หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

que

(187 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -que-, *que*
English-Thai: Longdo Dictionary
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
enqueue(vt) จัด, วาง, แทนที่ บางสิ่งไว้เป็นลำดับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queen[N] ราชินี, See also: พระราชินี, Syn. female ruler, regent, consort, fairy queen
queen[N] ไพ่ควีน
queen[N] นางพญาผึ้ง
queer[ADJ] แปลกประหลาด, See also: พิลึก, ผิดธรรมดา, Syn. peculiar, strange
queer[ADJ] น่าสงสัย, Syn. strange, doubtful
queer[ADJ] ที่ชอบเพศเดียวกัน
queer[N] กะเทย, See also: ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
queer[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
quell[VT] ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล), See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ, Syn. silence
quell[VT] ปราบปราม, See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ, Syn. stop, silence, defeat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
queen been. นางพญาผึ้ง
queen consortn. มเหสีของกษัตริย์
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
queen mothern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
queen postn. เสาตั้ง,โครงเสาคู่
queen regent(รี'เจินทฺ) ราชินีผู้ปกครองแทน,กษัตรี
queenly(ควีน'ลี) adj. แห่งราชินี adv. ในลักษณะท่าทางของราชินี, See also: queenliness n.
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane

English-Thai: Nontri Dictionary
queen(n) มเหสี,ราชินี,เทพี,นางพญา,นางงาม
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย
queer(adj) ประหลาด,แปลก,พิลึก,ชอบกล,พิกล
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ
quench(vt) ดับ,ระงับ,บรรเทา,ปราบ,ทำให้หมด
querulous(adj) ขี้บ่น,ขี้อ้อน,เจ้าอารมณ์
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
query(vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม
quest(n) การค้นหา,การสืบหา,การค้นคว้า
quest(vt) ค้นหา,สืบหา,ค้นคว้า,แสวงหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Queen Anne styleกระบวนแบบควีนแอนน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Queen's (King's) Bench, Court ofศาลสูงของอังกฤษ (ตามกฎหมายจารีตประเพณี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [ดู King's peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Queen's Speechพระราชดำรัสเปิดสมัยประชุมรัฐสภา (อังกฤษ) [ดู King's Speech] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Queen, theพระบรมราชินีนาถ (ที่ครองราชย์), พระราชินี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quem quaeritis tropeองก์ตามหาพระเยซู [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
quench areaบริเวณเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quench time; chill timeเวลาปล่อยเย็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quebec (Province)ควีเบค [TU Subject Heading]
Queensราชินี [TU Subject Heading]
Quenchingการชุบน้ำให้เย็น [TU Subject Heading]
query สอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]
query by exampleภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Questionnairesแบบสอบถาม [TU Subject Heading]
Questions and answersคำถามและคำตอบ [TU Subject Heading]
Queuing theoryทฤษฎีการคอยลำดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Queuing theoryทฤษฎีการจัดลำดับก่อนหลัง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
query (n ) การสืบค้นข้อมูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Questions?Just Go with It (2011)
Is that what you told headmistress Queller, that you don't care about all the school you've missed?นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกกับอาจารย์ใหญ่งั้นหรอ ว่าลูกไม่สนเรื่องโดดเรียนไปมากแค่ไหน? The Serena Also Rises (2008)
Is that what you told headmistress Queller,// นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกครูใหญ่งั้นหรอ New Haven Can Wait (2008)
Can I ask you a question?ผมขอถามอะไรนิดนึงสิ New Haven Can Wait (2008)
Nice. What's your answer to his question?เธอจะตอบคำถามของท่านคณบดีว่ายังไงเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
Oh, and I heard that the Dean asks his questionโอ้ และฉันได้ยินว่าคณบดีถามคำถามเขา New Haven Can Wait (2008)
Who no longer has the perfect answer to the Dean's question.สำหรับคนที่ไม่คำตอบแสนเพอเฟคให้กับท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
We both know you'll do it again. It's just a question of when.เราก็รู้ คุณจะทำมันอีก คำถามก็คือเมื่อไหร่ Chuck in Real Life (2008)
The question is, bass, will you?คำถามคือ แบส คุณจะทำไหม? Chuck in Real Life (2008)
If our reporter asked you a few questions?ถ้านักข่าวจะขอถามเธอสักสองสามคำถาม? Chuck in Real Life (2008)
On your way to take the queen. Do you disagree?เพื่อ กรุย ทางไปสู่ ควีน นายไม่เห็นด้วยเหรอ? Chuck in Real Life (2008)
That you needed to knock over on your way to take the queen.ที่เธอต้องการเพื่อไปถึงตัวราชินี Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
queHe repeated his question.
queThe detective questioned literally thousands of people about the incident.
queSome people would question the truth of such rumors.
queElizabeth, Queen of England.
queIn the palace live the king and the queen.
queShe asked me a question.
queYou can always ask a question in return.
queThe question is how we will bell the cat.
queIt is difficult for me to answer the question.
queIt is a moral question.
queAt first sight, the question seemed easy.
queLet's begin with that question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ[ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
จ่อคิว[V] queue up, Example: นายไพบูลย์จ่อคิวโครงการที่รอขึ้นเขียงพิจารณา, Thai definition: รอลำดับอย่างกระชั้น
ปรัศนี[N] question mark, See also: interrogation point, interrogation mark, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Thai definition: เครื่องหมายคำถามรูปอย่างนี้ ?
ร้องถาม[V] inquire, See also: question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
เทพี[N] queen of the sowing festival, Syn. นางเทพี, Example: เธอได้รับเลือกเป็นเทพีในพิธีแรกนาในครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่โปรยพืชพรรณธัญญาหารในพิธีแรกนา
เทวี[N] queen, See also: princess, Syn. นางพญา, นางกษัตริย์, พระเทวี, Example: พระมเหสีได้ยินมดดำตัวหนึ่งบ่นว่าชานอ้อยของพระเทวียังมีน้ำหวานเหลืออยู่บ้าง ไม่เหมือนของพระราชา, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เรียงแถว[V] line up, See also: queue up, stand in a line, fall into line, file, Syn. เข้าแถว, เข้าคิว, ต่อคิว, Example: เด็กๆ ทั้ง 8 คนเรียงแถวกันขึ้นไปบนเวที เพื่อแสดงความสามารถในวันเด็กแห่งชาติ
มหิษี[N] queen, See also: consort, king's wife, Syn. ราชินี, พระราชินี, มเหสี, Thai definition: ชายาของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
มเหสี[N] queen, See also: consort, king's wife, Syn. ราชินี, มหิษี, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: ชายาของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พิสดาร[ADJ] strange, See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany, Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น, Example: เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง, Thai definition: แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUE    K Y UW1
QUES    K Y UW1 Z
QUES    K W EH1 S
QUEK    K W EH1 K
QUELL    K W EH1 L
QUEAU    K W OW1
QUEST    K W EH1 S T
QUEER    K W IH1 R
QUERY    K W IY1 R IY0
QUEEN    K W IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queen    (v) (k w ii1 n)
queer    (v) (k w i@1 r)
quell    (v) (k w e1 l)
quern    (n) (k w @@1 n)
query    (v) (k w i@1 r ii)
quest    (v) (k w e1 s t)
queue    (v) (k y uu1)
Quebec    (n) (k w i1 b e1 k)
queasy    (j) (k w ii1 z ii)
queens    (v) (k w ii1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
überqueren(vt) |überquerte, hat überquert| ข้าม หรีอ ข้ามถนน เช่น 1° Bei Grün überqueren und Kindern Vorbild sein! ข้ามถนนเมื่อไฟเขียว เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กๆ 2° Die Strasse überqueren = ข้ามถนน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของโปรแกรม
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของคำสั่งในโปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Querpass {m}cross pass [Add to Longdo]
Querkraft {f}shear force; shearing force [Add to Longdo]
Quecke {f}twitch grass [Add to Longdo]
Quecksilber {n} | mit Quecksilber legierenquicksilver | to amalgamate [Add to Longdo]
Quecksilberdampflampe {f} (HQL)mercury-vapour lamp (MV); cooper-hewitt lamp [Add to Longdo]
Quecksilbersäule {f} | mm Quecksilbersäulemercury column | millimeters mercury [Add to Longdo]
Quecksilbersäule {f} (meteorologisch)barometric column [Add to Longdo]
Quelle {f}; Quell {m} | heiße Quellensource; spring | hot springs [Add to Longdo]
Quelle {f}; Ursprung {m} | Quellen {pl} | aus zuverlässiger Quelle | aus sicherer Quelle | aus guter Quelle | eine Quelle erschließen | die Quelle allen Übels | an der Quelle sitzensource | sources | from a reliable source | from a trustworthy source | on good authority | to develop a source; to exploit a source | the root of all evil | to be well-placed [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}fount | founts [Add to Longdo]
Quelle {f}fountain; fountain head [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}wellspring; well; wellhead | wellsprings; wells; wellheads [Add to Longdo]
Quellcode {m}source code [Add to Longdo]
Quelle-Senke-Abstand {m}source-drain spacing [Add to Longdo]
Quellen {n}; Quellung {f} (von Holz)swelling (of wood) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
queอะไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Qu'est-ce que tu prends? เธอเอาอะไร, Qu'est-ce qu'on fait? เราทำอะไรอยู่
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
quelconque(adj) ชิ้นใดก็ตาม, ชิ้นใดก็ได้ J'ai besoin d'un livre quelconque. , See also: S. n'importe quel,
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: Related: belge
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,

Japanese-English: EDICT Dictionary
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P) [Add to Longdo]
RF[アールエフ, a-ruefu] (n) radio frequency (RF) [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless [Add to Longdo]
却之不恭[què zhī bù gōng, ㄑㄩㄝˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] to refuse would be impolite [Add to Longdo]
却步[què bù, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] to step back [Add to Longdo]
却病[què bìng, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] to prevent or treat a disease [Add to Longdo]
问答[wèn dá, ㄨㄣˋ ㄉㄚˊ, / ] question and answer [Add to Longdo]
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation [Add to Longdo]
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] questioning (a suspect); interrogation [Add to Longdo]
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] stony [Add to Longdo]
域多利皇后[Yù duō lì huáng hào, ㄩˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄠˋ, ] Queen Victoria (1819-1901), reigned 1837-1901 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] to enqueue [Add to Longdo]
キューイング[きゅーいんぐ, kyu-ingu] queuing [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
水銀[すいぎん, suigin] Quecksilber [Add to Longdo]
水銀柱[すいぎんちゅう, suiginchuu] Quecksilbersaeule [Add to Longdo]
[いずみ, izumi] Quelle [Add to Longdo]
[みなもと, minamoto] Quelle, Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
源泉[げんせん, gensen] Quelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Que \Que\, n. [Cf. 3d {Cue}.]
   A half farthing. [Obs.]
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 que [kə]
   that
   that; who
   than
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 que
   that
   than
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 que
 que	อะไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Qu'est-ce que tu prends?
 เธอเอาอะไร, Qu'est-ce qu'on fait? เราทำอะไรอยู่

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 que
   that
   than
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top