Search result for

query by example

(1 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -query by example-, *query by example*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
query by exampleภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

query ( K W IY1 R IY0) by ( B AY1) example ( IH0 G Z AE1 M P AH0 L)

 


  

 
query
 • คำถาม[Lex2]
 • ข้อข้องใจ: ข้อสงสัย [Lex2]
 • เครื่องหมายคำถาม[Lex2]
 • การสอบถาม[Lex2]
 • ถามถึง[Lex2]
 • ตั้งคำถาม[Lex2]
 • (ควี\'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม. ###SW. queryingly adv. ###S. inquiry,probe [Hope]
 • (n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม [Nontri]
 • (vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม [Nontri]
 • /K W IY1 R IY0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
example
 • ตัวอย่าง: แบบอย่าง [Lex2]
 • (อิกแซม\'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่) ###S. model, lesson [Hope]
 • (n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์ [Nontri]
 • /IH0 G Z AE1 M P AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
quer, Quere Boy, b, y, BH, BP, , Bast, bist, Yen Exempel, Sample, Ampel, trample, Examen, Gehampel, Trampel, trampeln

Similar FRENCH words suggested by aspell:
querir, quérir, curry, Déry, guéri, currys, qu'erra, qu'erre, ferry, guéris, sherry, péri, qu'écris, qu'errai, qu'erras, qu'errer, qu'erres, qu'élis, qu'émis, qu'aira, qu'aire bey, boy, bye, bu, y, bd, n'y, d'y, j'y, l'y, m'y, s'y, t'y ex ample, ex-ample, exemple, exemples, exempte, exempté, exhale, exhalé, d'exemple, l'exemple, d'exemples

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top