ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

株式会社

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -株式会社-, *株式会社*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
株式会社[zhū shì huì shè, ㄓㄨ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] Japanese limited company (kabushiki kaisha), #27,304 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
株式会社[かぶしきかいしゃ, kabushikikaisha] (n) บริษัทมหาชน

Japanese-English: EDICT Dictionary
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] (n) public company; corporation; KK; formula for an incorporated public company; (P) [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃか, kabushikigaishaka] (n,vs) demutualization; becoming incorporated [Add to Longdo]
株式会社日本レジストリサービス[かぶしきがいしゃにほんレジストリサービス, kabushikigaishanihon rejisutorisa-bisu] (n) {comp} Japanese company registry service [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南洋フーズ株式会社は横浜の新社屋に移転します。
Mimura Yasuyuki (Konichika LTD, Managing Director) died of heart attack on the third, age 45.三村・泰之氏(みむら・やすゆき=コニチカ株式会社取締役)三日、心不全で死去。45歳。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, Mother...do you know Dong Hwe Dong from the stock company?[CN] 哦 母亲 您还记得那个东游流通株式会社 Episode #1.8 (2012)
Your next stop, Heliogem Incorporated.[JA] 〈次の停車は ヘリオジェム株式会社 Matsya Nyaya (2012)
"Taga Culture Group"[CN] 《黑鹰文化株式会社 The Great Magician (2011)
TOHO CO., LTD. And KUROSAWA PRODUCTIONS Present[CN] 东宝株式会社黑泽明作品 The Bad Sleep Well (1960)
Cyrpox, incorporated.[JA] サイプロックス株式会社 Wallflower (2011)
Doesn't that mean it's a public corporation with shareholders and a board?[JA] 株式会社という 意味ではありません The Secrets in the Proposal (2013)
A partner in the equity group that sold Wheatondale two years ago, so he would have had access to the building.[JA] 株式会社のパートナーで 建物に出入りできました Black Hearts (2014)
- The Model Life Centre, incorporated.[JA] - 模範人生センター株式会社です Russet Potatoes (2009)
"Cyprox, Inc."[JA] "サイプロックス株式会社" Wallflower (2011)
Sedic International Inc., presents in association with Kaiju Theater[CN] 制作: 丸红株式会社 协办: Gemini (1999)
Maybe we'll dig up a lead on the whereabouts of former Umbrella Corporation employees.[JA] その指導者を水面から引きずり出す。 大企業アンブレラ株式会社が 裏で意図を引いているはずだ Resident Evil: Degeneration (2008)
- Defense contractor, right?[JA] 勤務先は ポートランドのシトレ株式会社 Thanks for the Memories (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top