Search result for

ปลอบโยน

(36 entries)
(0.1262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลอบโยน-, *ปลอบโยน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอบโยน    [V] soothe, See also: console, comfort, cheer up, Syn. ปลอบใจ, ปลอบประโลม, Example: ผมร้องไห้ใหญ่เมื่อเห็นกรงนกร้างว่างเปล่า พ่อปลอบโยนว่านกมันจะต้องกลับมาอีก, Thai definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then we all need a little tea and sympathy.ดังนั้นพวกเราต้องการดื่มน้ำชากับการปลอบโยน Dying Changes Everything (2008)
I kept wiping them but they wouldn't stopข้าพยายามปลอบโยน แต่เขาก็ยังคงร่ำไห้อยู่มิวาย Portrait of a Beauty (2008)
Don't be like a babysitter by humoring them and coaxing them.อย่าไปทำเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่คอยปลอบโยนและตามใจพวกเขา Beethoven Virus (2008)
You can't keep interrupting affairs of state to placate a minority.ท่านจะคอยปลีกตัวจากงานรัฐ เพื่อไปปลอบโยน.. ชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ Invictus (2009)
And listen to the soothing sound of my voice.และฟังเสียงอันปลอบโยนของฉันให้ดี Debate 109 (2009)
Thy rod and thy staff, they comfort me.ทั้งคฑาและธารพระกร ได้ปลอบโยนข้า Terminator Salvation (2009)
Thy rod and thy staff, they comfort me.ทั้งคธา และธารพระกร ได้ปลอบโยนข้า Terminator Salvation (2009)
Overwhelming... grief and solace... in dialogue with each other.เธอถูกครอบงำ จากความเศร้าโศก คำปลอบโยนของผู้คนรอบข้าง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Well, that's comforting.อืมม ช่างปลอบโยนนัก Let the Right One In (2010)
That's comforting, now you're defending him what's wrong with you today?ทำมาปลอบโยน ตอนนี้เธอกำลังปกป้องเขา วันนี้นายเป็นอะไรไป นายไม่เป็นตัวของตัวเองเลย Love in Disguise (2010)
Will you love her, comfort her, and keep her and, forsaking all others, remain true to her as long as you both shall live?จะรักเธอ, ปลอบโยนเธอ, และจะเก็บเธอไว้ และก็ละทิ้งสิ่ง, ซื่อสัตย์ ต่อเธอ ตราบเท่าที่คุณทั้งสองยังมีชีวิตอยู่? Bridesmaids (2011)
Will you love him, comfort him, and keep him as long as you both shall live?จะรักเค้า ปลอบโยนเค้า และก็รักษาเค้า ตราบเท่าที่คุณทั้งสองยังมีชีวิตอยู่? Bridesmaids (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up   FR: réconforter ; consoler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
console with    [PHRV] ปลอบโยน, See also: ปลอบใจ
quell    [VT] ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล), See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ, Syn. silence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
condole(คันโดล') {condoled,condoling,condoles} vi. ปลอบโยน vt. แสดงความเสียใจด้วยกับ, See also: condolatory adj. ดูcondole condoler n. ดูcondole condolingly adv. ดูcondole, Syn. sympathize
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
consolation(คอนซะเล'เชิน) n. การปลอบโยนปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ,, See also: consolator n. ผู้ปลอบโยน. consolatory adj. ดูconsolation consolatorily adv. ดูconsolation consolatoriness n. ดูconsolation, Syn. comfort ###A. aggravation
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
cuittle(คี'เทิล) {cuittled,cuittling,cuittles} vt. ปลอบโยน, Syn. wheedle
implacable(อิมแพลค' คะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถปลอบโยนได้, ไม่ปรานี, ไม่โอนอ่อน., See also: implacability, implacableness n. implacably adv., Syn. unappeasable

English-Thai: Nontri Dictionary
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
comfort(vt) ให้กำลังใจ,ปลอบใจ,ช่วยเหลือ,ปลอบโยน
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
consolation(n) การปลอบใจ,การปลอบโยน,การปลอบขวัญ
consolatory(adj) ที่ปลอบใจ,ที่ปลอบโยน,ที่ปลอบขวัญ
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
implacable(adj) ซึ่งสงบลงไม่ได้,ปลอบโยนไม่ได้,ไม่โอนอ่อน
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
placable(adj) ยกโทษให้,ใจอ่อน,ปลอบโยนได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top