ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชายรักร่วมเพศ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชายรักร่วมเพศ-, *ชายรักร่วมเพศ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gayชายรักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, that's a bit of a problem.และหากนักปรัชญาและชายรักร่วมเพศพวกนั้น ยังหาญกล้าทำเช่นนี้ได้... 300 (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fag[N] ชายรักร่วมเพศ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. homosexuality
pansy[N] ชายรักร่วมเพศ
arse-bandit[SL] ชายรักร่วมเพศ
bender[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
botty boy[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
bum bandit[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
bumhole engineer[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
chutney ferret[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
crafty butcher[SL] ชายรักร่วมเพศ
fag[SL] ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top