ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

particular

P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -particular-, *particular*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. especially

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
particular(adj) โดยเฉพาะ, See also: ซึ่งจำเพาะเจาะจง, Syn. discriminative, Ant. undiscriminating
particular(adj) ซึ่งไม่ธรรมดา, See also: ผิดธรรมดา, พิเศษ, Syn. individual, unique, Ant. indefinite
particular(adj) จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ช่างเลือก
particular(n) รายละเอียด (มักใช้รูปพหูพจน์ particulars), See also: องค์ประกอบ, Syn. detail, component, element
particularly(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, See also: โดยเจาะจง, Syn. especially, principally, Ant. unspecifically
particularise(vi) แยกรายละเอียด, See also: แยกเป็นข้อๆ, Syn. expatiate, differentiate
particularise(vt) ทำให้เฉพาะเจาะจง, See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ, Syn. specify, indicate
particularity(n) การมีลักษณะเฉพาะเจาะจง, See also: ความพิถีพิถันมากเกินไป, Syn. individuality, identity, idiosyncresy, uniqueness
particularize(vi) แยกรายละเอียด, See also: แยกเป็นข้อๆ, Syn. expatiate, differentiate
particularize(vt) ทำให้เฉพาะเจาะจง, See also: ทำให้เป็นพิเศษ, เจาะจง, ระบุ, Syn. specify, indicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
particular(พาร์ทิค'คิวละ) adj. โดยเฉพาะ, จำเพาะ
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ, ระบุ, แจ้งละเอียด, แยกรายละเอียด, เจาะจง, กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
particularismn. การให้ความสนใจเป็นพิเศษ
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง, ความพิถีพิถันมากเกินไป, ความจู้จี้
particularize(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ, ระบุ, แจ้งละเอียด, แยกรายละเอียด, เจาะจง, กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n

English-Thai: Nontri Dictionary
particular(adj) เฉพาะราย, โดยเฉพาะ, พีถีพิถัน, จู้จี้, เจาะจง
particularize(vt) ชี้เฉพาะ, กล่าวโดยละเอียด, เจาะจง, ระบุ
particularly(adv) โดยเฉพาะ, อย่างเป็นพิเศษ, อย่างเจาะจง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particularเฉพาะราย, เฉพาะส่วน, สิ่งเฉพาะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular๑. เฉพาะราย, เฉพาะส่วน๒. รายการข้อสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular averageความเสียหายเฉพาะ (ก. ประกันภัยทางทะเล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular average (loss)ความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular average (loss)ความเสียหายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular chargesค่าใช้จ่ายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular integralปริพันธ์เฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
particular lienสิทธิยึดหน่วงเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular propositionประพจน์เฉพาะ, ญัตติเฉพาะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular riskภัยโดยเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
particular(adj) นั้น ๆ (e.g. the particular place = สถานที่นั้น ๆ )
particular dayวันนั้นๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what particular moment in your young life would you want to keep?เเล้วมีช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษที่คุณอยากจะเก็บไว้ล่ะ Rebecca (1940)
Mrs. De Winter was most particular about sauces.คุณนายเดอวิเทอร์พิถีพิถันเรื่องซอสมาก Rebecca (1940)
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก Rebecca (1940)
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 12 Angry Men (1957)
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ! Jaws (1975)
"...will tell us stories, each with a particular themeจะบอกเราเรื่องราว, with a แต่ละอัน ใจความที่เจาะจง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
it concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-...at this particular time, Mr. Landers?ผู้ส่งข้อความในช่วงเวลานี้ Oh, God! (1977)
He went all to pieces on a particular mission.มีภารกิจหนึ่งที่เขาล้มเหลวอย่างหนัก Airplane! (1980)
it depends on your particular arena of combat. maybe this. I'll take you back to the base.มันขึ้นอยู่กับคุณ ว่าจะใช้เทคนิคไหน อาจใช้วิธีนี้... ตามผมกลับไปที่ฐาน Spies Like Us (1985)
the first step in an operation of this particular type is... to shave the patient.ขั้นแรก เริ่มจาก... โกนขนผู้ป่วย Spies Like Us (1985)
that information is on a need-to-know basis. at this particular time, you do not need to know.คุณจะได้รับข้อมูลเมื่อถึงที่หมาย ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องรู้ Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
particular"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."
particularAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
particularAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
particularBeing a very particular person he always ties up loose ends whatever he does.
particularBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
particularCare over the particulars only has meaning once it gets across to customers.
particularCats like fish in particular.
particularDon't worry, Mom. He isn't particular about food. He eats anything.
particularDo you have any particular style in mind?
particularDo you have anything particular in mind?
particularDo you have anything particular to do on Sunday?
particular"Do you have anything to do?" "Nothing in particular."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงใดช่วงหนึ่ง(n) certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ลักษณะเฉพาะ(n) particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count Unit: ลักษณะ
เป็นพิเศษ(adv) specially, See also: particularly, extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง(adv) especially, See also: particularly, in particular, Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ, Example: ประเทศฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เปียโนมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดิษฐ์เปียโนให้เป็นเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะกิจ(adj) specific, See also: particular, special, Syn. เจาะจง, ระบุ, Example: ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น, Thai Definition: เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น หน่วยปราบปรามเฉพาะกิจ
เฉพาะที่(adj) particular, See also: specific, distinct, limited, Example: โปรแกรมต่างๆ ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น ก็เพื่อสนองความต้องการใช้งานเฉพาะที่
เฉพาะเรื่อง(adv) particularly, See also: only, specifically, Example: การประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดเจาะจงเฉพาะเรื่อง หรืออาจจะพูดกว้างๆ ก็ยังไม่ทราบ
ข้อปลีกย่อย(n) detail, See also: particular, item, Syn. รายละเอียด, เรื่องเบ็ดเตล็ด, Example: ร่างสัญญามีข้อปลีกย่อยมากมาย ผู้เซ็นสัญญาต้องอ่านให้ดีก่อนเซ็นสัญญา
กรณีพิเศษ(n) special case, See also: particular case, Example: พ่อได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[chaphǿ] (adj) EN: specific ; particular ; peculiar  FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะกิจ[chaphǿkit] (adj) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc  FR: ad hoc
เฉพาะราย[chaphǿ rāi] (adv) EN: individually ; specifically ; particularly
เฉพาะเรื่อง[chaphǿ reūang] (adv) EN: particularly ; only ; specifically
เฉพาะที่[chaphǿthī] (adj) EN: particular ; specific ; distinct ; limited
เฉย ๆ[choēi-choei] (x) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so  FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
โดยเฉพาะ[dōi chaphǿ] (adv) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically  FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[dōi chaphǿ yāngying] (adv) EN: especially ; particularly ; in particular  FR: en particulier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTICULAR P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0
PARTICULAR P AA2 T IH1 K Y AH0 L ER0
PARTICULARS P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0 Z
PARTICULARLY P AA2 R T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0
PARTICULARLY P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0
PARTICULARITY P ER0 T IH2 K Y AH0 L AE1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
particular (n) pˈətˈɪkjulər (p @1 t i1 k y u l @ r)
particulars (n) pˈətˈɪkjuləz (p @1 t i1 k y u l @ z)
particularly (a) pˈətˈɪkjuləliː (p @1 t i1 k y u l @ l ii)
particularity (n) pˈətˌɪkjulˈærɪtiː (p @1 t i2 k y u l a1 r i t ii)
particularize (v) pˈətˈɪkjuːləraɪz (p @1 t i1 k y uu l @ r ai z)
particularized (v) pˈətˈɪkjuːləraɪzd (p @1 t i1 k y uu l @ r ai z d)
particularizes (v) pˈətˈɪkjuːləraɪzɪz (p @1 t i1 k y uu l @ r ai z i z)
particularities (n) pˈətˌɪkjulˈærɪtɪz (p @1 t i2 k y u l a1 r i t i z)
particularizing (v) pˈətˈɪkjuːləraɪzɪŋ (p @1 t i1 k y uu l @ r ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特种[tè zhǒng, ㄊㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] particular kind; special type #8,313 [Add to Longdo]
年份[nián fen, ㄋㄧㄢˊ ㄈㄣ˙, ] particular year; certain year; given year #13,760 [Add to Longdo]
能事[néng shì, ㄋㄥˊ ㄕˋ, ] particular abilities; one's forte #39,403 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenart { f }; Wesensart { f }particular nature [Add to Longdo]
Einzelheit { f } | Einzelheiten { pl }particular | particulars [Add to Longdo]
besondere Kennzeichenparticular characteristics [Add to Longdo]
wählerisch { adj } | wählerischer | am wählerischestenparticular | more particular | most particular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, n-suf) (1) system; lineage; group; (2) { math } corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) #222 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (adj-no, adj-na, n, n-suf) distinction; difference; different; another; particular; separate; extra; exception; (P) #249 [Add to Longdo]
特定[とくてい, tokutei] (adj-na, n, vs, adj-no) specific; special; particular; (P) #619 [Add to Longdo]
[で, de] (n) (1) coming out; emerging; (2) being born into (a certain family); being a native of (a particular place) #632 [Add to Longdo]
特に[とくに, tokuni] (adv) particularly; especially; (P) #696 [Add to Longdo]
詳細[しょうさい, shousai] (adj-na, n) detail; particulars; (P) #955 [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) #2,320 [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used #2,980 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particular \Par*tic"u*lar\, a. [OE. particuler, F. particulier,
   L. particularis. See {Particle}.]
   1. Relating to a part or portion of anything; concerning a
    part separated from the whole or from others of the class;
    separate; sole; single; individual; specific; as, the
    particular stars of a constellation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       [Make] each particular hair to stand an end,
       Like quills upon the fretful porpentine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Seken in every halk and every herne
       Particular sciences for to lerne.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a single person, class, or thing;
    belonging to one only; not general; not common; hence,
    personal; peculiar; singular. "Thine own particular
    wrongs." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wheresoever one plant draweth such a particular
       juice out of the earth.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Separate or distinct by reason of superiority;
    distinguished; important; noteworthy; unusual; special;
    as, he brought no particular news; she was the particular
    belle of the party.
    [1913 Webster]
 
   4. Concerned with, or attentive to, details; minute;
    circumstantial; precise; as, a full and particular account
    of an accident; hence, nice; fastidious; as, a man
    particular in his dress.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) Containing a part only; limited; as, a particular
      estate, or one precedent to an estate in remainder.
    (b) Holding a particular estate; as, a particular tenant.
      --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   6. (Logic) Forming a part of a genus; relatively limited in
    extension; affirmed or denied of a part of a subject; as,
    a particular proposition; -- opposed to {universal}: e. g.
    (particular affirmative) Some men are wise; (particular
    negative) Some men are not wise.
    [1913 Webster]
 
   {Particular average}. See under {Average}.
 
   {Particular Baptist}, one of a branch of the Baptist
    denomination the members of which hold the doctrine of a
    particular or individual election and reprobation.
 
   {Particular lien} (Law), a lien, or a right to retain a
    thing, for some charge or claim growing out of, or
    connected with, that particular thing.
 
   {Particular redemption}, the doctrine that the purpose, act,
    and provisions of redemption are restricted to a limited
    number of the human race. See {Calvinism}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Minute; individual; respective; appropriate; peculiar;
     especial; exact; specific; precise; critical;
     circumstantial. See {Minute}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particular \Par*tic"u*lar\, n.
   1. A separate or distinct member of a class, or part of a
    whole; an individual fact, point, circumstance, detail, or
    item, which may be considered separately; as, the
    particulars of a story.
    [1913 Webster]
 
       Particulars which it is not lawful for me to reveal.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It is the greatest interest of particulars to
       advance the good of the community.  --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Special or personal peculiarity, trait, or character;
    individuality; interest, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For his particular I'll receive him gladly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If the particulars of each person be considered.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Temporal blessings, whether such as concern the
       public . . . or such as concern our particular.
                          --Whole Duty
                          of Man.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One of the details or items of grounds of claim; --
    usually in the pl.; also, a bill of particulars; a minute
    account; as, a particular of premises.
    [1913 Webster]
 
       The reader has a particular of the books wherein
       this law was written.         --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of particulars}. See under {Bill}.
 
   {In particular}, specially; specifically; peculiarly;
    particularly; especially. "This, in particular, happens to
    the lungs." --Blackmore.
 
   {To go into particulars}, to relate or describe in detail or
    minutely.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 particular
   adj 1: unique or specific to a person or thing or category; "the
       particular demands of the job"; "has a particular
       preference for Chinese art"; "a peculiar bond of sympathy
       between them"; "an expression peculiar to Canadians";
       "rights peculiar to the rich"; "the special features of a
       computer"; "my own special chair" [syn: {particular(a)},
       {peculiar(a)}, {special(a)}]
   2: separate and distinct from others of the same group or
     category; "interested in one particular artist"; "a man who
     wishes to make a particular woman fall in love with him"
   3: surpassing what is common or usual or expected; "he paid
     especial attention to her"; "exceptional kindness"; "a matter
     of particular and unusual importance"; "a special occasion";
     "a special reason to confide in her"; "what's so special
     about the year 2000?" [syn: {especial(a)}, {exceptional},
     {particular(a)}, {special}]
   4: first and most important; "his special interest is music";
     "she gets special (or particular) satisfaction from her
     volunteer work" [syn: {particular}, {special}]
   5: exacting especially about details; "a finicky eater"; "fussy
     about clothes"; "very particular about how her food was
     prepared" [syn: {finical}, {finicky}, {fussy}, {particular},
     {picky}]
   6: providing specific details or circumstances; "a particular
     description of the room"
   n 1: a fact about some part (as opposed to general); "he always
      reasons from the particular to the general" [syn:
      {particular}, {specific}] [ant: {general}]
   2: a small part that can be considered separately from the
     whole; "it was perfect in all details" [syn: {detail},
     {particular}, {item}]
   3: (logic) a proposition that asserts something about some (but
     not all) members of a class [syn: {particular}, {particular
     proposition}] [ant: {universal}, {universal proposition}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 particular
  1. apart; particular; separate; special
  2. close; intimate
  3. private
  4. particular; special

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 particular
  1. affair; business; business deal; case; matter(afero)
  2. apart; particular; separate; special(aparta)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top