ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อ้อมค้อม

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้อมค้อม-, *อ้อมค้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อมค้อม[V] be circuitous, Syn. วกวน, ลดเลี้ยว, Example: ในภาวะเช่นนี้นายกฯ ก็ต้อง “เว้ากันซื่อๆ อย่างนี้แหละ ไม่ต้องอ้อมค้อม เพราะรู้สึกทนไม่ไหวแล้วกับกลุ่มผลประโยชน์ที่ทำลายชาติบ้านเมือง, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา
อ้อมค้อม[ADV] circuitously, Syn. วกวน, ลดเลี้ยว, Example: ขณะที่นักการเมืองทั่วไปชอบพูดอ้อมค้อม แต่เขากลับใช้ภาษาที่ง่าย ตรงไปตรงมา และมีอารมณ์ขัน, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้อมค้อมว. วกวน, ลดเลี้ยว, ไม่ตรงไปตรงมา, (ใช้แก่กริยาพูด).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ" Rebecca (1940)
Let the chips fall where they may.ไม่ต้องอ้อมค้อม พูดเล้ย Fight Club (1999)
Stop beating around the bush. Give me the truth.เลิกอ้อมค้อมซะทีพูดมาตรงๆเลย Swimming Pool (2003)
That's who we are at open spaces. We can't throw that away. We're not asking you to throw that away.เราก็ไม่ได้ขอให้โยนทิ้ง ฟังนะ จะไม่พูดอ้อมค้อมหรอก I Heart Huckabees (2004)
This is really okay with you, right? When you nameru a common person!ฉันจะไม่อ้อมค้อมละนะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
We don't speak that way here.กูจะไม่พูดอะไรอ้อมค้อม American Pie Presents: Band Camp (2005)
I'm not a man to equivocate.พ่อไม่ใช่คนพูดอ้อมค้อม Pilot (2005)
- The words I will not mince - Word!- # เป็นคำที่อยากอ้อมค้อม High School Musical 2 (2007)
Mom, cut to the chase.แม่ครับ อย่าอ้อมค้อม The Ten (2007)
This is another of your hunches?อย่าพูดอ้อมค้อมเลย! Episode #2.4 (2008)
What happened? Don't mince words.เกิดอะไรขึ้น แล้วก็อย่าอ้อมค้อม Ghosts (2008)
I've known you your entire adult life, ramon, so let's cut the bullshit.ฉันรู้จักคุณตั้งแต่โตมา ราโมน เลิกอ้อมค้อมกันดีกว่า Turning Biminese (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush   
อ้อมค้อม[adj.] (ømkhøm) FR: indirect ; détourné
อ้อมค้อม[adv.] (ømkhøm) EN: circuitously   
อ้อมค้อมไปมา[v. exp.] (ømkhøm pai mā) FR: tourner autour du pot

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhanded[ADJ] อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous
indirect[ADJ] อ้อมค้อม, Ant. direct, immediate
periphrastic[ADJ] อ้อมค้อม, See also: ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. circumlocutory, indirect, roundabout, circumlocutory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
circuity(เซอคิว'อิที) n. ความอ้อมค้อม,ภาวะวกเวียน
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
circumferential(เซอคัมฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเส้นรอบวง,ซึ่งล้อมรอบ,อ้อมค้อม,วกเวียน
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
discursive(ดิสเคอร์'ซิฟว) adj. อ้อมค้อม,ไกลประเด็น,สับสน., Syn. digressive,diffuse ###A. organized
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน
indirect(อินดะเรคทฺ') adj. ไม่ตรง, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, ร้าย., See also: indirectly adv. indirectness n., Syn. roundabout, circuitous, secondary ###A. straight, direct, explicit, direct, intended

English-Thai: Nontri Dictionary
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
devious(adj) คดเคี้ยว,ไม่ตรง,เลี้ยวไปเลี้ยวมา,อ้อมค้อม
discursive(adj) ก้าวก่ายกัน,สับสน,อ้อมค้อม
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
equivocation(n) การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น
indirect(adj) อ้อมค้อม,ไม่ตรง
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top