ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วกไปวนมา

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วกไปวนมา-, *วกไปวนมา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วกไปวนมา[ADV] in a roundabout way, See also: about the bush, Syn. วกวน, Example: เขาพูดวกไปวนมาจนฉันไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่, Thai definition: อย่างไม่ตรงประเด็น, อย่างไม่ชัดเจน
วกไปวนมา[V] hang about/around, See also: walk about/around, go round in a circle, circle, beat about the bush, Syn. วกวน, เวียน, วกเวียน, Example: เขาวกไปวนมาอยู่หน้าบริษัทตั้งแต่เช้าแล้ว, Thai definition: กระทำการเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง
วกไปวนมา[V] hang about/around, See also: walk about/around, go round in a circle, whirl, circle, Syn. วกวน, เวียน, วกเวียน, Example: เขาวกไปวนมาอยู่หน้าบริษัทตั้งแต่เช้าแล้ว, Thai definition: กระทำการเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm tryin' to clarify something'. - You're embarrassing him. - It doesn't make any sense.ชั้นแค่จะถามให้มันเคลียร์เพราะว่า แกเล่าวกไปวนมาชั้นฟังแล้วยังงงอยู่ เลย Good Will Hunting (1997)
Most of the time, I have all these thoughts bouncing around in my head.เวลาทั้งหมด ที่ฉันมี/ฉันคิดวกไปวนมาอยู่ในหัว The Notebook (2004)
He thinks you're talking a load of shit. Swings and roundabouts, isn't it?เขาว่านายมั่ว พูดวกไปวนมางั้นเหรอ Hot Fuzz (2007)
You want to go through the whole rigmarole?คุณอยากจะ พูดวกไปวนมาอีกใช่มั้ย The Ten (2007)
Because of hesitation, no, going around in circles, he let one chance after another slip by.ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเปลี่ยนแปลงอดีต เพราะความลังเลและวกไปวนมาอยู่ที่เดิม แล้วเขาก็ได้ปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไป Operation Proposal (2007)
And it just keeps going round and round and round?และมันเอาแต่วกไปวนมา และก็ซ้ำๆซากๆ Episode #1.1 (2010)
The part where we sit here and talk in circles, when all we want to do is move on to the good stuff, the kissing and the groping.ช่วงที่เราต้องนั่งคุยกัน พูดวกไปวนมา ทั้งๆที่ต่างคนก็อยากไปต่อเรื่องอื่นๆจะแย่ เรื่องจูบเอย,กอดเอย Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
So we keep running the same scenario over and over hoping for a different result.เราเอาแต่สร้างสถานการณ์จำลองวกไปวนมา หวังให้ผลลัพธ์ต่างกันออกไป Virtual Systems Analysis (2012)
A heat run is when someone makes a series of random turns and speed changes in order to avoid a tail.ฮีทรันคือการที่ใครสักคนขับรถวกไปวนมา และเปลี่ยนระดับความเร็วบ่อย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตาม Heat Run (2013)
A heat run is when someone makes a series of random turns and speed changes in order to avoid a tail.ฮีทรันคือการที่ใครสักคนขับรถวกไปวนมา และเปลี่ยนระดับความเร็วบ่อย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตาม Pizza Box (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วกไปวนมา[v. exp.] (wok pai won mā) EN: hang about/around ; walk about/around ; go round in a circle ; circle ; beat about the bush   FR: tourner en rond ; tourner comme un ours en cage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top