide bushing; guide socket [Add to Longdo]
Gewindefutter {n}threaded bushing [Add to Longdo]
Haselnussstrauch {m} [bot.] | Haselnusssträuche {pl}hazel; hazel bush | hazel bushes [Add to Longdo]
Himbeerstrauch {m}raspberry bush [Add to Longdo]
Hinterhalt {m} | Hinterhalte {pl} | in Hinterhalt lockendambush | ambushes | ambushing [Add to Longdo]
Hülse {f}; Büchse {f} [techn.]sleeve; bushing [Add to Longdo]
Kabeltülle {f}; Tülle {f}cable bushing; bushing [Add to Longdo]
Kolbenbolzenbuchse {f} [techn.]small end bush [Add to Longdo]
Lagerbuchse {f} [techn.]bearing bush; bearing race [Add to Longdo]
Lagerhülse {f}bearing bushing [Add to Longdo]
Lagerschale {f}; Lagerbüchse {f}bushing [Add to Longdo]
Laufbüchse {f}bush; sleeve [Add to Longdo]
Leitungsdurchführung {f}cable bushing [Add to Longdo]
Löthülse {f}soldering bush [Add to Longdo]
Membrandurchführungstülle {f}diaphragm bushing nipple [Add to Longdo]
Nadelhülse {f}needle bush [Add to Longdo]
Rohrreduzierstück {n}pipe bushing [Add to Longdo]
Rosenstrauch {m}rosebush [Add to Longdo]
Scharrierhammer {m}bushhammer [Add to Longdo]
Scheffel {m} | Scheffel {pl}bushel | bushels [Add to Longdo]
Steckbuchsenbefestigung {f}bush fixing [Add to Longdo]
Strauchwerk {n} | Strauchwerke {pl}shrubbery; bushes {pl} | shrubberies [Add to Longdo]
Zierstrauch {m} [bot.]ornamental bush [Add to Longdo]
auflauern | auflauerndto bushwhack | bushwhacking [Add to Longdo]
buschig; zottig {adj}bushy [Add to Longdo]
auf den Busch klopfen [übtr.]to beat about the bush [Add to Longdo]
lauert aufbushwhacks [Add to Longdo]
lauerte aufbushwhacked [Add to Longdo]
lockte in Hinterhaltambushed [Add to Longdo]
(hinterrücks) überfallento ambush [Add to Longdo]
Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.A bird in the hand is worth two in the bush. [Add to Longdo]
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. [Sprw.]A bird in the hand is worth two in the bush. [prov.] [Add to Longdo]
Reden Sie nicht um den heißen Brei herum!Don't beat around the bush! [Add to Longdo]
Schleich nicht wie die Katze um den heißen Brei! [übtr.]Stop beating around the bush! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
おけさ節[おけさぶし, okesabushi] (n) okesa song [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
アクティブシステム[, akuteibushisutemu] (n) active system [Add to Longdo]
アブシジン酸;アブサイジン酸[アブシジンさん(アブシジン酸);アブサイジンさん(アブサイジン酸), abushijin san ( abushijin san ); abusaijin san ( abusaijin san )] (n) abscisic acid [Add to Longdo]
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre [Add to Longdo]
アンブッシュ[, anbusshu] (n) ambush [Add to Longdo]
グーズベリー[, gu-zuberi-] (n) gooseberry bush [Add to Longdo]
グラフィックスサブシステム[, gurafikkususabushisutemu] (n) {comp} graphics subsystem [Add to Longdo]
サブシェル[, sabushieru] (n) {comp} sub-shell [Add to Longdo]
サブシステム[, sabushisutemu] (n) sub-system [Add to Longdo]
ジーリブシー[, ji-ribushi-] (n) {comp} glibc [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
ダブダブダブシー[, dabudabudabushi-] (n) {comp} WWWC [Add to Longdo]
トルコ鞍部腫瘍[トルコあんぶしゅよう, toruko anbushuyou] (n) sellar tumour [Add to Longdo]
ハギ属;萩属[ハギぞく(ハギ属);はぎぞく(萩属), hagi zoku ( hagi zoku ); hagizoku ( hagi zoku )] (n) Lespedeza (genus comprising the bush clovers) [Add to Longdo]
ビシャン;びしゃん[, bishan ; bishan] (n) bush hammer [Add to Longdo]
ブッシェル[, busshieru] (n) bushel [Add to Longdo]
ブッシュ[, busshu] (n) bush; (P) [Add to Longdo]
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
ブッシュベビー[, busshubebi-] (n) bush baby [Add to Longdo]
ブッシュマン[, busshuman] (n) (col) (See サン族) bushman [Add to Longdo]
ブッシング[, busshingu] (n) bushing [Add to Longdo]
ブッドレア[, buddorea] (n) (See 藤空木) buddleia (esp. the butterfly bush, Buddleja davidii) (lat [Add to Longdo]
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]
モッブシーン[, mobbushi-n] (n) mob scene [Add to Longdo]
ライブショー;ライヴショー[, raibusho-; raivusho-] (n) live show [Add to Longdo]
ラブシーン[, rabushi-n] (n) love scene [Add to Longdo]
リバイブショップ[, ribaibushoppu] (n) revive shop [Add to Longdo]
ルイボス[, ruibosu] (n) rooibos (Aspalathus linearis); redbush [Add to Longdo]
ルイボスティー[, ruibosutei-] (n) rooibos tea; redbush tea [Add to Longdo]
握り拳;握りこぶし[にぎりこぶし, nigirikobushi] (n) clenched fist [Add to Longdo]
握り潰し[にぎりつぶし, nigiritsubushi] (n) shelving [Add to Longdo]
安普請[やすぶしん, yasubushin] (n) cheap structure (e.g. of houses) [Add to Longdo]
一中節[いっちゅうぶし, icchuubushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri (dramatic recitation accompanied by a shamisen) [Add to Longdo]
一部始終[いちぶしじゅう, ichibushijuu] (n) full particulars; the whole story; from beginning to end [Add to Longdo]
鴬;鶯[うぐいす;ウグイス, uguisu ; uguisu] (n) (1) (uk) Japanese bush warbler; Japanese nightingale (Cettia diphone); (2) (abbr) (See 鶯茶) greenish brown; (n-pref) (3) having a beautiful voice [Add to Longdo]
黄鳥[こうちょう, kouchou] (n) (1) (obsc) (See 鶯・1) Japanese bush warbler (Cettia diphone); (2) (See 高麗鶯) black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]
荻江節[おぎえぶし, ogiebushi] (n) type of Japanese music [Add to Longdo]
仮普請[かりぶしん, karibushin] (n,vs) temporary building [Add to Longdo]
暇潰し(P);暇つぶし[ひまつぶし, himatsubushi] (n) waste of time; killing time; (P) [Add to Longdo]
河猪[かわいのしし, kawainoshishi] (n) bush pig [Add to Longdo]
蚊燻[かいぶし, kaibushi] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitoes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu [Add to Longdo]
伏兵[fú bīng, ㄈㄨˊ ㄅㄧㄥ, ] hidden troops; ambush [Add to Longdo]
伏击[fú jī, ㄈㄨˊ ㄐㄧ, / ] ambush [Add to Longdo]
乔木[qiáo mù, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, / ] tree, esp. with recognizable trunk (as opposed to bush 灌木) [Add to Longdo]
埋伏[mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ, ] ambush [Add to Longdo]
布什[Bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, ] Bush (name); George H.W. Bush, US president 1988-1992; George W. Bush, US President 2000-2008 [Add to Longdo]
布希威克[Bù xī wēi kè, ㄅㄨˋ ㄒㄧ ㄨㄟ ㄎㄜˋ, ] Bushwick, a neighborhood in Brooklyn, in New York City [Add to Longdo]
布须曼人[bù xū màn rén, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄇㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] bushman (African minority) [Add to Longdo]
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush [Add to Longdo]
文部省[wén bù shěng, ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˇ, ] ministry of culture (Japanese: monbushō) [Add to Longdo]
株式会社[zhū shì huì shè, ㄓㄨ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] Japanese limited company (kabushiki kaisha) [Add to Longdo]
武士道[wǔ shì dào, ˇ ㄕˋ ㄉㄠˋ, ] bushidō or way of the warrior, samurai code of chivalry [Add to Longdo]
深藏若虚[shēn cáng ruò xū, ㄕㄣ ㄘㄤˊ ㄖㄨㄛˋ ㄒㄩ, / ] to hide one's treasure away so that no-one knows about it (成语 saw); fig. modest about one's talents; to hide one's light under a bush [Add to Longdo]
灌木[guàn mù, ㄍㄨㄢˋ ㄇㄨˋ, ] bush; shrub [Add to Longdo]
无患子[wú huán zǐ, ˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗˇ, / ] Sapindales; order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] macaque; to spy; to lie in ambush [Add to Longdo]
甜菊[tián jū, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄩ, ] Stevia, South American sunflower genus; sugarleaf (Stevia rebaudiana), bush whose leaves produce sugar substitute [Add to Longdo]
矮树[ǎi shù, ㄞˇ ㄕㄨˋ, / ] short tree; bush; shrub [Add to Longdo]
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff [Add to Longdo]
紫草科[zǐ cǎo kē, ㄗˇ ㄘㄠˇ ㄎㄜ, ] Boraginaceae (family of flowers and bushes) [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] common rue (Ruta graveolens), an evergreen aromatic bush of the citrus family [Add to Longdo]
草木皆兵[cǎo mù jiē bīng, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄝ ㄅㄧㄥ, ] lit. every tree or bush an enemy soldier (成语 saw); fig. to panic and treat everyone as an enemy; to feel beleaguered [Add to Longdo]
蒲式耳[pú shì ěr, ㄆㄨˊ ㄕˋ ㄦˇ, ] bushel (one eight of a gallon) [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] variant of 芸; common rue (Ruta graveolens), an evergreen aromatic bush of the citrus family [Add to Longdo]
要击[yāo jī, ㄧㄠ ㄐㄧ, / ] to intercept; to ambush [Add to Longdo]
转弯抹角[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush [Add to Longdo]
遇袭[yù xí, ㄩˋ ㄒㄧˊ, / ] to suffer attack; to be ambushed [Add to Longdo]
邀击[yāo jī, ㄧㄠ ㄐㄧ, / ] to intercept an enemy; to waylay; to ambush [Add to Longdo]
野火[yě huǒ, ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˇ, ] wildfire; (spreading like) wildfire; bush fire; farm fire (for clearing fields) [Add to Longdo]
闪烁其词[shǎn shuò qí cí, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] to speak evasively (成语 saw); beating about the bush [Add to Longdo]
韬光养晦[tāo guāng yǎng huì, ㄊㄠ ㄍㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] lit. to cover light and nurture in the dark (成语 saw); to conceal one's strengths and bide one's time; hiding one's light under a bush [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] bushy black hair [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] bushy black hair [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell [Add to Longdo]
サブシステム[さぶしすてむ, sabushisutemu] sub-system [Add to Longdo]
外部試験法[がいぶしけんほう, gaibushikenhou] external test method [Add to Longdo]
外部識別子[がいぶしきべつし, gaibushikibetsushi] external identifier [Add to Longdo]
内部仕様[ないぶしよう, naibushiyou] internal method, inner resources [Add to Longdo]
内部処理[ないぶしょり, naibushori] internal processing [Add to Longdo]
内部詳細[ないぶしょうさい, naibushousai] internals [Add to Longdo]
領域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling [Add to Longdo]
ジーリブシー[じーりぶしー, ji-ribushi-] glibc [Add to Longdo]
ダブダブダブシー[だぶだぶだぶしー, dabudabudabushi-] WWWC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不精[ぶしょう, bushou] Traegheit, Faulheit [Add to Longdo]
削り節[けずりぶし, kezuribushi] geriebener (getrockneter) Blaufisch [Add to Longdo]
文部省[もんぶしょう, monbushou] Kultusministerium [Add to Longdo]
暇潰し[ひまつぶし, himatsubushi] Zeitvertreib, Zeit_totschlagen [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
武士[ぶし, bushi] Krieger, Ritter [Add to Longdo]
無精[ぶしょう, bushou] Traegheit, Faulheit [Add to Longdo]
竹林[ちくりん, chikurin] Bambushain [Add to Longdo]
竹林[ちくりん, chikurin] Bambushain [Add to Longdo]
部署[ぶしょ, busho] (Dienst)Posten [Add to Longdo]
部首[ぶしゅ, bushu] Radikal, Klassenzeichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bush \Bush\ (b[.u]sh), n. [OE. bosch, busch, buysch, bosk, busk;
   akin to D. bosch, OHG. busc, G. busch, Icel. b[=u]skr,
   b[=u]ski, Dan. busk, Sw. buske, and also to LL. boscus,
   buscus, Pr. bosc, It. bosco, Sp. & Pg. bosque, F. bois, OF.
   bos. Whether the LL. or G. form is the original is uncertain;
   if the LL., it is perh. from the same source as E. box a
   case. Cf. {Ambush}, {Boscage}, {Bouquet}, {Box} a case.]
   1. A thicket, or place abounding in trees or shrubs; a wild
    forest.
    [1913 Webster]
 
   Note: This was the original sense of the word, as in the
      Dutch bosch, a wood, and was so used by Chaucer. In
      this sense it is extensively used in the British
      colonies, especially at the Cape of Good Hope, and also
      in Australia and Canada; as, to live or settle in the
      bush.
      [1913 Webster]
 
   2. A shrub; esp., a shrub with branches rising from or near
    the root; a thick shrub or a cluster of shrubs.
    [1913 Webster]
 
       To bind a bush of thorns among sweet-smelling
       flowers.               --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
   3. A shrub cut off, or a shrublike branch of a tree; as,
    bushes to support pea vines.
    [1913 Webster]
 
   4. A shrub or branch, properly, a branch of ivy (as sacred to
    Bacchus), hung out at vintners' doors, or as a tavern
    sign; hence, a tavern sign, and symbolically, the tavern
    itself.
    [1913 Webster]
 
       If it be true that good wine needs no bush, 't is
       true that a good play needs no epilogue. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hunting) The tail, or brush, of a fox.
    [1913 Webster]
 
   {To beat about the bush}, to approach anything in a
    round-about manner, instead of coming directly to it; -- a
    metaphor taken from hunting.
 
   {Bush bean} (Bot.), a variety of bean which is low and
    requires no support ({Phaseolus vulgaris}, variety nanus).
    See {Bean}, 1.
 
   {Bush buck}, or {Bush goat} (Zool.), a beautiful South
    African antelope ({Tragelaphus sylvaticus}); -- so called
    because found mainly in wooden localities. The name is
    also applied to other species.
 
   {Bush cat} (Zool.), the serval. See {Serval}.
 
   {Bush chat} (Zool.), a bird of the genus {Pratincola}, of the
    Thrush family.
 
   {Bush dog}. (Zool.) See {Potto}.
 
   {Bush hammer}. See {Bushhammer} in the Vocabulary.
 
   {Bush harrow} (Agric.) See under {Harrow}.
 
   {Bush hog} (Zool.), a South African wild hog
    ({Potamoch[oe]rus Africanus}); -- called also {bush pig},
    and {water hog}.
 
   {Bush master} (Zool.), a venomous snake ({Lachesis mutus}) of
    Guinea; -- called also {surucucu}.
 
   {Bush pea} (Bot.), a variety of pea that needs to be bushed.
    
 
   {Bush shrike} (Zool.), a bird of the genus {Thamnophilus},
    and allied genera; -- called also {batarg}. Many species
    inhabit tropical America.
 
   {Bush tit} (Zool.), a small bird of the genus {Psaltriparus},
    allied to the titmouse. {Psaltriparus minimus} inhabits
    California.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bush \Bush\, v. t.
   To furnish with a bush, or lining; as, to bush a pivot hole.
   [1913 Webster] bush baby

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bush \Bush\ (b[.u]sh), v. i.
   To branch thickly in the manner of a bush. "The bushing
   alders." --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bush \Bush\, v. t. [imp. & p. p. {Bushed} (b[.u]sht); p. pr. &
   vb. n. {Bushing}.]
   1. To set bushes for; to support with bushes; as, to bush
    peas.
    [1913 Webster]
 
   2. To use a bush harrow on (land), for covering seeds sown;
    to harrow with a bush; as, to bush a piece of land; to
    bush seeds into the ground.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bush \Bush\, n. [D. bus a box, akin to E. box; or F. boucher to
   plug.]
   1. (Mech.) A lining for a hole to make it smaller; a thimble
    or ring of metal or wood inserted in a plate or other part
    of machinery to receive the wear of a pivot or arbor.
    --Knight.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the larger machines, such a piece is called a box,
      particularly in the United States.
      [1913 Webster]
 
   2. (Gun.) A piece of copper, screwed into a gun, through
    which the venthole is bored. --Farrow.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top